کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه ریاضی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. داوطلبان رشته مهندسی کامپیوتر پس از شرکت در کنکور سراسری و قرار گرفتن در فرآیند انتخاب رشته، برای تخمین شانس قبولی‌شان نیاز دارند از رتبه قبولی آگاه شوند تا انتخاب رشته معقولی انجام دهند. در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1401 را در دانشگاه های مختلف را ارائه داده ایم.

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱

هر ساله پس از برگزاری آزمون سراسری، نتایج اولیه منتشر می شود و در پی آن دفترچه انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان رشته مهندسی کامپیوتر، برای یک انتخاب رشته باور پذیر، نیاز دارند از رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ آگاه شوند. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور سراسری

منطقه یک

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف -تهران 59 84
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران 212 300
دانشگاه تهران 111 162
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران 428 631
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران 555 842
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 593 862
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 821 1272
دانشگاه الزهرا/س/ 1441 2246
دانشگاه خوارزمي -تهران 1410 2269
دانشگاه تبريز 2031 3297
دانشگاه شيراز 1469 2347
دانشگاه فردوسي مشهد 1060 1628
دانشگاه شاهد-تهران 2311 3812
دانشگاه صنعتي اصفهان 1368 2172
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم 1453 2314
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين 3223 5499
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 2670 4457
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 2916 5030
دانشگاه يزد 3548 6196
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 7860 15791
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 2379 3981
دانشگاه کاشان 4110 7255
دانشگاه زنجان 6279 12077
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 5446 10201
دانشگاه صنعتي شاهرود 6567 10671
دانشگاه صنعتي همدان 6700 13031
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 7058 13919
دانشگاه شهيد چمران اهواز 7155 14137
دانشگاه تربت حيدريه 9977 21385
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 10203 21880
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه 6669 12977
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 7446 14773
دانشگاه ياسوج 10031 21500
دانشگاه صنعتي قوچان 7511 14956
دانشگاه بجنورد 12349 27826
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 8039 16318
دانشگاه فسا 8461 17319
مرکزاموزش عالي محلات 9829 20900
دانشگاه جهرم 13880 32362
دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران 17508 43400

منطقه دو |‌ رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف -تهران 36 115
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران 97 463
دانشگاه تهران 81 263
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران 245 770
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران 352 1161
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران 316 1331
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 264 858
دانشگاه شيراز 267 860
دانشگاه خوارزمي -تهران 740 2355
دانشگاه الزهرا/س /-تهران 952 2960
دانشگاه شاهد-تهران 1440 4292
دانشگاه اصفهان 1050 3286
دانشگاه صنعتي اصفهان 801 2631
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم 1340 4146
دانشگاه تبريز 1765 5239
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 2856 8421
دانشگاه فردوسي مشهد 340 1238
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 1225 3700
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1456 4385
دانشگاه گيلان -رشت 2017 5937
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 2596 7705
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 2262 6726
دانشگاه رازي -كرمانشاه 3351 9850
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 3421 9989
دانشگاه بين المللي امام خميني / ره /-قزوين 1705 5036
دانشگاه مازندران – بابلسر 2151 6377
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم – تهران 4627 13239
دانشگاه يزد 2200 6524
دانشگاه اراک 3554 10366
دانشگاه زنجان 3749 10837
دانشگاه صنعتي اروميه 7268 20160
دانشگاه صنعتي شاهرود 3839 11084
دانشگاه سمنان 3132 9277
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 4166 11942
دانشگاه قم 4057 11632
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 6822 18990
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 5266 14877
دانشگاه صنعتي همدان 4536 13081
دانشگاه گلستان -گرگان 3955 11355
دانشگاه کردستان -سنندج 8128 22274
دانشگاه شهيدچمران اهواز 10280 27910
دانشگاه بيرجند 9811 26703
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 5630 15681
دانشگاه اروميه 5439 15132
دانشگاه کاشان 2254 6571
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 8931 24459
دانشگاه تربت حيدريه 13929 37104
دانشگاه دامغان 7521 20759
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 8230 22700
دانشگاه علم وفناوري مازندران – بهشهر 6420 17966
دانشگاه بجنورد 8102 22390
دانشگاه شهرکرد 4421 12632
دانشگاه بناب 11719 31562
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 11937 32143
دانشگاه دامغان | نوبت دوم 14628 38870
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 9421 25652
دانشگاه جهرم 11349 30532
دانشگاه لرستان -خرم اباد 9519 25952
دانشگاه ملاير 11504 30972
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1831 5326

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید. 

منطقه سه

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه سه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف – تهران 31 718
دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران 78 1362
دانشگاه تهران 41 925
دانشگاه شهيدبهشتي – تهران 76 1352
دانشگاه علم وصنعت ايران – تهران 118 1821
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 138 2099
دانشگاه شيراز 173 2500
دانشگاه تبريز 533 5739
دانشگاه صنعتي اصفهان 535 5713
دانشگاه فردوسي مشهد 306 3971
دانشگاه اصفهان 700 6807
دانشگاه يزد 314 4034
دانشگاه گيلان -رشت 1338 10402
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين 443 5048
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 1936 13400
دانشگاه مازندران -بابلسر 1685 12440
دانشگاه صنعتي شيراز 336 4229
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 368 4451
دانشگاه رازي -كرمانشاه 2439 16056
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1905 13397
دانشگاه شهيدچمران اهواز 374 4540
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 1988 13680
دانشگاه کاشان 1178 9382
دانشگاه گلستان -گرگان 1417 10770
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 2528 16188
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 3033 18427
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 2552 16300
دانشگاه قم 1539 11482
دانشگاه کردستان -سنندج 3811 21759
دانشگاه صنعتي شاهرود 2455 16048
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 1271 9913
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران 4448 24149
دانشگاه زنجان 1568 11572
دانشگاه اروميه 2639 16752
دانشگاه صنعتي همدان 3452 20114
دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل 2511 16220
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 2852 17601
دانشگاه بيرجند 5509 28273
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 4915 26091
دانشگاه صنعتي اروميه 2715 17236
دانشگاه ايلام 6617 32240
دانشگاه بجنورد 5307 27603
دانشگاه ياسوج 5900 33713
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه لازم برای قبولی کنکور 👉

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 1401

دانشگاه آزاد در رشته مهندسی کامپیوتر هر ساله دانشجویان زیادی را در واحدهای مختلف می پذیرد. شانس قبول شدن داوطلبان در دانشگاه آزاد بیشتر است و داوطلبان با رتبه‌ی کشوری پذیرش می شوند و رتبه‌ی در سهمیه آن ها تاثیری در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ندارد. در ادامه رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1725 5217
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1224 72724
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 4563 34086
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 2287 20452
دانشگاه آزاد واحد کرج 13107 70508

بخوانید: راهنما انتخاب رشته دانشگاه آزاد

مشاوره انتخاب رشته ریاضی ۱۴۰۱

انتخاب رشته کنکور ریاضی در دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت جداگانه انجام می‌گیرد که داوطلبان باید براساس رتبه و ترازی که در کارنامه کنکور برای آنها درج شده است، نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کنند.

هرگز با اطلاعات ناقص دست به انتخاب رشته نزنید، اگر شما رتبه بسیار خوب یا در حد متوسطی را به دست آورده باشید با انتخاب رشته غلط که نشات گرفته از ناقص بودن اطلاعات است، زحمات چندساله خود را به هدر خواهید داد و اگر هم که رتبه نه چندان مناسبی را به دست آورده باشید، موقعیت حساس تر است  چرا که شانس قبولی شما در بسیاری از دانشگاه ها و رشته ها وجود دارد که از آنها غافل هستید و با ندانستن این اطلاعات، انتخاب رشته را غلط انجام می‌دهید.

بنابراین حتما از مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، می‌توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید.

مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری و تضمین بیشتری نیز دارد. جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور و رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

برای اطلاع از رتبه قبولی در سال های دیگر و پردیس خودگردان مقالات زیر را مطالعه کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره