دکتریمشاوره تحصیلی آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی

کانال تلگرام تحصیلی     

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی کدام اند؟ علاقه مندان به تحصیل در این رشته باید با توجه به رشته و گرایش تحصیلی که قصد ورود به آن را دارند، منابع امتحانی را تهیه و برای حضور در آزمون آمادگی لازم را کسب کنند. با توجه به آنکه بیشتر داوطلبان از مواد امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی اطلاعی ندارند، مطلبی در این خصوص تهیه کرده ایم تا ضمن معرفی بهترین منابع، رشته ها و گرایش های تحصیلی مجموعه علوم اجتماعی را در مقطع دکتری، معرفی کنیم.

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی

دروس عمومی دکتری علوم اجتماعی، همانند سایر رشته‌ها از دو درس زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی تشکیل می‌شود. برای این دو درس عمومی منابع متعددی معرفی شده است.

سوالات دروس تخصصی با توجه به ضریبی که دارند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بنابراین انتخاب منابع این دسته از دروس می‌تواند در موفقیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد. در ادامه به معرفی منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی پرداخته شده است.

بخوانید: راهنما ثبت نام آزمون دکتری

گرایش های آزمون دکتری علوم اجتماعی

آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی شامل 6 رشته تحصیلی است که دو رشته نیز از چند گرایش تشکیل شده اند. عناوین دروس امتحانی آزمون در هر یک رشته های علوم اجتماعی یکسان است و داوطلبان با شرکت در آزمون دکتری این رشته و تهیه منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی مطالعاتی مشترک، می‌توانند رشته تخصصی را در زمان انتخاب رشته با توجه به علاقه خود انتخاب کنند. این رشته ها، به شرح زیر هستند :

 • جامعه شناسی (در گرایش های؛ جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، جامعهشناسي فرهنگي، (جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي، جامعه شناسي سياسی،  جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران، توسعه اجتماعي ـ روستايي)
 • رفاه اجتماعی
 • سیاست گذاری فرهنگی
 • دانش اجتماعی مسلمین
 • مردم شناسی
 • علوم شناختی – روان شناسی (در گرایش شناخت اجتماعي)

عناوین امتحانی آزمون

مواد و عناوین امتحانی آزمون دکتری علوم اجتماعی، شامل دروس تخصصی سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین دروس استعداد تحصیلی و زبان خارجه به شرح زیر است :

 • مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل (جامعه شناسي توسعه ـ جامعه شناسي ادبيات ـ  بررسي مسائل اجتماعي ايران ـ جامعه شناسي روستايي ـ جامعه شناسي سياسي) 
 • مجموعه دروس تخصصي در سطح  كارشناسي ارشد شامل (نظريه هاي جامعه شناسي ـ آمار و روش تحقيق پيشرفته (كمي و كيفي))
 • استعداد تحصيلي
 • زبان (انگليسي، فرانسه، آلماني)

درس جامعه شناسی توسعه در سطح کارشناسی

 • کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، تالیف مصطفی ازکیا | انتشارات اطلاعات
 • کتاب جامعه شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی)، تالیف عبدالعلی لهسایی زاده | انتشارات دانشگاه پیام نور
 • کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف دکتر محمد تقی شیخی | انتشارات کیهان. منابع دکتری علوم اجتماعی
 • کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف شهناز صداقت زادگان | انتشارات پیام نور
 • جزوه جامعه شناسی توسعه | دانشگاه تهران.
 • جزوه جامعه شناسی توسعه | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی | جامعه شناسی ادبیات

 • جزوه جامعه شناسی ادبیات | دانشگاه تهران
 • جزوه جامعه شناسی ادبیات | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 • جزوه جامعه شناسی ادبیات | موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر. منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی
 • کتاب جامعه شناسی ادبیات، تالیف روبراسکار پیت، ترجمه مرتضی کتبی | انتشارات سمت
 • کتاب کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات، تالیف فرهنگ ارشاد | انتشارات آگه

بررسی مسائل اجتماعی ایران در سطح کارشناسی

 • کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران (جلد ۱)، تالیف احمد بخارایی | انتشارات پژواک جامعه
 • کتاب جامعه شناسی ایران، جامعه کژمدرن، تالیف حمیدرضا جلائی پور | انتشارات علم.
 • کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران (جلد ۲)، تالیف احمد بخارایی | انتشارات جامعه شناسان
 • کتاب دیباچه ‏ای بر جامعه‏ شناسی سیاسی ایران، تالیف حسین بشیریه | انتشارات نگاه معاصر
 • جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران | دانشگاه تهران. منابع دکتری علوم اجتماعی
 • جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران | دانشگاه علامه طباطبائی

منابع دکتری علوم اجتماعی | جامعه شناسی روستایی

 • کتاب جامعه شناسی روستایی، مولف منصور وثوقی | انتشارات کیهان
 • کتاب جامعه شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی، مولفان ایران مهدی طالب و موسی عنبری | انتشارات دانشگاه تهران
 • کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، مولف مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات
 • جزوه جامعه شناسی روستاییردانشگاه تهران. منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی
 • جزوه جامعه شناسی روستایی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 • کتاب جامعه شناسی روستایی: جامعه شناسی روستایی با تأکید بر جامعه ایران، تالیف مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری | انتشارات نی

درس جامعه شناسی سیاسی در سطح کارشناسی

 • کتاب جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه | انتشارات نی
 • کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، تالیف کیت نش، ترجمه محمدتقی دلفروز | انتشارات کویر
 • کتاب رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی، تالیف صدیق سروستانی | انتشارات دانشگاه تهران

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی | نظریه های جامعه شناسی

 • کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف دکتر غلامعباس توسلی | انتشارات سمت
 • کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف مریم زارعی | انتشارات فرهیختگان دانشگاه
 • کتاب مبانی جامعه شناسی، تألیف امان الله قرایی | انتشارات ابجد. منابع دکتری علوم اجتماعی
 • کتاب جامعه شناسی، تالیف آنتونی گیدنز، مترجم حسن چاوشیان | انتشارات نی
 • کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، تالیف تیم دیلینی، ترجمه بهرنگ صدیقی | انتشارات نی
 • کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، تالیف ریمون آرون، ترجمه باقر پرهام | انتشارات علمی فرهنگی
 • کتاب بنیان‏های جامعه‏شناختی: خاستگاههای ایده‏های اساسی در جامعه‏شناسی، تالیف جورج ریتزر،‏ ترجمه تقی آزاد ارمکی | انتشارات سیمرغ
 • کتاب آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی، تالیف زیتلین، ایروینگ، ام. و همکاران، ترجمه غلام‏عباس توسلی | انتشارات قومس
 • کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین صنعتی | انتشارات پوران پژوهش
 • جزوه نظریه های جامعه شناسی | دانشگاه تهران
 • جزوه نظریه های جامعه شناسی، دکتر محمد عبداللّهی | دانشگاه علامه طباطبائی
 • جزوه نظریه های جامعه شناسی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

درس روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی در سطح کارشناسی ارشد

 • کتاب طراحی پژوهش های اجتماعی، نورمن بلیکی، ترجمه حسن چاوشیان | انتشارات نی
 • کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی | انتشارات آگه
 • کتاب رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پد هاورز، مترجم دکتر حسن سرایی | انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی
 • کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن | انتشارات سمت
 • کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا | انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 • کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف مهدی ایران‏نژاد پاریزی | انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
 • کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، تالیف اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی | انتشارات نی
 • کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف باقر ساروخانی | انتشارات پژوهشگاه
 • کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی | انتشارات سخن
 • جزوه روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی | آمار

 • کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری | انتشارات سمت
 • کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن | انتشارات ساوالان
 • کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام | انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 • کتاب استدلال آماری در جامعه ‏شناسی، تالیف مولر، جی. اچ. و همکاران، ترجمه هوشنگ نایبی | انتشارات نی. منابع دکتری علوم اجتماعی
 • کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور | انتشارات رشد
 • جزوه آمار | دانشگاه تهران
 • جزوه آمار | دانشگاه علامه طباطبائی

درس استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت | انتشارات نگاه دانش
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام | انتشارات راه
 • جزوه استعداد تحصیلی | جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف. منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی
 • جزوه استعداد تحصیلی | جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | احمد صداقت
 • جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | محمد وکیلی

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی | زبان عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران | انتشارات مبتکران
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری | انتشارات رهنما
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی | انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

انتخاب بهترین منابع دکتری علوم اجتماعی

در مطالب بالا به چندین منابع دکتری علوم اجتماعی اشاره کردیم که همگی آنها از بهترین منابع موجود برای مطالعه می‌باشد اما این مطلب به معنی این نیست که تمامی این منابع بایستی تهیه و مطالعه شود. توصیه مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل به تمامی داوطلبان آزمون، این است که برای هر درس یک منبع از میان منابع معرفی شده، تهیه کنند و سعی کنند همان منبع را به طور کامل مطالعه کنند. مطالعه یک منبع مناسب و معتبر در کنار فاکتور برنامه ریزی حتما موفقیت را در پی خواهد داشت.

برای دریافت مشاوره در زمینه علوم اجتماعی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

داوطلبان آزمون دکتری علوم اجتماعی چگونه می توانند از منابع این آزمون مطلع گردند؟

سازمان سنجش آموزش کشور در دفترچه راهنمای ثبت نام، سرفصل های امتحانی آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی را قرار داده است.

سرفصل های امتحانی آزمون دکتری علوم اجتماعی کدام دروس هستند؟

سرفصل های امتحانی سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

تعداد سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی چقدر است؟

از مجموعه دروس تخصصی سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در آزمون دکتری عاوم اجتماعی، مجموعا 90 سوال طراحی می‌شود.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره