کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی فیزیک | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

داوطلبانی که در کنکور ریاضی شرکت می کنند و علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته فیزیک هستند برای موفقیت در آزمون و اطمینان از نتیجه  مطالعات خود باید در قدم اول از درصد و کارنامه قبولی افراد پذیرفته شده در رشته فیزیک آگاهی داشته باشند. این آگاهی نگرش خوبی برای یک برنامه ریزی و الویت بندی و میزان مطالعه به داوطلبان می دهد و در واقع هدف را برایشان روشن می کند. بدون شک دانش آموزان زیرک از کارنامه واقعی افراد در حال تحصیل در دانشگاه در رشته فیزیک بهره کامل را می برند. در ادامه این مطلب تعدادی از کارنامه های قبولی سال گذشته را همراه با درصد دروس ارائه داده ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی فیزیک هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی فیزیک | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که در سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت، در کنکور سراسری زیرگروه ریاضی، برای بدست آوردن رشته فیزیک شرکت می کنند بی شک شانس قبولی بیشتری نسبت به سایرین دارند اما نباید از قبولی های سال گذشته غافل شوند و با آگاهی از درصد دروس شانس خود را افزایش دهند.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه کاشان
شهر داوطلب : مرکزی نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی: 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 1770
رتبه کشوری: 12900 تراز : 5895
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50 درصد
عربی 42 درصد
معارف 54 درصد
زبان 19 درصد
ریاضیات 15درصد
فیزیک 22 درصد
شیمی 40 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه قم
شهر داوطلب :تهران نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 1280
رتبه کشوری: 9585 تراز : 6120
نام درس درصد
ادبیات فارسی 38 درصد
عربی 37 درصد
معارف 58 درصد
زبان 32 درصد
ریاضیات 25 درصد
فیزیک 71 درصد
شیمی 45 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه علامه تهران
شهر داوطلب :تهران نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 810
رتبه کشوری: 4293 تراز : 6525
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67 درصد
عربی 51 درصد
معارف 60 درصد
زبان 70 درصد
ریاضیات 50 درصد
فیزیک 61 درصد
شیمی 32 درصد

کارنامه قبولی فیزیک | ایثارگران 5 درصد

جداول زیر تعدادی از کارنامه های افراد پذیرفته شده در رشته فیزیک در سال گذشته می باشد که در سهمیه  ایثارگران 5درصد ظرفیت، در کنکور شرکت کرده اند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه یزد
شهر داوطلب : میبد نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 9090
رتبه کشوری: 28288 تراز : 5668
نام درس درصد
ادبیات فارسی 13 درصد
عربی 30 درصد
معارف 36 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 15 درصد
فیزیک 28 درصد
شیمی 11  درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه کاشان
شهر داوطلب :تهران نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه:  8468
رتبه کشوری: 25572 تراز :  5228
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 42 درصد
معارف 35 درصد
زبان 19 درصد
ریاضیات 41 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 4- درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه شیراز
شهر داوطلب :اصفهان نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 6037
رتبه کشوری 18770 تراز : 5560
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 54 درصد
معارف 27 درصد
زبان 39 درصد
ریاضیات 25 درصد
فیزیک 23 درصد
شیمی 18 درصد

کارنامه قبولی فیزیک | منطقه یک

جداول زیر حاوی اطلاعات کارنامه تعدادی از قبولی های سال گذشته داوطلبانی می باشد که در سهمیه  منطقه یک در کنکور ریاضی شرکت کرده و در رشته  فیزیک پذیرفته شده اند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه اراک
شهر داوطلب :تهران نوع دوره  :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه یک رتبه در سهمیه: 27270
رتبه کشوری : 70067 تراز : 5370
نام درس درصد
ادبیات فارسی 4 درصد
عربی 30 درصد
معارف 0 درصد
زبان 2 درصد
ریاضیات 7 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 3 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه بوعلی سینا – همدان
شهر داوطب : مرکزی نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه یک رتبه در سهمیه :  27198
رتبه کشوری :  68550 تراز : 5250
نام درس درصد
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 26 درصد
معارف 9 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 8 درصد
شیمی 6  درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
شهر داوطلب : مراغه نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: منطقه یک رتبه در سهمیه: 25728
رتبه کشوری: 64287 تراز : 5595
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 19 درصد
معارف 22 درصد
زبان 2 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 7 درصد

کارنامه قبولی فیزیک | منطقه دو

جداول زیر حاوی اطلاعات کارنامه تعدادی از قبولی های سال گذشته داوطلبانی می باشد که در سهمیه منطقه دو در کنکور ریاضی شرکت کرده و در رشته  فیزیک پذیرفته شده اند.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه شهید باهنر – کرمان
شهر داوطلب : فارس نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی: منطقه دو رتبه در سهمیه :  38070
رتبه کشوری: 97158 تراز : 5158
نام درس درصد
ادبیات فارسی 20  درصد
عربی 6 درصد
معارف 2 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 1 درصد
فیزیک 0 درصد
شیمی 4- درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه اراک
شهر داوطلب :تهران نوع دوره :  روزانه
سهمیه قبولی: منطقه دو رتبه در سهمیه:  34450
رتبه کشوری: 89211 تراز :  5828
نام درس درصد
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 31 درصد
معارف -9 درصد
زبان -3 درصد
ریاضیات 4 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 2 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
شهر داوطلب : بندرعباس نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی: منطقه دو رتبه در سهمیه :33512
رتبه کشوری :84458 تراز : 5338
نام درس درصد
ادبیات فارسی 11 درصد
عربی 8 درصد
معارف 7 درصد
زبان 3 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 7.2 درصد
شیمی -3 درصد

کارنامه قبولی فیزیک | منطقه سه

جداول زیر حاوی اطلاعات کارنامه تعدادی از قبولی های سال گذشته داوطلبانی می باشد که در سهمیه  منطقه سه در کنکور ریاضی شرکت کرده و در رشته فیزیک پذیرفته شده اند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه مازندران – بابلسر
شهر داوطلب : گنبد کاووس نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: منطقه سه رتبه در سهمیه : 16568
رتبه کشوری : 71598 تراز : 5338
نام درس درصد
ادبیات فارسی 17 درصد
عربی -7 درصد
معارف 30 درصد
زبان 3 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 4 درصد
شیمی 2 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیک دانشگاه سهند – تبریز
شهر داوطلب : اردبیل نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی: منطقه سه رتبه در سهمیه : 16048
رتبه کشوری: 70100 تراز : 5245
نام درس درصد
ادبیات فارسی 7 درصد
عربی 19درصد
معارف 11 درصد
زبان 1 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 11 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : فیزیکدانشگاه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
شهر داوطلب : قزوین نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی: منطقه سه رتبه در سهمیه:14440
رتبه کشوری: 64780 تراز : 5570
نام درس درصد
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 2 درصد
معارف 19 درصد
زبان 30 درصد
ریاضیات 7 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 4  درصد

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی فیزیک هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره