انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزادکارشناسی ارشد

کد ضریب در کنکور ارشد چیست

کانال تلگرام تحصیلی     

کد ضریب در کنکور ارشد چیست ؟ اگر در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده اید و یا قصد دارید در مرحله انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، اقدام به الویت بندی کدرشته محل های مورد علاقه خود نمایید، حتما با عبارت کد ضریب مواجه شده اید. کد ضریب کنکور کارشناسی ارشد در یک رشته، اشاره به گرایش هایی دارد که دارای ضریب امتحانی یکسانی می باشند و همینطور در یک مجموعه امتحانی قرار دارند. از مواردی که داوطلبان کنکور ارشد در زمان انتخاب رشته باید به آن توجه داشته باشند، کد ضریب گرایش های مجموعه امتحانی شان می باشد. در ادامه پاسخ سوال کد ضریب ارشد چیست، را برایتان به طور جامع تری توضیح داده ایم.

کد ضریب در کنکور ارشد چیست؟

پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، تمامی متقاضیان تحصیل در مقطع ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، می توانند بدون در نظر گرفتن عنوان مدرک کارشناسی خود، در یکی از مجموعه های امتحانی اصلی به همراه یک مجموعه امتحانی شناور نام نویسی نمایند.

از مندرجات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد، انواع مجموعه های امتحانی و گرایش های موجود در هر مجموعه است که در برابر هر گرایش عددی درج شده است که کد ضریب ارشد نام دارد.

کاربرد کد ضریب کنکور ارشد در زمان انتشار کارنامه اولیه کنکور ارشد را می توان بهتر درک کرد. به عبارتی در کارنامه اولیه داوطلبان کنکور ارشد، رتبه داوطلب، وضعیت مجاز بودن او برای انتخاب رشته و … در هر کد ضریب مجموعه امتحانی او مشخص شده است. افراد می توانند متناسب با علاقه مندی خود اقدام به انتخاب کد ضریب های مجموعه امتحانی که در آن شرکت کرده اند، نمایند. همانطور که اشاره شد، کد ضریب در کارنامه اولیه کنکور سراسری در قالب یک عدد می باشد که معنا و مفهوم آن بر اساس لیست کد های موجود در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد مشخص می شود.

مثالی برای درک بهتر کد ضریب ارشد 

همانطور که توضیح داده شد از کد ضریب ارشد برای اشاره به گرایش های یک مجموعه امتحانی در کنکور ارشد استفاده می شود و آن ها را از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، در اختیار داوطلبان قرار می دهند. به گرایش هایی از یک مجموعه امتحانی که دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترکی هستند، یک کد ضریب نسبت داده می شود.

برای درک بهتر این موضوع لازم است رشته حقوق  که یکی از مجموعه های امتحانی در کنکور ارشد است را در نظر بگیرید. این رشته دارای 33 گرایش است که در 12 کد ضریب تقسیم شده اند. به عبارتی چندین گرایش از مجموعه امتحانی حقوق به دلیل یکسان بودن ضرایب دروس امتحانی در آن ها، دارای کد ضریب های مشابهی می باشند. به عنوان مثال هشت گرایش رشته حقوق دارای کد ضریب یک است، یعنی ضرایب سرفصل های امتحانی برای این هشت گرایش یکسان است و رتبه داوطلب برای قبولی داوطلب در این 8 گرایش از مجموعه حقوق یک عدد می باشد.

به عبارتی دیگر، کد ضریب معرف نام گرایش های یک مجموعه امتحانی است تا تفسیر رتبه و تراز اکتسابی داوطلب در کارنامه کارشناسی ارشد راحت تر انجام شود.

تاثیر کد ضریب در کنکور کارشناسی ارشد

داوطلبان زمانی که می خواهند در کنکور کارشناسی ارشد نام نویسی کنند، لازم است ابتدا دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد را بررسی کنند و از تعداد گرایش های رشته مورد نظر و کد ضرایب آن مطلع گردند. 

در واقع متقاضیان با اطلاع از کد ضریب ارشد گرایش مورد علاقه خود در مجموعه امتحانی که قصد شرکت در آن را دارند، می توانند متناسب با ضرایب سرفصل های امتحانی و اهمیت آن ها، منابع خود را تهیه کرده و با برنامه ریزی اصولی تر اقدام به مطالعه نماید.

برای درک بهتر این موضوع به رشته روانشناسی توجه کنید؛ اگر داوطلبی مایل است در گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تحصیل کند، باید به ضرایب دروس امتحانی در کد ضریب 5 توجه داشته باشد و دروس مختص به این گرایش را مطالعه کنند.

ممکن است داوطلبی تمایل داشته باشد چندین گرایش یک رشته را انتخاب کند، در این صورت می تواند متناسب با کد ضرایب گرایش ها، منابع دروس مشترک آن ها را تهیه کرده و مطالعه نماید.

کد ضریب در کارنامه اولیه ارشد

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1401 برای تمامی حاضرین در جلسه کنکور ارشد، کارنامه ای با عنوان کارنامه اولیه منتشر می شود. در کارنامه اولیه شرکت کنندگان در این آزمون، ضمن اینکه درصد دروس داوطلبان به همراه رتبه و تراز آن ها مشخص شده است، برای هر کد ضریب ارشد نیز یک رتبه جداگانه منتشر شده است. رتبه مرتبط با هر کد ضریب، نشان دهنده عملکرد داوطلب در همان گرایش های زیرمجموعه کد ضریب است. 

برای درک بهتر مجدد رشته حقوق در نظر بگیرید که اشاره کردیم 8 گرایش از آن در کد ضریب یک قرار دارند. برای کد ضریب ارشد یک در رشته حقوق، در کارنامه اولیه داوطلب یک رتبه درج شده است؛ به این معنی که داوطلب برای ورود به این 8 رشته شانس مشابهی دارد و می تواند به تناسب علاقه مندی خود از میان آن ها انتخاب کند و فرم انتخاب رشته خود را الویت بندی نماید.

بنابراین داوطلبی که در رشته حقوق در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده است، در بخش وضعیت داوطلب در هر کد ضریب رشته امتحانی اول و اصلی می تواند 12 نمره کل، رتبه در سهمیه، رتبه بدون سهمیه و مجاز بودن برای دوره های مختلف دانشگاه های سراسری و آزاد را مشاهده کند.

بنابراین سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اولیه شرکت کنندگان در کنکور ارشد، اقدام به درج نام گرایش نمی کند و از کد ضرایب برای اشاره به آن ها استفاده می کند و کد ضریب ها نماینده یک و یا تعدادی گرایش از یک مجموعه امتحانی هستند.

تاثیر کد ضریب ارشد در انتخاب رشته

داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه کنکور کارشناسی ارشد، در حداقل یکی از دوره های دانشگاه های سراسری و یا آزاد مجاز به انتخاب رشته شده اند؛ می توانند برای انتخاب رشته و انتخاب الویت های مورد علاقه خود، از کد ضرایب دروس استفاده کنند و کد رشته محل مرتبط با گرایش مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته شان درج نمایند.

در هر کد ضریب ارشد وضعیت مجاز بودن و یا نبودن داوطلب و همین طور فاصله او تا آخرین رتبه مجاز برای انتخاب رشته در یک دوره مشخص می شود و داوطلبان اینگونه می توانند متوجه شوند که آیا مجاز هستند گرایش مورد علاقه خود از یک مجموعه امتحانی را در فرم انتخاب رشته درج کنند یا خیر. یا متناسب با کد ضرایب درج شده در کارنامه، مجاز به درج کد رشته محل های مرتبط با کدام گرایش در فرم انتخاب رشته هستند.

مشاوره کد ضریب ارشد

گرایش هایی از یک مجموعه امتحانی که دارای ضرایب دروس امتحانی مشترکی هستند در یک کد ضریب دسته بندی می شوند.

برخی از داوطلبان در زمان ثبت نام در یک مجموعه امتحانی، تصمیم می گیرند که فقط دروس مرتبط با گرایش مورد علاقه خود را مطالعه کنند که بر اساس تجربه، تصمیم اشتباهی است.  توصیه کارشناسان و مشاوران تحصیلی دانتل این است که علاوه بر کد ضریب هایی که به آن ها علاقه دارید، اقدام به مطالعه و تست زنی دیگر موارد امتحانی نیز نمایید. چراکه جامعه آماری که آن گرایش را انتخاب خواهند کرد و عملکرد آن ها بر شما پوشیده است و احتمال دارد به دلیل اختلاف رتبه کوچکی، از ورود به گرایش مورد علاقه تان در دانشگاه محروم شوید.

متن مقاله فوق، مقاله کاملی از کد ضریب در کنکور ارشد است؛ با این حال در صورتی که نیازمند راهنمایی بیشتری هستید، می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل در ارتباط باشید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کد ضریب در کنکور ارشد می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

کد ضریب در کنکور ارشد چیست؟

کد ضریب به گرایش هایی از یک مجموعه امتحانی که دارای ضرایب تاثیر مواد امتحانی مشابه هستند، نسبت داده می شود.

کد ضریب کنکور ارشد را از چه طریقی می توان بررسی کرد؟

کد ضریب ارشد تمامی مجموعه های امتحانی در دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد درج گردیده است.

کد ضریب در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، چه تاثیری دارد؟

متقاضیان می توانند گرایش هایی که دارای کد ضریب ارشد یکسان هستند و مجاز به انتخاب رشته آن ها می باشند را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره