انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

کارنامه قبولی داروسازی 98 | آخرین رتبه قبولی و درصدها

داروسازی از رشته های زیرگروه دو کنکور تجربی می باشد. این رشته از پرطرفدارترین رشته های زیرگروه تجربی است که همین امر رقابت سختی را بین داوطلبان به وجود آورده است. علاقه مندان به رشته داروسازی پس از اعلام نتایج اولیه می توانند در جهت تخمین شانس قبولی و قبل از برگزاری آزمون برای هدفگذاری درصد دروس در کنکور تجربی از درصد و کارنامه های قبولی سال های گذشته استفاده کنند. در ادامه ی این مطلب تعدادی از درصد و کارنامه های رشته داروسازی در سال های گذشته ارائه شده است.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی داروسازی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کارنامه قبولی داروسازی | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که با سهمیه ی ایثارگران 25 درصد ظرفیت در کنکور تجربی شرکت می کنند برای دستیابی به رشته داروسازی می توانند از کارنامه های قبولی زیر استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه داوطلب در سهمیه 2215
زبان و ادبیات فارسی 75 درصد
زبان عربی 80 درصد
دین و زندگی 81 درصد
زبان خارجی 66 درصد
زمین شناسی 11 درصد
ریاضیات 65 درصد
زیست شناسی 79 درصد
فیزیک 63 درصد
شیمی 60 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
رتبه داوطلب در سهمیه 1675
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 78 درصد
دین و زندگی 80 درصد
زبان خارجی 46 درصد
زمین شناسی 2 درصد
ریاضیات 69 درصد
ریست شناسی 80 درصد
فیزیک 53 درصد
شیمی 57 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه داوطلب در سهمیه 1869
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 60 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 50 درصد
زمین شناسی 11 درصد
ریاضیات 44 درصد
زیست شناسی 76 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 52 درصد

کارنامه قبولی داروسازی | ایثارگران 5 درصد

داوطلبانی که با سهمیه ی ایثارگران  5 درصد ظرفیت در کنکور تجربی شرکت می کنند برای دستیابی به رشته داروسازی می توانند از کارنامه های قبولی زیر استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رتبه داوطلب در سهمیه 1620
زبان و ادبیات فارسی 55 درصد
زبان عربی 56 درصد
دین و زندگی 98 درصد
زبان خارجی 70 درصد
زمین شناسی 28 درصد
ریاضیات 25 درصد
زیست شناسی 69 درصد
فیزیک 60 درصد
شیمی 20 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رتبه داوطلب در سهمیه 995
زبان و ادبیات فارسی 34 درصد
زبان عربی 70 درصد
دین و زندگی 83 درصد
زبان خارجی 68 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 33 درصد
زیست شناسی 75 درصد
فیزیک 59 درصد
شیمی 67 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
رتبه داوطلب در سهمیه 930
زبان و ادبیات فارسی 25 درصد
زبان عربی 50 درصد
دین و زندگی 51 درصد
زبان خارجی 58 درصد
زمین شناسی 47 درصد
ریاضیات 66 درصد
زیست شناسی 53 درصد
فیزیک 57 درصد
شیمی 58 درصد

کارنامه قبولی داروسازی | منطقه یک

داوطلبان کنکور تجربی برای رسیدن به رشته داروسازی در سهمیه ی منطقه یک می توانند از کارنامه های زیر بهره ببرند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه داوطلب در سهمیه 3088
زبان و ادبیات فارسی 31 درصد
زبان عربی 70 درصد
دین و زندگی 85 درصد
زبان خارجی 64 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 34 درصد
زیست شناسی 86 درصد
فیزیک 54 درصد
شیمی 65 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رتبه داوطلب در سهمیه 2780
زبان و ادبیات فارسی 40 درصد
زبان عربی 72 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 66 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 45 درصد
زیست شناسی 90 درصد
فیزیک 56 درصد
شیمی 52 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی همدان
رتبه داوطلب در سهمیه 2490
زبان و ادبیات فارسی 46 درصد
زبان عربی 38 درصد
دین و زندگی 86 درصد
زبان خارجی 69 درصد
زمین شناسی 58 درصد
ریاضیات 9 درصد
زیست شناسی 73 درصد
فیزیک 60 درصد
شیمی 70 درصد

کارنامه قبولی داروسازی | منطقه دو

داوطلبان کنکور تجربی برای رسیدن به رشته داروسازی در سهمیه ی منطقه دو می توانند از کارنامه های زیر بهره ببرند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رتبه داوطلب در سهمیه 4789
زبان و ادبیات فارسی 55 درصد
زبان عربی 70 درصد
دین و زندگی 97 درصد
زبان خارجی 40 درصد
زمین شناسی 7 درصد
ریاضیات 30 درصد
زیست شناسی 71 درصد
فیزیک 43 درصد
شیمی 69 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه داوطلب در سهمیه 2400
زبان و ادبیات فارسی 69 درصد
زبان عربی 73 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 70 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 54 درصد
زیست شناسی 72 درصد
فیزیک 63 درصد
شیمی 75 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
رتبه داوطلب در سهمیه 3119
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 83 درصد
دین و زندگی 95 درصد
زبان خارجی 33 درصد
زمین شناسی 7 درصد
ریاضیات 44 درصد
زیست شناسی 69 درصد
فیزیک 80 درصد
شیمی 65 درصد

کارنامه قبولی داروسازی | منطقه سه

داوطلبان کنکور تجربی برای رسیدن به رشته داروسازی در سهمیه ی منطقه سه می توانند از کارنامه های زیر بهره ببرند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی یزد
رتبه داوطلب در سهمیه 2860
زبان و ادبیات فارسی 32 درصد
زبان عربی 53 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 82 درصد
زمین شناسی 7 درصد
ریاضیات 64 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 59 درصد
شیمی 63 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه داوطلب در سهمیه 1740
زبان و ادبیات فارسی 48 درصد
زبان عربی 44 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 43 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 55 درصد
زیست شناسی 82 درصد
فیزیک 66 درصد
شیمی 77 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
رتبه داوطلب در سهمیه 1760
زبان و ادبیات فارسی 47 درصد
زبان عربی 48 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 45 درصد
زمین شناسی 14 درصد
ریاضیات 90 درصد
زیست شناسی 91 درصد
فیزیک 73 درصد
شیمی 70 درصد

در مطلب بالا تلاش مشاوران مرکز تحصیلی دانتل برای ارائه کارنامه و درصد قبولی رشته داروسازی در سال گذشته بوده است. برای دریافت نمونه کارنامه قبولی بیشتر و همینطور اطلاعات تکمیلی، می توانید با مشاورین مرکز تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی داروسازی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره