دکتریمشاوره تحصیلی آزمون دکتری

شهریه دکتری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ | دوره های شبانه، دانشگاه آزاد ، غیرانتفاعی ، پیام نور و پردیس

کانال تلگرام تحصیلی     

شهریه دکتری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ برای گروهی از شرکت کنندگان در آزمون دکتری که در یکی از دوره های شبانه، دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان پذیرفته شده اند، حائز اهمیت است. چراکه این دوره ها به صورت شهریه پرداز اداره می شوند و داوطلبانی که در این دوره ها موفق به کسب عنوان قبولی می گردند، بایستی جهت تحصیل در مقطع دکتری این دانشگاه ها شهریه بپردازند. با توجه به اهیمت این موضوع و سوال مکرر متقاضیان از مشاوران مرکز دانتل، لازم دانستیم این مقاله از سایت دانتل را به شهریه دکتری 1400 – 1401 اختصاص دهیم.

 

شهریه دکتری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

داوطلبانی که پس از شرکت در آزمون دکتری مجاز به انتخاب رشته شده و کد رشته محل های مربوط به دوره های مختلف را در فرم انتخاب رشته خود درج می کنند، بایستی به یک نکته توجه داشته باشند که فقط دوره روزانه دانشگاه های سراسری از تحصیل رایگان برخوردار است و چنانچه متقاضیان در دیگر دوره ها شامل دوره های نوبت دوم (شبانه)،پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و همینطور دانشگاه آزاد پذیرفته شوند، ملزم به پرداخت هزینه خواهند بود.

بنابراین بهتر است هر داوطلب پیش از انتخاب رشته یک تخمین هزینه تحصیل در دانشگاه مورد نظرش داشته باشد، تا پس از قبولی با مشکل مالی جهت ادامه تحصیل مواجه نشود و رشته و دانشگاهی را انتخاب نماید که توان مالی پرداخت شهریه مربوط به آن را داشته باشد.

شهریه دکتری 1400 – 1401 در تمامی دوره های شبانه، دانشگاه آزاد ، غیرانتفاعی ، پیام نور و پردیس خودگردان شامل شهریه ثابت و متغیر می باشد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم. 

 

شهریه دکتری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ | شبانه

دوره نوبت دوم در دانشگاه های سراسری  ارائه می گردد که این دانشگاه ها در مقابل ارائه خدمات مشابه دوره روزانه شامل کیفیت ارائه دروس، چگونگی ارزیابی دانشجو، محیط آموزشی، اساتید، واحد های درسی رشته تحصیلی، تسهیلات و … به داشنجویان از آن ها شهریه دریافت می کنند.

محدوده شهریه دکتری 1400 _ 1401 در دوره نوبت دوم دانشگاه های سراسری به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که مبالغ ارائه شده در جدول زیر به ریال هستند.

شهریه ثابت  شهریه متغیر به ازای هر واحد شهریه پایان نامه  به ازای هر واحد  گروه آموزشی
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
31,620,000 93,100,000 4,900,000 11,100,000 8,500,000 20,700,000 علوم انسانی
35,000,000 93,100,000 4,950,000 11,500,000 10,900,000 22,800,500 فنی مهندسی علوم پایه و کشاورزی

 

دانشگاه آزاد

ورود به مقطع دکتری دانشگاه آزاد از طریق کنکور سراسری و همینطور سهمیه استعداد درخشان امکان پذیر می باشد. از شرایط تحصیل در این مقطع پرداخت شهریه ثابتی و متغیر مصوب دانشگاه می باشد.

محدوده شهریه دکتری 1400 _ 1401 در دانشگاه های آزاد اسلامی ( به ازای 8 واحد ) به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که مبالغ ارائه شده در جدول زیر به ریال هستند.

شهریه ثابت  شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری شهریه ثابت و متغیر گروه آموزشی 
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
133,000,000 139,100,000 76,200,000 79,600,000 209,300,000 218,000,000 سایر رشته ها
88,300,000 92,300,000 76,200,000 79,600,000 164,000,000 172,000,000 علوم انسانی

 

غیر انتفاعی

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، زیر مجموعه ای از دانشگاه های غیر دولتی و سراسری هستند که به صورت شهریه پرداز اداره می شوند. بیشتر ظرفیت های مربوط به دانشگاه های غیر انتفاعی به مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اختصاص دارد، اما در مقطع دکتری نیز دانشجو می پذیرد. 

محدوده شهریه دکتری 1400 _ 1401 در دانشگاه و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که مبالغ ارائه شده در جدول زیر به ریال هستند.

شهریه ثابت هر ترم      شهریه هر واحد تخصصی    شهریه هر واحد رساله         
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
59,800,000  67,830,000  13,300,000 15,000,000 21,200,000 24,100,000

 

شهریه دکتری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ | پیام نور

دانشگاه های پیام نور نسبت به دیگر دانشگاه ها از شهریه های مناسب تری جهت تحصیل در مقطع دکتری برخوردار است. محدوده شهریه دکتری 1400 _ 1401 در دانشگاه های پیام نور به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که مبالغ ارائه شده در جدول زیر به ریال هستند.

شهریه ثابت  شهریه دروس متغییر به ازای یک واحد درسی  شهریه هر واحد رساله گروه آموزشی 
33,000,000 34,510,000 10,890,000 11,390,000 8,720,000 9,120,000 فنی مهندسی علوم پایه و کشاورزی
33,890,000 35,430,000 8,280,000 8,660,000 7,700,000 8,000,000 علوم انسانی ، ریاضی و آمار

 

شهریه دکتری 1400 – 1401 | پردیس خودگردان

دانشگاه های پردیس خودگردان و یا به عبارتی دیگر شعبه های دانشگاه های دولتی، در میان تمامی دانشگاه های ارائه دهنده دکتری شهریه پرداز، بیشترین شهریه ها را از دانشجویان این دانشگاه دریافت می کنند، 

محدوده شهریه دکتری 1400 _ 1401 در دانشگاه های پردیس خودگردان به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که مبالغ ارائه شده در جدول زیر به ریال هستند.

شهریه ثابت  شهریه متغیر به ازای هر واحد شهریه پایان نامه  به ازای هر واحد  گروه آموزشی
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
27,810,000 112,480,000 2,850,000 11,000,000 5,120,000 17,210,000 علوم انسانی
27,810,000 112,480,000 2,850,000 11,000,000 5,120,000 17,210,000 فنی مهندسی علوم پایه و کشاورزی

 

مشاوره شهریه دکتری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

یکی از مواردی که پیرامون شهریه دکتری در دوره های مختلف دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد قابل توجه است، این است که میزان شهریه ثابت برای رشته های مختلف در این مقطع تا پایان سنوات مجاز دانشجو ثابت است و افزایش نمی یابد. شهریه متغیر ممکن است سالانه 10 تا 15 درصد افزایش داشته باشد.

شهریه دکتری در تمامی دوره های شهریه پرداز دانشگاه های سراسری و آزاد از طریق فرمول شهریه یک ترم = شهریه ثابت + ( شهریه متغیر نظری * تعداد واحد اخذ شده ) محاسبه می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون محدوده شهریه دکتری در سال جاری می توانید از خدمات مشاوره تلفتی مرکز دانتل استفاده کنند و با برقراری تماس با مشاوران مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه شهریه دکتری 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

تحصیل در کدام یک از دور های دانشگاه های سراسری نیازمند پرداخت شهریه دکتری می باشد؟

به جز دوره روزانه، نحصیل در دیگر دوره های دانشگاه های سراسری شامل نوبت دوم، غیر انتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان به صورت شهریه پرداز اداره می شوند.

میزان شهریه دکتری 1400 – 1401 در دانشگاه آزاد اسلامی چقدر است؟

میزان شهریه ثابت و متغیر دکتری 1400 – 1401 در دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است که جدول مربوط به آن را در مقاله فوق ارائه کرده ایم.

آیا شهریه متغیر در طول تحصیل در مقطع دکتری ثابت می باشد؟

بله، شهریه ثابت دکتری در طول تحصیل دانشجو در این مقطع ثابت است اما شهریه متغیر با توجه به نظر دانشگاه با افزایش همراه است.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره