مدارسمدارس خاصمشاوره تحصیلی دانش آموزان

فرم هدایت تحصیلی نهم

کانال تلگرام تحصیلی     

فرم هدایت تحصیلی نهم برای تکمیل مراحل هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم و امتیاز بندی عملکرد آن ها در اختیار دانش آموزان و اولیا قرار می گیرد. تعداد فرم های تحصیلی نهم هفت فرم است که هر یک جهت تکمیل مراحل جداگانه ای از هدایت تحصیلی نهم مورد استفاده قرار می گیرد. امکان دریافت فرم های مرتبط به هدایت تحصیلی از طریق سامانه پادا برای دانش آموزان امکان پذیر است. در صورتی که مایل به دریافت جزئیات بیشتری از فرم هدایت تحصیلی نهم می باشید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

 

فرم هدایت تحصیلی نهم

از موضوعات مهمی که با آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان ارتباط مستقیمی دارد، فرآیند هدایت تحصیلی می باشد که به نوبه خود تاثیر بسیار زیادی در موفقیت و یا عدم موفقیت دانش آموزان خواهد داشت.

در انتخاب رشته دانش آموزان جهت ورود به مقطع دهم، فاکتورهای مختلفی شامل ویژگی های فردی و درونی، عملکرد تحصیلی، محیط زندگی و والدین و همینطور جنبه های شخصیتی آن ها تاثیر می گذارد. از همین رو برای هدایت تحصیلی آن ها فرم های متعددی در نظر گرفته شده است تا امتیاز متقاضیان برای انتخاب رشته مشخص شود. فرم هدایت تحصیلی نهم در 7 فرم از طریق سایت پادا قابل دریافت است.

در نظر داشته باشید که هر یک از فرم ها و نمون برگ های طراحی شده برای فرآیند هدایت تحصیلی، به صورت مستقل جهت نظرخواهی از معلمان، والدین، مشاوران مدرسه و خود دانش آموز طراحی شده اند. همینطور تعدادی از فرم هدایت تحصیلی نهم نیز نشان دهنده نتایج آزمون های مشاوره و فرم های الویت ثبت نام هدایت تحصیلی پایه نهم هستند.

از آنجایی که هدایت تحصیلی از موضوعات مهم برای دانش آموزان و خانواده های آن ها است، در ادامه سعی داریم اطلاعات بیشتری پیرامون آن ها ارائه کنیم.

 

نمون برگ های نظر سنجی هدایت تحصیلی پایه نهم

در انتخاب رشته پایه نهم، عوامل بسیاری تاثیر می گذارند که از مهم ترین آن ها نظرات والدین، معلمان و مشاوران مدرسه پیرامون عملکرد تحصیلی دانش آموز است تا بتوان اینگونه توانمندی ها و ضعف های او را شناسایی کرد.

به طور کلی فرآیند هدایت تحصیلی فرآیند مهمی است که نادیده گرفتن هر یک از مواردی که پیش تر به آن اشاره کردیم، می تواند منجر به ایجاد مشکل در آینده تحصیلی و سپس در آینده شغلی دانش آموز شود.

بسیاری از والدین و همینطور دانش آموزان از اطلاعاتی که در این فرم های نظر سنجی هدایت تحصیلی نهم که از طریق سامانه پادا در اختیار آن ها قرار می گیرد، اطلاعاتی ندارند و از معیارهای امتیاز بندی فرم ها مطلع نیستند. از همین رو در ادامه پیرامون هر یک از فرم هدایت تحصیلی نهم توضیحات کاملی آورده شده است.

 

فرم شماره 1 : نظر خواهی از دانش آموزان

اولین فرم هدایت تحصیلی نهم مربوط به نظر خواهی از دانش آموزان است. در این نمون برگ، جدولی از رشته های مربوط به شاخه های تحصیلی آورده شده است و لازم است دانش آموزان با مشاهده این رشته ها و در نظر گرفتن استعداد، توانایی و علاقه مندی های خود، رشته های مورد نظر و دلخواه خود را به ترتیب در این فرم الویت بندی نمایند.

برای فرم شماره یک هدایت تحصیلی، 10 امتیاز در نظر گرفته شده است و لازم است دانش آموزان رشته های مورد نظر خود را از الویت 1 تا 10 الویت بندی کنند و به آن امتیاز دهند. 

 

فرم هدایت تحصیلی نهم شماره 2 : نظر خواهی از معلمان 

فرم شماره 2 هدایت تحصیلی نهم، فرمی است که برای نظر خواهی از معلمان در مورد عملکرد تحصیلی دانش آموزان طراحی شده است. 

در این نمون برگ هدایت تحصیلی، معلمان باید بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده به عملکرد دانش آموز در طول یکسال تحصیلی یکی از امتیازهای عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بد را بدهند.

برای فرم هدایت تحصیلی نهم شماره 2 و نظر خواهی از معلمان نیز 10 امتیاز در نظر گرفته شده است و هر یک از معیارهایی که به آن اشاره کردیم، دارای امتیاز مشخص و مخصوصی هستند که در جدول زیر می توانید آن را مشاهده کنید.

امتیاز دهی فرم نظر خواهی از معمان
عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف بد
10 امتیاز  8 امتیاز  6 امتیاز  4 امتیاز  2 امتیاز  0 امتیاز 

در این مرحله معلمان برای امتیاز دهی به دانش آموزان باید ملاک های زیر را در نظر بگیرند :

  1. شرکت فعال در واحد های کار ارائه شده
  2. علاقمندی و خلاقیت و ابتکار عمل در درس ها
  3. انجام بدون تاخیر وظایف و تکالیف محول شده
  4. سرعت یادگیری و انتقال

 

فرم شماره 3 : نظر خواهی از والدین

فرم هدایت تحصیلی نهم شماره 3 به منظور نظر خواهی از والدین طراحی شده است. این فرم نیز مشابه فرم اول دارای جدولی از رشته های تحصیلی است که دانش آموزان مجاز به انتخاب آن ها هستند. 

والدین باید برای تکمیل فرم شماره 3 به نظرات و علاقه مندی دانش آموزان توجه کنند و همینطور پس از مشورت های لازم با معلمان و مشاوران مدارس، الویت های انتخابی خود را از الویت اول تا الویت پنجم تکمیل کنند.

 

فرم هدایت تحصیلی نهم شماره 4 : نظر خواهی از مشاوران

فرم شماره 4 هدایت تحصیلی به منظور نظر خواهی از مشاوران تحصیلی مدارس طراحی شده است که هدف از آن مشخص شدن میزان توانایی ها، علاقه مندی ها، میزان آمادگی و مهارت دانش آموز برای ورود به رشته های مختلف و همینطور بررسی نتایج آزمون های مشاوره ای می باشد.

حساسیت و اهمیت فرآیند هدایت تحصیلی پایه نهم بسیار زیاد است و لازم است برای اینکه دانش آموزان به درک صحیح و درستی از رشته های تحصیلی برسند، در چندین آزمون مشاوره ای شرکت کنند.

وظیفه مشاوران مدارس این است که با توجه به آزمون های تکمیل شده توسط دانش آموزان و بررسی نظرات والدین و معلمان که در فرم هدایت تحصیلی نهم قبلی قابل رویت است، رشته های مناسب برای دانش آموزان را در فرم شماره چهار، الویت بندی کنند. در این مرحله برای آزمون رغبت 15 امتیاز و برای آزمون استعداد و هوش نیز 15 امتیاز در نظر گرفته شده است. 

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید.

 

فرم شماره 5 : نمون برگ جمع بندی نتایج مشاوره ای هدایت تحصیلی

نمونه برگ و یا فرم هدایت تحصیلی نهم شماره 5 در واقع فرمی است که به منظور جمع بندی آزمون ها و نظرات مشاوران تحصیلی طراحی شده است. این فرم نیز توسط مشاوران تحصیلی مدارس تکمیل می شود و لازم است در آن با در نظر گرفتن ویژگی های شخصیتی دانش آموز، توانمندی ها و استعداد های او، نقاط ضعف و عملکرد تحصیلی که داشته است و همینطور نظراتی که والدین و معلمان او داشته اند، نتیجه گیری نهایی را در این فرم انجام دهد.

در واقع فرم هدایت تحصیلی نهم شماره 5 یک نتیجه گیری از چهار فرم قبلی است و مشاور مدرسه بر اساس آنچه که دانش آموز، معلمان، والدین و مشاوران در چهار فرم قبلی وارد کرده اند، به یک نتیجه گیری می رسند و سپس رشته های مورد نظر را برای دانش آموز الویت بندی و ثبت می کنند.

 

فرم شماره 6 : نمون برگ جمع بندی هدایت تحصیلی

در نمونه برگ شماره 6 هدایت تحصیلی پایه نهم، نتایج آزمون های مشاوره ای به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود. امتیاز دهی این فرم هدایت تحصیلی از 100 امتیاز است که بر اساس نتایح امتیاز بندی فرم ها، آزمون های مشاوره ای، الویت بندی رشته های تحصیلی و … محاسبه می گردد.

 

فرم شماره 7 : نمون برگ اولویت هدایت تحصیلی

فرم شماره 7 هدایت تحصیلی، آخرین فرم هدایت تحصیلی نهم است که در آن دانش آموزان با توجه به برخورداری از شرایط تحصیل در رشته انتخابی، تکمیل ظرفیت رشته و … در رشته هایی که بر اساس امتیازات برای او انتخاب شده است، از الویت (الف) تا الویت (د) الویت بندی می گردد. در ادامه توضیحاتی را پیرامون مفهوم معیارهای در نظر گرفته شده برای امتیازدهی های فرم هدایت تحصیلی نهم آورده ایم :

  • اولویت الف: رشته هایی در الویت الف قرار می گیرند که دانش آموز می تواند نسبت به انتخاب و تحصیل در آن ها اقدام کند. این رشته های درج شده در الویت الف ، بر اساس تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در رشته مورد نظر و میزان ظرفیت پذیرش در آن رشته تحصیلی انجام می شود.
  • اولویت ب: رشته هایی در الویت ب قرار می گیرند که دانش آموز دارای شرایط ثبت نام در آن رشته عنوان شده باشد و به منظور تکمیل ظرفیت رشته تحصیلی مجاز به ثبت نام در آن باشد. ثبت نام در رشته های در نظر گرفته شده در این الویت تا زمانی که گروه هایی با الویت بالاتر تکمیل نگردند، امکان پذیر نیست.
  • اولویت های ج و د: جهت تکمیل ظرفیت رشته هایی که در الویت ج و د  قرار می گیرند، برخی رشته ها در این دسته الویت بندی می گردند. در واقع دانش آموزان می توانند پس از اتمام ثبت نام گروه های با الویت بالاتر در صورت وجود ظرفیت در این رشته ها ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

 

نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی نهم از سایت پادا

دانش آموزان نهمی برای شرکت در مرحله هدایت تحصیلی باید به سایت پادا مراجعه کنند. در ادامه راهنمای دریافت فرم هدایت تحصیلی نهم از طریق سایت پادا را آورده ایم :

  • مرحله اول : آدرس اینترنتی سامانه پادا که “pada.medu.ir ” است را در مرورگر سیستم خود جستجو کنید.
  • مرحله دوم : در صفحه جدیدی که باز شده است، وارد بخش دریافت کارنامه شوید.
  • مرحله سوم : اطلاعات خواسته شده را وارد کنید و در پایان بر روی گزینه “ورود” کلیک نمایید. پس از این مرحله وارد صفحه مربوطه می شوید و می توانید فرم هدایت تحصیلی مربوطه را دریافت و بررسی کنید.

 

مشاوره فرم هدایت تحصیلی نهم

در نظر داشته باشید که طی سال های اخیر، تغییراتی در سامانه های آموزشی ایجاد شده است؛ به طوری که در سال های گذشته دانش آموزان باید برای دریافت فرم هدایت تحصیلی نهم به سامانه همگام مراجعه می کردند، در سال جاری باید به سامانه پادا مراجعه کنند.

انتخاب رشته در مقطع نهم شروعی برای رقم زدن آینده تحصیلی هر دانش آموز است که تاثیر بسیاری در آینده شغلی افراد نیز خواهد داشت؛ بنابراین می توان گفت از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و لازم است بسیار دقیق انجام شود. در این زمینه دانش آموزان و والدین باید در مورد زمینه های علاقه مندی، توانایی ها و مهارت هایی که دانش آموز دارد، اطلاعات بیشتری کسب کنند و همینطور با شناخت بهتر و بیشتر رشته ها، بتوانند انتخاب صحیحی در این زمنیه داشته باشند.

دریافت مشاوره از مشاوران تحصیلی مجرب می تواند راهنمای خوبی برای تکمیل فرم هدایت تحصیلی نهم باشد. در صورتی که نیاز به دریافت راهنمایی دارید، می توانید از از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل مشاوره دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه فرم هدایت تحصیلی نهم با پاسخنامه می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول 

فرم هدایت تحصیلی نهم چه تعداد هستند؟

فرم های هدایت تحصیلی نهم در 7 نمون برگ طراحی شده اند.

دانش آموزان در تکمیل فرم هدایت تحصیلی نهم و نظر خواهی از دانش آموز باید چه مواردی را در نظر بگیرند؟

لازم است دانش آموزان در تکمیل فرم نظر خواهی از دانش آموز علاقه مندی ها و توانایی های خود را در نظر بگیرند.

دریافت فرم های هدایت تحصیلی نهم از طریق کدام سایت امکان پذیر است؟

دریافت فرم هدایت تحصیلی نهم از طریق سایت پادا با آدرس الکترونیکی ” pada.medu.ir ” امکان پذیر است.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره