کارشناسی ارشد

رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم تربيتی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم تربيتی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

1.برنامه ريزی درسی  | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شیراز روزانه 312 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز نوبت دوم 499 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه کاشان روزانه 558 یک آزاد
دانشگاه علامه طبابایی تهران روزانه 76 یک آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 155 یک آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه 298 یک آزاد
دانشگاه اراک روزانه 534 یک آزاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز نوبت دوم 588 یک آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 709 یک آزاد
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور 913 یک آزاد

2.تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه 465 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه خوارزمی تهران روزانه 113 دو آزاد
دانشگاه شیراز روزانه 198 دو آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه 276 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 724 دو آزاد
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور 923 دو آزاد

3.مديريت آموزشی | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه ارومیه روزانه 332 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی روزانه 176 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 43 سه آزاد
دانشگاه الزهرا روزانه 223 سه آزاد
دانشگاه شیراز روزانه 324 سه آزاد
دانشگاه سمنان روزانه 456 سه آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 756 سه آزاد
دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی – مرکز مشهد پیام نور 1065 سه آزاد
موسسه غیرانتفاعی کومش – سمنان غیرانتفاعی 1498 سه آزاد
موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر غیرانتفاعی 2213 سه آزاد

4.آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تبریز روزانه 188 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 156 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه 366 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 167 چهار آزاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه 314 چهار آزاد
دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه 466 چهار آزاد
دانشگاه تبریز نوبت دوم 546 چهار آزاد
 دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 756 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج پیام نور 1078 چهار آزاد

5.تحقيقات آموزشی | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه 65 پنج آزاد
دانشگاه یاسوج روزانه 256 پنج آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران نوبت دوم 244 پنج آزاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان پردیس خودگردان 1019 پنج آزاد
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد روانسر پیام نور 932 پنج آزاد

6.ارزشيابي آموزشی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 67 پنج ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران روزانه 44 پنج ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران روزانه 54 پنج آزاد
دانشگاه تهران نوبت دوم 68 پنج آزاد

7.تكنولوژی آموزشی | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اراک نوبت دوم 412 شش ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی روزانه 67 شش آزاد
دانشگاه اصفهان روزانه 288 شش آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 398 شش آزاد
 دانشگاه اصفهان نوبت دوم 709 شش آزاد

8.مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 83 هفت آزاد
دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 98 هفت آزاد
 دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران غیرانتفاعی 209 هفت آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران غیرانتفاعی 288 هفت آزاد

9.علوم تربيتی

گرایش 1 : آموزش و پرورش تطبيقی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شیراز روزانه 36 هشت آزاد
دانشگاه شیراز روزانه 44 هشت آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران نوبت دوم 145 هشت آزاد
موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام غیرانتفاعی 5213 هشت آزاد

 گرایش 2 : آموزش و پرورش ابتدايی | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شیراز روزانه 87 هشت آزاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران روزانه 167 هشت آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 156 هشت آزاد
دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران غیرانتفاعی 845 هشت آزاد

گرایش 3 : آموزش و پرورش پيش دبستانی | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران روزانه 177 یک آزاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران روزانه 181 یک آزاد
 دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 214 یک آزاد

10.فلسفه تعليم و تربيت گرایش آموزش فلسفه به كودكان نوجوانان

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

11.برنامه ريزی آموزشی

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

12.علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربيت | رتبه قبولی ارشد علوم تربيتی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی -تهران روزانه 1270 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی -تهران روزانه 1156 یک آزاد

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره