کارشناسی ارشدانتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

1 .علوم سياسی | رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
روزانه 6 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 65 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران روزانه 23 یک آزاد
دانشگاه تبریز روزانه 87 یک آزاد
دانشگاه بیرجند روزانه 154 یک آزاد
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 256 یک آزاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان روزانه 288 یک آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم 143 یک آزاد
دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 733 یک آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم غیرانتفاعی 411 یک آزاد

2.روابط بين الملل گرایش ديپلماسی كنترل تسليحات

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 19 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران روزانه 23 دو آزاد
 دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 52 دو آزاد
دانشگاه مازندران بابلسر روزانه 132 دو آزاد
دانشگاه گیلان – رشت روزانه 265 دو آزاد
دانشگاه یزد روزانه 287 دو آزاد
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 42 دو آزاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین نوبت دوم 166 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 614 دو آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم غیرانتفاعی 422 دو آزاد

3.مطالعات منطقه ای

گرایش 1 :مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا | رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 12 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 23 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی نوبت دوم 87 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 26 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 32 سه آزاد
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 109 سه آزاد
دانشگاه یزد روزانه 203 سه آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نوبت دوم 123 سه آزاد
دانشگاه شهید بهشتیی پردیس خودگردان 553 سه آزاد
 دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 634 سه آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم غیرانتفاعی 657 سه آزاد

گرایش 2 : مطالعات آسيای مركزی و
قفقاز

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 23 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی نوبت دوم 78 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 17 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 24 سه آزاد
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 117 سه آزاد
دانشگاه یزد روزانه 188 سه آزاد
 دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 622 سه آزاد

گرایش 3 : مطالعات اروپا

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه خوارزمی نوبت دوم 76 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 35 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 44 سه آزاد
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 98 سه آزاد
دانشگاه یزد روزانه 198 سه آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نوبت دوم 187 سه آزاد
دانشگاه شهید بهشتیی پردیس خودگردان 554 سه آزاد

گرایش 4 : مطالعات آمريكای شمالی | رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 56 سه آزاد
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 118 سه آزاد
دانشگاه یزد روزانه 216 سه آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نوبت دوم 198 سه آزاد
دانشگاه شهید بهشتیی پردیس خودگردان 556 سه آزاد
 دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 645 سه آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم غیرانتفاعی 698 سه آزاد

گرایش 5 : مطالعات آسيای جنوب شرقی | رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 19 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 26 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی نوبت دوم 77 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 116 سه آزاد
دانشگاه یزد روزانه 214 سه آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نوبت دوم 145 سه آزاد
دانشگاه شهید بهشتیی پردیس خودگردان 567 سه آزاد
 دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 644 سه آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم غیرانتفاعی 678 سه آزاد

4.انديشه سياسی در اسلام

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 122 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روزانه 213 سه آزاد
پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی نوبت دوم 488 سه آزاد
 دانشگاه تبریز نوبت دوم 553 سه آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی مفید – قم غیرانتفاعی 4442 سه آزاد

5.ديپلماسی و سازمان های بين المللی | رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه 167 سه آزاد

6.تربيت مربی علوم سياسی

7.سياستگذاری عمومی | رتبه قبولی ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره