کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

ضرایب و زیر گروه کنکور انسانی 99 | زیر شاخه و ضرایب دروس رشته انسانی

کانال تلگرام تحصیلی     

داوطلبان گروه علوم انسانی کنکور از یکشنبه 30 شهریور می‌توانند نتایج اولیه خود را از سایت سازمان سنجش در قالب کارنامه دریافت کنند؛ در این کارنامه برای هر داوطلب در هریک از زیرگروه‌ها یک رتبه تعیین شده است. تمامی داوطلبان برای درک این رتبه ها باید با مفهوم هر زیرگروه آشنا شوند به همین منظور در ادامه این مطلب به ضرایب و زیر گروه کنکور انسانی 99 می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه ضرایب و زیر گروه کنکور انسانی 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کنکور علوم انسانی

یکی از گروه‌های کنکور سراسری، گروه آزمایشی علوم انسانی می‌باشد. کنکور انسانی از پنج زیرگروه تشکیل شده است که هر کدام چندین رشته را در زیرمجموعه خود دارند.

ضرایب دروس عمومی در تمامی زیرگروه های کنکور علوم انسانی یکسان است اما ضرایب دروس اختصاصی در هر زیرگروه با دیگری متفاوت است. توجه به ضرایب هر زیرگروه قبل از کنکور سراسری در رسیدن به رشته دلخواه و بعد از کنکور سراسری در انتخاب رشته ایده آل موثر است؛ چراکه در کارنامه اولیه برای داوطلبان در هر زیرگروه رتبه و تراز علمی جداگانه ای ثبت می‌شود.

ضرایب دروس کنکور علوم انسانی

کنکور سراسری شامل دو دفترچه است؛ دفترچه دروس عمومی و دفترچه دروس اختصاصی. دروس عمومی در بصورت یکسان برای همه گروه های کنکوری است و همگی داوطلبین باید به این سوالات پاسخ بدهند. اما دروس اختصاصی هر زیر گروه از دروس منحصر به آن رشته تشکیل شده است.

ضرایب دروس عمومی کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس عمومی در تمامی زیرگروه ها در کنکور انسانی یکسان بوده به شرح جدول زیر می‌باشد.

دروس عمومی ضریب
زبان و ادبیات فارسی 4
فرهنگ و معارف اسلامی 3
زبان عربی 2
زبان خارجی 2

زیر گروه یک کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه یک کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر می‌باشد.

دروس اختصاصی  ضریب
ریاضی ضریب 2
اقتصاد ضریب 1
زبان و ادبیات فارسی ضریب 4
زبان عربی ضریب 4
تاریخ و جغرافیا ضریب 1
علوم اجتماعی ضریب 1
فلسفه و اخلاق ضریب 3
روان شناسی ضریب 1

زیرگروه یک رشته علوم انسانی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی و کاردانی ارائه می‌شود و شامل رشته پرمتقاضی حقوق است. لیست کامل رشته های زیرگروه یک به شرح جدول زیر می‌باشد.

مقطع تحصیلی رشته ها
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی ، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد ، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
مقطع کارشناسی آموزش الهیات ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان و ادبیات فارسی ، ادیان و مذاهب ، ادیان و عرفان ، ایران شناسی ، تاریخ تمدن ملل اسلامی ، تربیت مروج سیاسی ، حقوق ، زبان و ادبیات ترکی آذری ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات کردی ، شیعه شناسی ، علوم قرآن و حدیث ، علوم قضایی ، فرهنگ و معارف اسلامی ، فقه شافعی ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق مذاهب اسلامی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فلسفه و عرفان اسلامی ، فلسفه و کلام اسلامی ، مترجمی زبان عربی ، مربیگری عقیدتی ، مطالعات امنیتی ، معارف اسلامی ، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی و تاریخ ، معارف اسلامی و علوم تربیتی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی ، معارف اسلامی و کلام ، معارف اسلامی و مدیریت
مقطع کاردانی کاردانی آموزش دینی و عربی ، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی ، کاردانی امور تربیتی ، کاردانی امور دولتی ، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم ، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم ، کاردانی حقوق قضایی

زیر گروه دو کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه دو کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر می‌باشد.

دروس اختصاصی  ضریب
ریاضی ضریب 4
اقتصاد ضریب 2
زبان و ادبیات فارسی ضریب 2
زبان عربی ضریب 1
تاریخ و جغرافیا ضریب 1
علوم اجتماعی ضریب3
فلسفه و اخلاق ضریب 1
روان شناسی ضریب 2

زیر گروه دو رشته علوم انسانی در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می‌شود و شامل رشته هایی همچون روزنامه نگاری، جامعه شناسی و مردم شناسی می‌باشد. لیست رشته های زیرگروه دو کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر است.

مقطع تحصیلی رشته ها
مقطع کارشناسی آموزش علوم اجتماعی ، امنیت اطلاعات ، امنیت بین الملل ، امنیت نرم ، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ، پژوهشگری امنیت ، جامعه شناسی ، حفاظت اطلاعات ، روزنامه نگاری ، ضد تروریسم ، علوم فنی امنیت ، مددکاری اجتماعی ، مردم شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی
مقطع کاردانی کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی

زیر گروه سه کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه سه کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر می باشد.

دروس اختصاصی  ضریب
ریاضی ضریب 4
اقتصاد ضریب 3
زبان و ادبیات فارسی ضریب 2
زبان عربی ضریب 1
تاریخ و جغرافیا ضریب 1
علوم اجتماعی ضریب 2
فلسفه و اخلاق ضریب 1
روان شناسی ضریب 1

زیر گروه سه رشته علوم انسانی در مقطع کارشناسی و کاردانی ارائه می‌شود و شامل رشته هایی همچون گروه مدیریت ها است رشته های زیرگروه سه کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر می باشد.

مقطع تحصیلی رشته ها
مقطع کارشناسی اقتصاد ، امنیت اقتصادی ، حسابداری ، روابط عمومی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، گردشگری ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت امور گمرکی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه ، مدیریت بیمه اکو ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت مالی ، مدیریت و بازرگانی دریایی ، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات ، هتلداری
مقطع کاردانی کاردانی اشتغال ، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری ، کاردانی امور بانکی ، کاردانی امور فرهنگی ، کاردانی امور مالی و مالیاتی ، کاردانی بیمه ، کاردانی گردشگری ، کاردانی حسابداری ، کاردانی روابط کار ، کاردانی مدیریت بازرگانی ، کاردانی مدیریت صنعتی ، کاردانی مدیریت گمرکی ، کاردانی هتلداری

زیر گروه چهار کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه چهار کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر می‌باشد.

دروس اختصاصی  ضریب
ریاضی ضریب 3
اقتصاد ضریب 2
زبان و ادبیات فارسی ضریب 2
زبان عربی ضریب 1
تاریخ و جغرافیا ضریب 3
علوم اجتماعی ضریب 2
فلسفه و اخلاق ضریب 2
روان شناسی ضریب 3

زیر گروه چهار رشته علوم انسانی در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می‌شود و شامل رشته هایی همچون رشته باستان شناسی می‌باشد. لیست رشته های زیرگروه چهار کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر است.

مقطع تحصیلی رشته ها
مقطع کارشناسی آمار، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی
مقطع کاردانی کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی

زیر گروه پنج کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه پنج کنکور علوم انسانی به شرح جدول زیر می باشد.

دروس اختصاصی  ضریب
ریاضی ضریب 3
اقتصاد ضریب 2
زبان و ادبیات فارسی ضریب 2
زبان عربی ضریب 1
تاریخ و جغرافیا ضریب 1
علوم اجتماعی ضریب 3
فلسفه و اخلاق ضریب 2
روان شناسی ضریب 3

زیر گروه پنج رشته علوم انسانی در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می‌شود. رشته های زیرگروه پنج رشته علوم انسانی به شرح جدول زیر می‌باشد.

مقطع تحصیلی رشته ها
مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، آموزش تربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده
مقطع کاردانی کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک

برای دریافت مشاوره در زمینه ضرایب و زیر گروه کنکور انسانی 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره