کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی مهندسی نفت ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه قبولی مهندسی نفت نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی است که در سال های گذشته در این رشته پذیرفته شده اند. اطلاعات کارنامه‌ی قبولی به علاقه مندان به تحصیل در این رشته کمک می کند تا برای رسیدن به هدف و پذیرفته شدن در کنکور سراسری، برنامه ریزی هوشمندانه تری را انجام دهند. همینطور شرکت کنندگان در کنکور سراسری نیز می توانند به کمک کارنامه، از محدوده قبولی در دانشگاه‌های مختلف مطلع شوند و با آگاهی بیشتری قدم در مسیر انتخاب رشته بگذارند. در ادامه کارنامه قبولی مهندسی نفت در سهمیه های مختلف را برای شما علاقه مندان ارائه کرده ایم.

کارنامه قبولی مهندسی نفت ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ | حداقل درصد لازم

کارنامه قبولی مهندسی نفت داوطلبان سال گذشته بهترین راهنما و مبنای دقیقی برای تحلیل وضعیت داوطلبان متقاضی رشته مهندسی نفت می باشد. به همین دلیل در ادامه تعدادی از کارنامه های قبولی  را مطابق قبولی‌های سال گذشته در سه سهمیه منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه برای شما عزیزان آورده ایم. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور کلیک کنید.

از ابزارهای مهمی که در اختیار داوطلبان کنکور سراسری وجود دارد و می توانند از آن برای برنامه ریزی و مطالعه برای شرکت در آزمون و همینطور انتخاب رشته کمک بگیرند، کارنامه قبولی مهندسی نفت در سال های گذشته است. در واقع اطلاع از درصد های دروس امتحانی و همینطور رتبه و تراز علمی پذیرفته شدگان سال گذشته، دید خوبی به متقاضیان می دهد که برای قبولی در دانشگاه‌های سراسر کشور، حداقل چه درصد هایی را باید کسب کنند. در واقع منظور از کارنامه مهندسی نفت ، همان کارنامه اولیه است که در زمان اعلام نتایج اولیه منتشر شده و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

بخوانید: راهنما انتخاب رشته کنکور

کارنامه قبولی مهندسی نفت منطقه یک

تمامی علاقه مندان می توانند برای قدم گذاشتن در این رقابت سخت و نفس گیر، از کارنامه قبولی مهندسی نفت سال گذشته استفاده کنند. کارنامه قبولی راهنمای خوبی برای شرکت در مرحله انتخاب رشته است و متقاضیان به واسطه آن می توانند از محدوده رتبه قبولی در دانشگاه های مختلف مطلع شوند و بر این اساس شانس قبولی خود را تخمین بزنند. 

پذیرش داوطلبان دانشگاه ها بر اساس رتبه آن ها در سهمیه انجام می شود. در ادامه تعدادی از کارنامه های قبولی رشته مهندسی نفت که در بردارنده حداقل درصد لازم قبولی مهندسی نفت دانشگاه های در سهمیه منطقه یک است را مشاهده می کنید.

دانشگاه:  دانشگاه صنعتی گرمسار رشته : مهندسی نفت گرمسار
شهر داوطلب :گرمسار نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه1 رتبه در سهمیه: 12220
رتبه کشوری: 24530 تراز : 7064
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29
عربی 42
معارف 29
زبان 30
ریاضیات 5
فیزیک 17
شیمی 11
دانشگاه:  دانشگاه صنعتی سهند _ تبریز رشته : مهندسی نفت مشهد
شهر داوطلب :مشهد نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه1 رتبه در سهمیه: 5690
رتبه کشوری: 9940 تراز : 8200
نام درس درصد
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 49
زبان 57
ریاضیات 33
فیزیک 40
شیمی 28
     
دانشگاه:  دانشگاه صنعتی اصفهان رشته : مهندسی نفت
شهر داوطلب :آذربایجانشرقی نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه1 رتبه در سهمیه: 1245
رتبه کشوری: 9588 تراز : 7880
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45
عربی 58
معارف 62
زبان 27
ریاضیات 28
فیزیک 30
شیمی 20
دانشگاه:  دانشگاه صنعتی سهند _ تبریز رشته: مهندسی نفت
شهر داوطلب: تبریز نوع دوره: روزانه
رتبه کشوری: 4027 رتبه در سهمیه: 2477
نام درس درصد
ادبیات فارسی 80
عربی 74
معارف 82
زبان 61
ریاضیات 26
فیزیک 54
شیمی 66
دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته: مهندسی نفت
شهر داوطلب: تهران نوع دوره: روزانه
رتبه کشوری: 13908 رتبه در سهمیه: 7598
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67
عربی 63
معارف 72
زبان 17
ریاضیات 38
فیزیک 43
شیمی 18

کارنامه قبولی مهندسی نفت منطقه دو

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری در تمامی زیر گروه ها، شرکت کنندگان باید اقدام به بررسی جزئیات کارنامه اولیه خود نمایند و با مقایسه داده های آن با کارنامه های قبولی سال های گذشته، از میزان شانس قبولی خود مطلع گردند. 

سهمیه منطقه دو یکی از سهمیه های مناطق است که دارای بیشترین جمعیت در رقابت کنکور سراسری می باشد. به همین دلیل در ادامه تعدادی از کارنامه قبولی رشته مهندسی نفت با سهمیه منطقه دو را آورده ایم:

دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته : مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
شهر داوطلب : میانه نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه2 رتبه در سهمیه: 13700
رتبه کشوری: 36959 تراز : 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49
عربی 0
معارف 41
زبان 29
ریاضیات 3
فیزیک 11
شیمی 16
دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته : مهندسی نفت اهواز
شهر داوطلب :اهواز نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه2 رتبه در سهمیه: 11637
رتبه کشوری: 31185 تراز :
نام درس درصد
ادبیات فارسی 36
عربی 39
معارف 48
زبان 42
ریاضیات 5
فیزیک 2
شیمی 19
     
دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته : مهندسی نفت کرمانشاه
شهر داوطلب : کرمانشاه نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه2 رتبه در سهمیه: 11430
رتبه کشوری: 30675 تراز :
نام درس درصد
ادبیات فارسی 18
عربی 17
معارف 30
زبان 13
ریاضیات 19
فیزیک 10
شیمی 15
دانشگاه: دانشگاه سمنان  رشته: مهندسی نفت
شهر داوطلب: سمنان نوع دوره: روزانه
رتبه کشوری:  30899 رتبه در سهمیه: 11537
نام درس درصد
ادبیات فارسی 16
عربی 24
معارف 36
زبان 55
ریاضیات 21
فیزیک 16
شیمی 7
دانشگاه:  دانشگاه رازی کرمانشاه رشته: مهندسی نفت
شهر داوطلب: اهواز نوع دوره: روزانه
رتبه کشوری: 32677 رتبه در سهمیه: 12188
نام درس درصد
ادبیات فارسی 12
عربی 34
معارف 12
زبان 17
ریاضیات 24
فیزیک 19
شیمی 7

کارنامه قبولی مهندسی نفت منطقه سه

انتخاب رشته کنکور سراسری بر اساس سهمیه های مختلفی انجام می شود که یکی از آن ها سهمیه منطقه سه است. داوطلبانی که از امکانات آموزشی کم تری در سراسر کشور برخوردار بوده اند، در سهمیه منطقه سه قرار می گیرند. در ادامه تعدادی از کارنامه قبولی مهندسی نفت در سهمیه منطقه سه کنکور سراسری را برایتان ارائه کرده ایم:

دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته : مهندسی نفت شریف
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : خودگردان
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 5350
رتبه کشوری: 33450 تراز : 6500
نام درس درصد
ادبیات فارسی 15
عربی 40
معارف 20
زبان 76
ریاضیات 9
فیزیک 10
شیمی 2-
دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته : مهندسی نفت اهواز
شهر داوطلب : اهواز نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 2320
رتبه کشوری: 19430 تراز : 7358
نام درس درصد
ادبیات فارسی 28
عربی 16
معارف 29
زبان 34
ریاضیات 13
فیزیک 28
شیمی 36
دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت رشته : مهندسی نفت اصفهان
شهر داوطلب : آذربایجان شرقی نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه3 رتبه در سهمیه: 990
رتبه کشوری: 9830 تراز : 8090
نام درس درصد
ادبیات فارسی 24
عربی 59
معارف 22
زبان 89
ریاضیات 10
فیزیک 52
شیمی 58
دانشگاه:  دانشگاه ایلام رشته: مهندسی نفت
شهر داوطلب: همدان نوع دوره: نوبت دوم
رتبه کشوری: 50544 رتبه در سهمیه: 9952
نام درس درصد
ادبیات فارسی 15
عربی 24
معارف 17
زبان 16
ریاضیات 12
فیزیک 16
شیمی 14
دانشگاه:  دانشگاه گرمسار رشته:  مهندسی نفت
شهر داوطلب: قروه نوع دوره: روزانه
رتبه کشوری: 38186 رتبه در سهمیه: 6488
نام درس درصد
ادبیات فارسی 23
عربی 42
معارف 36
زبان 12
ریاضیات 17
فیزیک 13
شیمی 12

داوطلبان برای مشاهده کارنامه قبولی تمامی رشته های کنکور سراسری مقاله زیر را مطالعه نمایید.

👈 کارنامه قبولی کنکور 👉

مشاوره انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱

در این مقاله تعدادی از کارنامه های قبولی افراد پذیرفته شده سال گذشته کنکور سراسری را برایتان آوردیم. در نظر داشته باشید در عین حال کارنامه قبولی مهندسی نفت منبع مناسبی برای برنامه ریزی کردن برای کنکور سراسری و تخمین شانس است، برای استفاده نیازمند تحلیل مناسب نیز می باشد. در کنکور سراسری باید شما حداقل 10 الی 15 درصد رتبه های این جداول را بالاتر تصور کنید؛ تا نتیجه مطلوب حاصل شود. برای مطالعه راهنما ثبت نام کنکور کلیک کنید.

شما عزیزان برای تحلیل صحیح کارنامه قبولی مهندسی نفت و استفاده صحیح از آن ها جهت برنامه ریزی مطالعاتی و همینطور تخمین شانس قبولی برای انتخاب رشته کنکور سراسری، می توانید از مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل راهنمایی های لازم را دریافت کنید. تحلیل صحیح کارنامه مطابق با ظرفیت های جدید در سال جدید و همینطور جامعه آماری شرکت کنندگان و عملکرد آن ها در کنکور سراسری، سبب می شود که بتوانید الویت های خود را به درستی در فرم انتخاب رشته درج نمایید و در نهایت در رشته مورد علاقه تان متناسب با رتبه و تراز اکتسابی خود پذیرفته شوید. برای دریافت راهنمایی و دریافت مشاوره تخصصی انتخاب رشته کنکور سراسری می توانید از طریق خدمات  با مشاوران مجرب مجموعه در ارتباط باشید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی نفت می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول 

شرکت کنندگان کنکور سراسری و متقاضی از چه طریقی می توانند از حداقل درصد های قبولی برای این رشته مطلع شوند؟

علاقه مندان می توانند برای اطلاع از محدوده قبولی در سال های گذشته، از کارنامه‌های در سال گذشته استفاده کنند. این کارنامه در متن مقاله فوق ارائه شده است.

اطلاع از کارنامه قبولی مهندسی نفت و حداقل درصد های لازم، چه کمکی به علاقه مندان به رشته مهندسی نفت می کند؟

به متقاضیان کمک می کند تادید مناسبی از محدوده قبولی در دانشگاه های مختلف به دست آوردند و انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند.

کارنامه قبولی سال گذشته شامل چه درصد دروسی امتحانی است؟

کارنامه قبولی سال گذشته دارای درصد دروس قبولی متفاوتی در سهمیه های مختلف است که لازم است برای اطلاع از آن ها به متن مقاله فوق مراجعه کنید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره