کارشناسی ارشدانتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم جغرافیایی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم جغرافیایی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی آب و هواشناسی

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی را بررسی خواهیم کرد

سينوپتيك

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 35 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 113 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 155 آزاد
دانشگاه اصفهان پیام نور 688 آزاد
برای کسب اطلاعات در زمینه رتبه قبولی لازم برای گرایش های مختلف می توانید با کارشناسان دانتل کو با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

تغيير اقليم

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 45 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 67 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه تبریز روزانه 44 آزاد
دانشگاه گلستان – گرگان روزانه 154 آزاد
 دانشگاه ارومیه پیام نور 755 آزاد
دانشگاه اصفهان – آران و بیدگل مجازی – پیام نور 2513 آزاد

آب و هواشناسي محيطي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 45 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه تبریز روزانه 64 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه یزد روزانه 98 آزاد
 دانشگاه اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور 489 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش ژئومورفولوژی

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش ژئومورفولوژی را بررسی خواهیم کرد.

ژئومورفولوژي نظری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 33 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه محقق اردبیلی روزانه 98 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه محقق اردبیلی نوبت دوم 144 آزاد
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی – مرکز بیرجند پیام نور 766 آزاد
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی مرکز بیرجند مجازی – پیام نور 967 آزاد

ژئومورفولوژي و آمايش محيط

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 44 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه 55 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه تبریز نوبت دوم 133 آزاد
دانشگاه پیام نور فارس – واحد آباده پیام نور 699 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم گرایش جغرافيا و برنامه ريزی شهری

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافيا و برنامه ريزی شهری را بررسی خواهیم کرد.

آمايش شهری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 33 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه تبریز روزانه 99 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه زابل نوبت دوم 498 آزاد
دانشگاه پیام نور ایلام – واحد ایلام پیام نور 667 آزاد
دانشگاه تهران جنوب پیام نور 965 آزاد

محيط زيست شهری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 55 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه تبریز روزانه 89 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه اصفهان روزانه 789 آزاد
دانشگاه مراغه نوبت دوم 445 آزاد

برنامه ريزی مسكن و بازآفرينی شهری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 34 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه اصفهان روزانه 98 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه اصفهان روزانه 678 آزاد
دانشگاه کاشان نوبت دوم 144 آزاد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – واحد ارومیه پیام نور 766 آزاد

كاربری اراضی و مميزی املاک

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 44 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 143 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 114 آزاد
دانشگاه باهنر کرمان نوبت دوم 77 آزاد
 دانشگاه زابل پردیس خودگردان 223 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم گرایش جغرافيا برنامه ريزی روستایی

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافيا و برنامه ريزی شهری را بررسی خواهیم کرد.

 

توسعه اقتصاد روستايي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 39 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه تبریز روزانه 213 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم 534 آزاد
دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماوند پیام نور 408 آزاد
دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماوند پیام نور 413 آزاد

برنامه ريزي كالبدی – فضايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 43 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه تبریز روزانه 199 ایثارگران 5 درصد
 دانشگاه زابل نوبت دوم 213 آزاد
انشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد ارومیه پیام نور 513 آزاد
دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد اسلام آباد غرب پیام نور 845 آزاد

مديريت توسعه پايدار روستايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 27 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه تبریز روزانه 78 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 233 آزاد
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد میاندوآب پیام نور 845 آزاد
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد میاندوآب مجازی – پیام نور 1334 آزاد

 

رتبه قبولی ارشد علوم گرایش جغرافيا گرایش برنامه ريزی آمايش سرزمين

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش برنامه ريزی آمايش سرزمين را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تبریز روزانه 166 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه تبریز روزانه 78 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه ارومیه نوبت دوم 409 آزاد
دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 877 آزاد
دانشگاه چابهار غیرانتفاعی 922 آزاد
دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز اردکان پیام نور 1266

آزاد

 

رتبه قبولی ارشد علوم گرایش جغرافيا گرایش مخاطرات محيطی

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش مخاطرات محيطی را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید باهنر کرمان روزانه 292 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند روزانه 1544 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه کردستان – سنندج روزانه 488 آزاد
دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند پیام نور 1188 آزاد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب پیام نور 1766 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافيای سياسی

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافيای سياسی را بررسی خواهیم کرد.

آمايش سياسي فضا

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 44 آزاد
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 95 آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 124 آزاد

ژئوپليتيک

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 46 ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران نوبت دوم 76 ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 112 آزاد
دانشگاه کردستان – واحد کرج روزانه 366 آزاد
دانشگاه البرز – واحد هشتگرد پیام نور 233 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 65 ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه کرمانشاه – واحد روانسر روزانه 877 آزاد
دانشگاه البرز – هشتگرد پیام نور 554 آزاد

جغرافيا و دفاع مقدس

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه ارومیه روزانه 433 آزاد
دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه 577 آزاد
 دانشگاه لرستان – خرم آباد نوبت دوم 755 آزاد
موسسه غیرانتفاعی رودکی – تنکابن غیرانتفاعی 1466 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش طبيعتگردی (اكوتوريسم)

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش طبيعتگردی (اكوتوريسم) را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 66 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه تبریز روزانه 167 ایثارگران 25 درصد
 دانشگاه سمنان نوبت دوم 344 آزاد
دانشگاه علم و فرهنگ تهران غیرانتفاعی 499 آزاد
دانشگاه موسسه علامه قزوینی – قزوین غیرانتفاعی 644

آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری را بررسی خواهیم کرد.

برنامه ريزي فضايي و مجتمع های گردشگری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 55 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه زنجان روزانه 77 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 114 آزاد
دانشگاه زاهدان روزانه 143 آزاد
دانشگاه یزد نوبت دوم 122 آزاد

گردشگری شهری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 209 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه 255 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه تبریز نوبت دوم 125 آزاد
 دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 135 آزاد
دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان 156 آزاد

گردشگری روستايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه اصفهان روزانه 55 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه اصفهان روزانه 167 ایثارگران 5 درصد
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 112 آزاد
دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 198 آزاد

رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافیای نظامی و ژئوپليتيك

در این بخش رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی گرایش جغرافیای نظامی را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 39 ایثارگران 25 درصد
دانشگاه تهران نوبت دوم 82 ایثارگران 5 درصد
 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 114 آزاد
دانشگاه کردستان – واحد کرج روزانه 354 آزاد
دانشگاه البرز – واحد هشتگرد پیام نور 221 آزاد

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی ارشد علوم جغرافیایی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره