کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱ چگونه است ؟ داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری ریاضی را در سال آینده دارند می‌توانند از بودجه بندی دروس عمومی و تخصصی رشته ریاضی، که یکی از ابزارهای برنامه ریزی است، برای یک برنامه ریزی اصولی، استفاده کنند. به همین منظور در ادامه این مطلب قصد داریم بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱ را ارائه دهیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱

سازمان سنجش آموزش کشور که مسئول برگزاری کنکور سراسری می‌باشد، برای تمامی دروس دفترچه های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی منابع طراحان را معرفی می‌کند و مشخص می‌نماید که از هر مبحث، چند تست خواهد آمد. برای مشاهده و مطالعه کتب کمک درسی کنکور ریاضی ۱۴۰۱  کلیک کنید.

بنابراین طبق توضیحات بالا در واقع مفهوم بودجه بندی، تعداد سوالات هر مبحث در هر درس می‌باشد. که داوطلبان می‌توانند به کمک آن، یک برنامه ریزی آگاهانه، اصولی و دقیق داشته باشند. چراکه به کمک بودجه بندی می‌توان فهمید هر از هر مبحث چند تست در کنکور سراسری خواهد آمد بنابراین مباحث با بودجه بندی بیشتر را در الویت بالاتر و مباحث با بودجه بندی کمتر را در الویت پایین تر قرار داد؛ چراکه برای مباحث با بودجه بندی بیشتر مسلما باید زمان مطالعه بیشتری نیز نیاز است.

بخوانید: منابع کنکور سراسری ۱۴۰۱

لازم به ذکر است با توجه به اینکه از سال آینده، یعنی کنکور 1401 به بعد فقط یک کنکور با توجه به کتاب های درسی نظام جدید برگزار می شود، در ادامه نیز بودجه بندی را فقط برای کنکور ریاضی براساس دروس عمومی نظام جدید ارائه کرده ایم.

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱ | دروس عمومی

داوطلبان در جلسه کنکور سراسری ابتدا دفترچه سوالات عمومی را دریافت می‌کنند. اهمیت بودجه بندی در برنامه ریزی تحصیلی برای کنکور نیز غیرقابل انکار است و داوطلبان باید سعی کنند به آن توجه ویژه ای داشته باشند. برای مشاهده بودجه بندی دروس عمومی کنکور سراسری ۱۴۰۱ کلیک کنید.

در ادامه بودجه بندی دروس عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان انگلیسی را ارائه کرده ایم.

بخوانید: بهترین منبع تست دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی

اولین سوالات از دفترچه دروس عمومی، مربوط به درس زبان و ادبیات فارسی است که در مجموع دارای 25 سوال از مباحث واژگان، املا، زبان فارسی، تاریخ ادبیات، آرایه های ادبی و قرابت معنایی می‌باشد.

مبحث 98
واژگان 3
املا 3
زبان فارسی 5
تاریخ ادبیات 1
آرایه های ادبی 4
قرابت معنایی 9

بودجه بندی درس زبان عربی

درس زبان عربی نیز با  25 سوال از مباحث ترجمه و مفاهیم، مفهوم لغات، درک مطلب، تحلیل صرفی، حرکت گذاری، جمع مکسر _ متضاد _ مترادف و قواعد  از دیگر دروس عمومی کنکور ریاضی می باشد، که طبق جدول زیر دارای بودجه بندی در دفترچه می باشد.

مبحث 98
ترجمه و مفاهیم 10
مفهوم لغات 1
درک مطلب 4
تحلیل صرفی 3
حرکت گذاری 1
جمع مکسر-متضاد-مترادف 1
قواعد 5

بودجه بندی درس فرهنگ و معارف اسلامی

سوالات درس فرهنگ و معارف اسلامی نیز در مجموع  25 سوال می باشد که از کتاب های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم طرح می شود و با توجه به جدول زیر دارای بودجه بندی یکسانی نیز می باشند.

پایه تحصیلی 98
پایه دهم 9
پایه یازدهم 8
پایه دوازدهم 8

بودجه بندی زبان انگلیسی

آخرین درس دفترچه عمومی در تمامی زیرگروه ها، درس زبان انگلیسی می باشد که سهم این درس از 100 سوال دروس عمومی، نیز 25 سوال از مباحث واژگان، گرامر، Cloze Test و درک مطلب یا Reading می باشد.

لازم به ذکر است بودجه بندی درس زبان انگلیسی برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم یکسان است.

مبحث 98 97 96 95
واژگان 8 8 8 8
گرامر 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 8 8 8 8

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱ | دروس اختصاصی

قبولی در رشته های فنی مهندسی نیاز به توجه بیشتری به دروس اختصاصی دارد، در ادامه بودجه بندی درس ریاضیات، فیزیک و شیمی ارائه شده است.

بخوانید: بهترین منبع تست کنکور ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱ | درس ریاضیات

بودجه بندی درس ریاضیات بر اساس نظام قدیم و برای درس های حساب دیفرانسیل و ریاضیات پایه، ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی، هندسه تحلیلی و هندسه پایه قرار داده شده است که مجموعا از تمامی آن ها 55 سوال در دفترچه اختصاصی خواهد آمد.

بخوانید: روش صحیح مطالعه ریاضیات کنکور ریاضی ۱۴۰۱

حساب دیفرانسیل و ریاضیات پایه

مبحث 96 95 94 93
یادآوری مفاهیم پایه 0 0 0 0
دنباله 1 2 1 1
حد و پیوستگی 4 4 5 4
مشتق و کاربرد مشتق 7 6 6 8
انتگرال 2 2 2 2
تابع 2 2 1 3
الگو و دنباله 0 0 1 1
توابع خاص ، نامعادله 0 0 0 1
توابع نمایی و لگاریتم 1 1 1 0
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات 3 4 3 1
مثلثات 4 3 3 3

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی

مبحث 96 95 94 93
گراف 2 1 1 1
نظریه اعداد 3 3 3 2
ترکیبیات 0 1 2 1
احتمال 4 4 3 4
استدلال ریاضی 2 2 2 1
مجموعه ها ، ضرب دکارتی و رابطه 2 2 2 3
آمار و مدلسازی 2 2 2 2
آنالیز ترکیبی 0 0 1 1

هندسه تحلیلی

مبحث 96 95 94 93
بردار 1 1 1 2
خط و صفحه 1 2 2 1
مقاطع مخروطی 2 2 3 2
ماتریس و دترمینان 3 1 1 2
دستگاه های معادله های خطی 1 2 1 1

هندسه پایه

استدلال در هندسه 1 1 3 2 1 2
مساحت و قضیه فیثاغورس 1 1 0 3 2 1
تشابه 1 1 1 1 0 1
دایره 1 2 2 1 2 2
تبدیل ها 1 1 1 1 1 0
هندسه ی فضایی 3 2 1 2 2 2

بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱ | درس فیزیک

از درس فیزیک مجموعا 45 سوال در کنکور سراسری ریاضی خواهد آمد که بودجه بندی آن طبق جدول زیر می باشد.

بخوانید: روش صحیح مطالعه فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۱

مباحث 96 95 94 93
نور هندسی 4 4 4 4
فیزیک و اندازه گیری 0 0 1 1
کار و انرژی 0 1 1 1
ویژگی های ماده 1 3 2 3
گرما و قانون گازها 4 2 2 2
ترمودینامیک 3 3 3 3
الکتریسیته ساکن 4 3 3 3
جریان الکتریکی 3 3 4 4
مغناطیس و القا 4 4 4 3
حرکت شناسی 4 4 4 4
دینامیک 5 4 4 4
نوسان  3 2 2 3
موج های مکانیکی 2 3 3 2
صوت 2 3 2 2
موج های الکترومغناطیسی 2 2 1 2
فیزیک اتمی 2 2 3 2
فیزیک حالت جامد 1 0 1 1
فیزیک هسته ای 1 2 1 1

بودجه بندی درس شیمی

از درس شیمی در کنکور سراسری ریاضی، مجموعا 35  سوال طرح می شود که بودجه بندی آن مطابق جدول زیر می باشد.

بخوانید: روش صحیح مطالعه شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

مبحث 96 95 94 93
ساختار اتم 2 3 2 3
جدول تناوبی عنصرها 3 3 2 3
ترکیب های یونی 1 0 1 1
ترکیب های کووالانسی 3 3 4 2
ترکیب های آلی 2 2 2 2
استوکیومتری 4 4 4 5
ترمودینامیک 4 4 4 4
محلول ها 4 4 4 4
سینتیک 2 2 2 4
تعادل 3 3 3 1
اسید و باز 4 4 4 3
الکتروشیمی 3 3 3 3

برای دریافت مشاوره در زمینه بودجه بندی کنکور سراسری ریاضی 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021  تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام وقتتون بخیر خسته نباشید
  ببخشید من رشتم ارتباط تصویریه و تو دانشگاه هنر اسلامی تبریز درس می خونم ترم یک هستم. میخاستم بدونم امکانش هست امسال کنکور ریاضی بدم و رشته مولتی مدیا تو همین دانشگاه بخونم (البته اگه قبول شم) و این دو رشته رو باهم بخونم؟ اخه تو دبیرستان تجربی می خوندم امکان کنکور ریاضی هست برام

 2. سلام وقتتون بخیر خسته نباشید ببخشید من رشتم ارتباط تصویریه و تو دانشگاه هنر اسلامی تبریز درس می خونم ترم یک هستم. میخاستم بدونم امکانش هست امسال کنکور ریاضی بدم و رشته مولتی مدیا تو همین دانشگاه بخونم (البته اگه قبول شم) و این دو رشته رو باهم بخونم؟ اخه تو دبیرستان تجربی می خوندم امکان کنکور ریاضی هست برام

  1. سلام در صورت روزانه بودن شما محروم از شرکت در دوره های روزانه کنکور 1401 می باشید.
   خیر امکان تحصیا همزامن در دو رشته را ندارید.
   برای شرکت در کنکور ریاضی با توحه به بودجه بندی کنکور ریاضی 1401 می توانید در این گروه آزمایشی شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره