کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته مهندسی کامپیوتر از رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی است. این رشته طرفداران زیادی در انتخاب رشته کنکور ریاضی دارد از همین رو آگاهی بر درصد و کارنامه قبولی افراد پذیرفته شده در سال های گذشته می تواند به داوطلبان در هدفگذاری و الویت بندی دروس برای کنکور کمک کند. در ادامه این مطلب قصد داریم تعدادی از کارنامه های آخرین قبولی های رشته مهندسی کامپیوتر را در سهمیه های مختلف، ارائه دهیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی کامپیوتر هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که در سهمیه ایثارگران 25 درصد در کنکور ریاضی شرکت می کنند می توانند از جداول زیر برای تخمین شانس قبولی خود در رشته مهندسی کامپیوتر استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت غیرانتفاعی 

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
شهر داوطلب : نجف آباد نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه : 1802
رتبه کشوری : 10360 تراز : 6120
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55 درصد
عربی 40 درصد
معارف 56 درصد
زبان 27 درصد
ریاضیات 29 درصد
فیزیک 45 درصد
شیمی 36 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران – بهشهر
شهر داوطلب : ساری نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه : 1500
رتبه کشوری : 9512 تراز : 6230
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55 درصد
عربی 61 درصد
معارف 72 درصد
زبان 40 درصد
ریاضیات 18 درصد
فیزیک 22 درصد
شیمی 15 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه : 545
رتبه کشوری : 2881 تراز : 6823
نام درس درصد
ادبیات فارسی 73 درصد
عربی 55 درصد
معارف 82 درصد
زبان 49 درصد
ریاضیات 48 درصد
فیزیک 51 درصد
شیمی 55 درصد

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر | ایثارگران 5 درصد

داوطلبانی که در سهمیه ایثارگران 5 درصد در کنکور ریاضی شرکت می کنند می توانند از جداول زیر برای انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
شهر داوطلب : فارسان نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه : 4530
رتبه کشوری : 15400 تراز :  6250
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35 درصد
عربی 36 درصد
معارف 58 درصد
زبان 10 درصد
ریاضیات 40 درصد
فیزیک 32 درصد
شیمی 29 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
شهر داوطلب : دامغان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه :3850
رتبه کشوری : 14350 تراز :  6500
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 48 درصد
معارف 40 درصد
زبان 5 درصد
ریاضیات 28 درصد
فیزیک 36 درصد
شیمی 43 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : 5 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه : 1815
رتبه کشوری : 8468 تراز : 7100
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 56 درصد
معارف 58 درصد
زبان 24 درصد
ریاضیات 53 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 29 درصد

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر | منطقه یک

اکثر داوطلبان  کنکور سراسری با سهمیه مناطق در کنکور شرکت می کنند. داوطلبان کنکور ریاضی و علاقه مند به انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر می توانند از جداول زیر که حاوی درصد و کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر در سال گذشته است، استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولایت ایرانشهر
شهر داوطلب : زاهدان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : منطقه یک رتبه در سهمیه : 27470
رتبه کشوری : 70032 تراز : 5560
نام درس درصد
ادبیات فارسی 0 درصد
عربی 2 درصد
معارف 6 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 7 درصد
شیمی 3- درصد

کارنامه دوم | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین
شهر داوطلب : قزوین نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : منطقه یک رتبه در سهمیه : 25568
رتبه کشوری : 64027 تراز : 5820
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 27 درصد
معارف 36 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 4 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهر داوطلب : مرکزی نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی : منطقه یک رتبه در سهمیه : 5690
رتبه کشوری : 9935 تراز : 6715
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39 درصد
عربی 58 درصد
معارف 45 درصد
زبان 36 درصد
ریاضیات 40 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 16 درصد

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر | منطقه دو

داوطلبانی با سهمیه منطقه دو از سهمیه مناطق ، با استفاده از جدول های زیر می توانند دید خوبی از قبولی و کارنامه همراه با درصد رشته مهندسی کامپیوتر بدست آورند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصیل خاش)
شهر داوطلب : ایرانشهر نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : منطقه دو رتبه در سهمیه : 40730
رتبه کشوری : 97148 تراز : 4860
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 2- درصد
معارف 2 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 5- درصد
شیمی 7 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند
شهر داوطلب : مشهد نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : منطقه دو رتبه در سهمیه : 33837
رتبه کشوری : 83498 تراز : 5200
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 0 درصد
معارف 7 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 4.5 درصد
فیزیک 3- درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد
شهر داوطلب : خرم آباد نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : منطقه دو رتبه در سهمیه : 26560
رتبه کشوری : 68890 تراز : 5830
نام درس درصد
ادبیات فارسی 7 درصد
عربی 9 درصد
معارف 2 درصد
زبان 20 درصد
ریاضیات 3 درصد
فیزیک 7 درصد
شیمی 9 درصد

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر | منطقه سه

داوطلبان کنکور ریاضی و طرفدار رشته مهندسی کامپیوتر می توانند با استفاده از کارنامه های زیر برای انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر هدفگذاری کنند. کارنامه های آخرین قبولی رشته مهندسی کامپیوتر به شرح جداول زیر می باشد.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
شهر داوطلب : کرمان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : منطقه سه رتبه در سهمیه : 25780
رتبه کشوری : 72357 تراز : 4750
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 20 درصد
معارف 18 درصد
زبان 5 درصد
ریاضیات 1.3 درصد
فیزیک 0 درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه آل طه
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : منطقه سه رتبه در سهمیه : 13799
رتبه کشوری : 63220 تراز : 5160
نام درس درصد
ادبیات فارسی 8 درصد
عربی 0 درصد
معارف 32 درصد
زبان 2- درصد
ریاضیات 1 درصد
فیزیک 0 درصد
شیمی 10 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی کامپیوتر دانشگاه آل طه
شهر داوطلب : قم نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : منطقه سه رتبه در سهمیه : 6180
رتبه کشوری : 28630 تراز : 5740
نام درس درصد
ادبیات فارسی 10 درصد
عربی 5 درصد
معارف 33 درصد
زبان 4 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 9 درصد
شیمی 8 درصد

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی کامپیوتر هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره