کارشناسی ارشدانتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه و رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد زبان و ادبيات فارسی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد زبان و ادبيات فارسی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

زبان و ادبيات فارسی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 25 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه شیراز روزانه 43 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 32 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه اصفهان روزانه 88 یک آزاد
دانشگاه قم روزانه 178 یک آزاد
دانشگاه شهر کرد روزانه 477 یک آزاد
دانشگاه گیلان – رشت روزانه 554 یک آزاد

گرایش 1 : ادبيات كودک و نوجوان

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه 18 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
: دانشگاه شیراز روزانه 156 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه گیلان – رشت روزانه 544 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی تهران نوبت دوم 21 دو آزاد
دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم 109 دو آزاد
دانشگاه امام رضا – مشهد غیرانتفاعی 566 دو آزاد

گرایش 2 | رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی گرایش ادبيات پايداری

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اصفهان روزانه 29 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان روزانه 67 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه گیلان – رشت روزانه 66 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه ولایت – ایرانشهر نوبت دوم 203 دو آزاد

گرایش 3 : ادبيات تطبيقی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 34 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه بین المللی امام خمینی روزانه 244 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه باهنر شهید کرمان روزانه 246 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اراک روزانه 289 چهار آزاد
دانشگاه بیرجند روزانه 322 چهار آزاد
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه 344 چهار آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نوبت دوم 388 چهار آزاد

گرایش 4 | رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی گرایش ادبيات عامه

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 28 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه شیراز روزانه 77 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه پیام نور یزد مرکز تفت پیام نور 412 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور اصفهان واحد خوانسار مجازی – پیام نور 423 چهار آزاد
 دانشگاه پیام نور بوشهر مجازی – پیام نور 598 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور بوشهر مجازی – پیام نور 689 چهار آزاد

گرایش 5 | رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 41 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 87 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز روزانه 109 چهار آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 123 چهار آزاد
دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر کرمان روزانه 155 چهار آزاد
: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه نوبت دوم 178 چهار آزاد
 دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی ساری نوبت دوم 199 چهار آزاد

گرایش 6 : ادبيات روايی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 66 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 78 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه بیرجند نوبت دوم 322 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه بیرجند روزانه 299 چهار آزاد
دانشگاه بیرجند روزانه 277 چهار آزاد
دانشگاه شهر کرد روزانه 367 چهار آزاد
دانشگاه ولیعصر(عج) – رفسنجان نوبت دوم 468 چهار آزاد

گرایش 7 | رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی گرایش ويرايش و نگارش

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اصفهان روزانه 39 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 66 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه سلمان فارسی – کازرون روزانه 108 چهار آزاد
 دانشگاه سلمان فارسی – کازرون نوبت دوم 123 چهار آزاد
 دانشگاه  پیام نور خوزستان اهواز پیام نور 412 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی مراغه مجازی – پیام نور 722 چهار آزاد

گرایش 8 : نظريه و نقد ادبی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 26 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم 63 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه گیلان – رشت روزانه 398 چهار آزاد
 دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم 413 چهار آزاد

گرایش 9 | رتبه قبولی ارشد زبان و ادبيات فارسی گرایش ادبيات معاصر

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهر کرد روزانه 155 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه شهر کرد نوبت دوم 80 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید مدنی – تبریز روزانه 77 چهار آزاد
دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه 312 چهار آزاد
 دانشگاه شهید مدنی – تبریز نوبت دوم 124 چهار آزاد
 دانشگاه شهدنی مدنی – تبریز نوبت دوم 199 چهار آزاد
 دانشگاه ولایت – ایرانشهر نوبت دوم 204 چهار آزاد

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره