انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی | آخرین رتبه قبولی و درصدها

رشته علوم آزمایشگاهی از جمله رشته های کنکور تجربی است که در سه دانشگاه روزانه، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می شود و داوطلبان می توانند بر اساس رتبه ای که کسب کرده اند، یکی از این سه دانشگاه ها را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایند. اطلاع از درصد دروس و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی به علاقه مندان این رشته تحصیلی کمک می کند که برنامه ریزی خود را مطابق با درصد دروسی که لازم است کسب کنند، تنظیم نمایند و ما در این مطلب به بررسی کارنامه پذیرفته شدگان این رشته تحصیلی در سهمیه ها و دانشگاه های مختلف پرداخته ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که از سهمیه 25 درصد ایثارگران استفاده می کنند، به شرط کسب حداقل 75 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد رشته علوم آزمایشگاهی، مجاز خواهند که از این سهمیه برای رشته مذکور استفاده کنند و در غیراینصورت سهمیه مناطق برای آن ها منظور خواهد شد. در ادامه حداقل درصد دروس لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی در سهمیه 25 درصد ایثارگران را مشاهده می کنید :

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
شهر داوطلب :تهران نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 3428
رتبه کشوری: 8636 تراز : 8760
نام درس  درصد
زبان و ادبیات فارسی 18 درصد
زبان عربی 37 درصد
دین و زندگی 53 درصد
زبان خارجی 41 درصد
زمین شناسی 10 درصد
ریاضیات 18 درصد
زیست شناسی 44 درصد
فیزیک 18 درصد
شیمی 33 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر داوطلب :خوزستان نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی: 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 2839
رتبه کشوری: 8910 تراز : 8355
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 38 درصد
زبان عربی 29 درصد
دین و زندگی 30 درصد
زبان خارجی 25 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 19 درصد
زیست شناسی 25 درصد
فیزیک 20 درصد
شیمی 33 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت آزاد

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد علوم پزشکی سیرجان
شهر داوطلب : نوع دوره : آزاد
سهمیه قبولی: 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 5909
رتبه کشوری: 18790 تراز: 6237
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 28 درصد
زبان عربی 10 درصد
دین و زندگی 17 درصد
زبان خارجی 15 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 18 درصد
زیست شناسی 20 درصد
فیزیک 28 درصد
شیمی 35 درصد

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی | ایثارگران 5 درصد

داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران می بایست همانند داوطلبانی که از سهمیه 25 درصدی استفاده می کنند، حداقل 25 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده را در سهمیه مناطق کسب کنند تا بتوانند از سهمیه خود برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی استفاده نمایند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شهر داوطلب : مشهد نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 7363
رتبه کشوری: 22657 تراز : 5835
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 30 درصد
زبان عربی 52 درصد
دین و زندگی 58 درصد
زبان خارجی 70 درصد
زمین شناسی 2 درصد
ریاضیات 37 درصد
زیست شناسی 30 درصد
فیزیک 22 درصد
شیمی 40 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی :1398 رشته :  علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهر داوطلب : اصفهان نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 6412
رتبه کشوری: 22565 تراز :  5890
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 50 درصد
دین و زندگی 29 درصد
زبان خارجی 60 درصد
زمین شناسی 15 درصد
ریاضیات 25 درصد
زیست شناسی 38 درصد
فیزیک 29 درصد
شیمی 35 درصد

 

کارنامه سوم | ظرفیت آزاد

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : آزاد
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 7214
رتبه کشوری: 28448 تراز : 6320
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 19 درصد
زبان عربی 17 درصد
دین و زندگی 9 درصد
زبان خارجی 35 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 10 درصد
زیست شناسی 15 درصد
فیزیک 13 درصد
شیمی 8 درصد

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی | منطقه یک

داوطلبان سهمیه منطقه یک کنکور تجربی که حدود 105 هزار نفر را از کل داوطلبان این گروه آزمایشی شامل می شوند، برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه، پردیس بین الملل و آزاد حداقل باید درصد دروس زیر را کسب کند تا شانس پذیرش داشته باشد.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
شهر داوطلب : کرمان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: منطقه یک رتبه در سهمیه: 9192
رتبه کشوری: 25669 تراز : 5864
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 65 درصد
زبان عربی 73 درصد
دین و زندگی 65 درصد
زبان خارجی 40 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 38 درصد
زیست شناسی 50 درصد
فیزیک 31 درصد
شیمی 49 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت خودگردان

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شهر داوطلب : اصفهان نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی:منطقه1 رتبه در سهمیه:6228
رتبه کشوری:  22318 تراز : 5890
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 60 درصد
زبان عربی 70 درصد
دین و زندگی 58 درصد
زبان خارجی 49 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 29 درصد
زیست شناسی 60 درصد
فیزیک 35 درصد
شیمی 48 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت آزاد

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : آزاد
سهمیه قبولی:منطقه1 رتبه در سهمیه: 9865
رتبه کشوری : 24798 تراز : 6350
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 50 درصد
دین و زندگی 58 درصد
زبان خارجی 43 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 40 درصد
زیست شناسی 39 درصد
فیزیک 49 درصد
شیمی 51 درصد

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی | منطقه دو

داوطلبان سهمیه منطقه دو با رتبه های بالاتر از 15 هزار نیز شانس پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی را دارند چرا که بیشتر ظرفیت دانشگاه ها به داوطلبان سهمیهه منطقه دو که حدود 220 هزار نفر هستند، اختصاص می یابد.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
شهر داوطلب : لرستان نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه2 رتبه در سهمیه:18307
رتبه کشوری:32592 تراز : 5570
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 48 درصد
زبان عربی 52 درصد
دین و زندگی 78 درصد
زبان خارجی 31 درصد
زمین شناسی 9 درصد
ریاضیات 40 درصد
زیست شناسی 36 درصد
فیزیک 20 درصد
شیمی 48 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
شهر داوطلب : بندرعباس نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی: منطقه2 رتبه در سهمیه:21398
رتبه کشوری: 2775 تراز : 5425
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 59 درصد
زبان عربی 62 درصد
دین و زندگی 40 درصد
زبان خارجی 39 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 50 درصد
زیست شناسی 22 درصد
فیزیک 27 درصد
شیمی 15 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت آزاد

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد کاشان
شهر داوطلب : اصفهان نوع دوره : آزاد
سهمیه قبولی: رتبه در سهمیه: 20518
رتبه کشوری: 42590 تراز : 5200
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 58 درصد
زبان عربی 61 درصد
دین و زندگی 60 درصد
زبان خارجی 48 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 18 درصد
زیست شناسی 40 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 39 درصد

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی | منطقه سه

در سهمیه منطقه سه کنکور تجربی حدود 250 هزار داوطلب با بکدیگر به رقابت می پردازند اما داوطلبان دارای رتبه 20 هزار و کم تر، احتمال قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی را خواهند داشت.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
شهر داوطلب : آبادان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه:12918
رتبه کشوری: 24014 تراز : 6595
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 24 درصد
زبان عربی 47 درصد
دین و زندگی 62 درصد
زبان خارجی 40 درصد
زمین شناسی 18 درصد
ریاضیات 29 درصد
زیست شناسی 38 درصد
فیزیک 44 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شهر داوطلب : مرکزی نوع دوره :پردیس خودگردان
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 13760
رتبه کشوری: 28940 تراز : 6210
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 27 درصد
زبان عربی 59 درصد
دین و زندگی 50 درصد
زبان خارجی 38 درصد
زمین شناسی 10 درصد
ریاضیات 34 درصد
زیست شناسی 31 درصد
فیزیک 20 درصد
شیمی 32 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت آزاد

سال تحصیلی :1398 رشته : علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد اردبیل
شهر داوطلب : خلخال نوع دوره : آزاد
سهمیه قبولی: منطقه سه رتبه در سهمیه: 22318
رتبه کشوری: 56290 تراز : 5729
نام درس درصد
زبان و ادبیات فارسی 30 درصد
زبان عربی 60 درصد
دین و زندگی 52 درصد
زبان خارجی 27 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 19 درصد
زیست شناسی 40 درصد
فیزیک 28 درصد
شیمی 37 درصد

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره