انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

کارنامه قبولی مهندسی برق | آخرین رتبه قبولی و درصدها

رشته مهندسی برق از رشته های مقطع کارشناسی زیرگروه یک کنکور ریاضی می باشد و هر ساله داوطلبان زیادی علاقه مند و مایل به انتخاب این رشته هستند. اما داوطلبان زیرک قبل از کنکور به دنبال درصد و کارنامه قبولی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته مهندسی برق می باشند تا با توجه به آگاهی از بدترین شرایط پذیرفته شده برای کنکور هدف گذاری کنند. در ادامه مطالب تعدادی از  کارنامه قبولی پذیرفته شدگان رشته مهندسی برق را ارائه داده ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی برق هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

قبولی مهندسی برق | ایثارگران 25 درصد

در این قسمت از مطلب به بررسی کارنامه سه نفر از آخرین رتبه وقبولی رشته مهندسی برق در سهمیه 25 درصد ایثارگران در سال گذشته می پردازیم.

کارنامه اول | روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق دانشگاه جهرم
شهر داوطلب : فارس نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی:ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه:  1570
رتبه کشوری: 9322 تراز : 8893
نام درس درصد
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 34 درصد
معارف 66 درصد
زبان 29 درصد
ریاضیات 35 درصد
فیزیک 24 درصد
شیمی 41 درصد

کارنامه دوم | روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
شهر داوطلب : مشهد نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی:ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 1538
رتبه کشوری: 9498 تراز : 8823
نام درس درصد
ادبیات فارسی 52 درصد
عربی 46 درصد
معارف 28 درصد
زبان 13 درصد
ریاضیات 26 درصد
فیزیک 59 درصد
شیمی 27 درصد

کارنامه سوم | نوبت دوم

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر – کرمان
شهر داوطلب : سیرجان نوع دوره :نوبت دوم
سهمیه قبولی:ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 1300
رتبه کشوری: 8560 تراز : 8653
نام درس درصد
ادبیات فارسی 60 درصد
عربی 30 درصد
معارف 56 درصد
زبان 28 درصد
ریاضیات 29 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 31 درصد

کارنامه قبولی مهندسی برق | ایثارگران 5 درصد

در مطلب زیر سه کارنامه از آخرین قبولی رشته مهندسی برق در سهمیه 5 درصدی ایثارگران ارائه شده است.

کارنامه اول | روزانه

سال تحصیلی :1398
رشته : مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان
شهر داوطلب : کرمان نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 9290
رتبه کشوری: 56009 تراز : 5126
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29 درصد
عربی 18 درصد
معارف 35 درصد
زبان 16 درصد
ریاضیات 7 درصد
فیزیک 11 درصد
شیمی 7 درصد

کارنامه دوم | نوبت دوم

سال تحصیلی :1398
رشته : مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 8380
رتبه کشوری: 40998 تراز : 5269
نام درس درصد
ادبیات فارسی 27 درصد
عربی 20 درصد
معارف 22 درصد
زبان 19 درصد
ریاضیات 9 درصد
فیزیک 8 درصد
شیمی 13 درصد

کارنامه سوم | روزانه

سال تحصیلی :1398
رشته : مهندسی برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
شهر داوطلب : خوزستان نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 7266
رتبه کشوری: 37999 تراز : 5560
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 15 درصد
معارف 49 درصد
زبان 4 درصد
ریاضیات 30 درصد
فیزیک 13 درصد
شیمی 26 درصد

کارنامه قبولی مهندسی برق | منطقه یک

داوطلبانی که در سهمیه منطقه یک در کنکور شرکت می کنند می توانند از جداول زیر برای انتخاب رشته مهندسی برق بهره بگیرند.

کارنامه اول | روزانه

سال تحصیلی :1398
رشته : مهندسی برق مرکز اموزش عالی فیروز آباد
شهر داوطلب : زنجان نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی:منطقه 1 رتبه در سهمیه: 25040
رتبه کشوری: 63060 تراز : 5500
نام درس درصد
ادبیات فارسی 28 درصد
عربی 19 درصد
معارف 18 درصد
زبان -3 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 4 درصد

کارنامه دوم | روزانه

سال تحصیلی :1398
رشته : مهندسی برق  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
شهر داوطلب : شیراز نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی:منطقه 1 رتبه در سهمیه: 31440
رتبه کشوری: 82126 تراز :  5620
نام درس درصد
ادبیات فارسی 3- درصد
عربی 5 درصد
معارف 4 درصد
زبان 3 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 4.9 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه سوم | روزانه

سال تحصیلی :1398
رشته :  مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه
شهر داوطلب : گناباد نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی:منطقه 1 رتبه در سهمیه: 26190
رتبه کشوری: 66796 تراز : 5860
نام درس درصد
ادبیات فارسی 3 درصد
عربی 22 درصد
معارف 26 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 6 درصد
شیمی 2- درصد

کارنامه قبولی مهندسی برق | منطقه دو

داوطلبانی که در سهمیه منطقه دو در کنکور شرکت می کنند می توانند از جداول زیر برای انتخاب رشته مهندسی برق بهره بگیرند.

کارنامه اول | روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق دانشگاه صنعتی شهدای هویزه – سوسنگرد
شهر داوطلب : مشهد رتبه در سهمیه:  23328
سهمیه قبولی:منطقه 2 نوع دوره :روزانه
رتبه کشوری: 61378 تراز : 5563
نام درس درصد
ادبیات فارسی 9 درصد
عربی 22 درصد
معارف 18 درصد
زبان 7 درصد
ریاضیات 10 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه دوم | نوبت دوم

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق مرکز آموزش عالی فیروزآباد
شهر داوطلب : تهران رتبه در سهمیه:   34700
سهمیه قبولی:منطقه 2 نوع دوره :نوبت دوم
رتبه کشوری: 89200 تراز : 4835
نام درس درصد
ادبیات فارسی 17 درصد
عربی 16 درصد
معارف 9- درصد
زبان 2 درصد
ریاضیات 1 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه سوم | پردیس خودگردان

سال تحصیلی :1398
رشته : مهندسی برق دانشگاه قم
شهر داوطلب :تهران رتبه در سهمیه:  13969
سهمیه قبولی:منطقه 2  نوع دوره : پردیس خودگردان
رتبه کشوری: 37268 تراز : 5687
نام درس درصد
ادبیات فارسی 28 درصد
عربی 23 درصد
معارف 10 درصد
زبان 9 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 4 درصد
شیمی 16 درصد

کارنامه قبولی مهندسی برق | منطقه سه

داوطلبان کنکور ریاضی و علاقه مند به رشته مهندسی برق می توانند با استفاده از کارنامه های زیر برای انتخاب رشته و کنکور هدفگذاری کنند. کارنامه های آخرین قبولی رشته مهندسی برق سهمیه منطقه سه به شرح جداول زیر می باشد.

کارنامه اول | روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
شهر داوطلب : فارس نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 20270
رتبه کشوری : 79348 تراز : 5564
نام درس درصد
ادبیات فارسی 3- درصد
عربی 2 درصد
معارف 37 درصد
زبان 3- درصد
ریاضیات 4 درصد
فیزیک 2 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه دوم | نوبت دوم

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق مرکزآموزش عالی فیروزآباد
شهر داوطلب : جهرم نوع دوره :نوبت دوم
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 19948
رتبه کشوری : 82220 تراز :  19948
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 25 درصد
معارف 7 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 3- درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 6 درصد

کارنامه سوم | روزانه

سال تحصیلی :1398 رشته : مهندسی برق دانشگاه بیرجند (محل تحصیل فردوس)
شهر داوطلب : گلپایگان نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 16640
رتبه کشوری: 71136 تراز : 5891
نام درس درصد
ادبیات فارسی 2- درصد
عربی 3 درصد
معارف 41 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 4 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 3 درصد

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی برق هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره