کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی ۱۴۰۰ | دانشگاه های سراسری

کانال تلگرام تحصیلی     

بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی، از همان مقطع نهم رشته تجربی را برای رسیدن به رویای پزشکی انتخاب می کنند اما نکته ای که داوطلبان کنکور تجربی و علاقه مندان به رشته پزشکی باید بدان توجه کنند، رقابت بالایی است که برای به دست آوردن این رشته در دانشگاه های مختلف وجود دارد. داوطلبان برای اطمینان از نتیجه انتخاب رشته خود می توانند رتبه اکتسابی خود را با رتبه و تراز قبولی سال های گذشته مقایسه کنند و شانس قبولی شان را تخمین بزنند. در ادامه این مطلب، رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف ارلئه شده است.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

رتبه و تراز قبولی پزشکی | دانشگاه روزانه

الویت اول داوطلبان کنکور تجربی در رشته پزشکی، دانشگاه های دولتی و روزانه می باشد. در ادامه رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی در سال های گذشته و در سهمیه های مختلف در دانشگاه های دولتی آورده شده است.

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه روزانه سهمیه 25 درصد ایثارگران

رتبه قبولی تراز قبولی  دانشگاه
290 9666 دانشگاه علوم پزشکی ایران
355 9702 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
400 9776 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
426 9800 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
490 9982 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
610 9674 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
760 9666 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
825 9572 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
841 9545 دانشگاه علوم پزشکی یزد
868 9868 دانشگاه علوم پزشکی قم
916 9461 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
960 9412 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1070 9870 دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
1300 9263 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1316 9874 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
1328 9786 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
1400 9679 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1417 9202 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1440 9258 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
1490 9231 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه روزانه سهمیه 5 درصد ایثارگران

رتبه قبولی تراز قبولی  دانشگاه
160 11075 دانشگاه علوم پزشکی یزد
185 10899 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
200 10849 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
219 10858 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
250 10793 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
258 10498 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
280 10545 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
286 10569 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
300 10891 دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
310 10975 دانشگاه علوم پزشکی بابل
348 10543 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
360 10432 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
369 10430 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
380 10287 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
390 10280 دانشگاه علوم پزشکی قم
391 10165 دانشگاه علوم پزشکی فسا
430 10161 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
480 10132 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
500 10099 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
533 9911 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
550 9889 دانشگاه علوم پزشکی بم

رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه یک

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
256 10899 دانشگاه علوم پزشکی ایران
289 10895 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
300 10890 دانشگاه علوم پزشکی تهران
389 10795 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
397 10776 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
456 10746 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
463 10498 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
622 9689 دانشگاه علوم پزشکی یزد
652 9909 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
662 9954 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
738 9976 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
759 9700 دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
787 9672 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
846 9554 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
892 9450 دانشگاه علوم پزشکی همدان
1029 9338 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1027 9351 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1118 9586 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1232 9256 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
1241 924 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
1300 9299 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1310 8894 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1370 8784 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1445 8796 دانشگاه علوم پزشکی زابل
1490 8986 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
8800 8760 دانشکده علوم پزشکی خمین

رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه دو

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
190 10899 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
470 9911 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
500 9895 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
515 9881 دانشگاه علوم پزشکی قم
541 9847 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
546 9862 دانشگاه علوم پزشکی ایران
640 9750 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
680 9640 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
700 9668 دانشگاه علوم پزشکی همدان
716 9880 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
799 9431 دانشگاه علوم پزشکی اراک
830 9398 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
930 9235 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
925 9147 دانشگاه علوم پزشکی یزد
1036 9200 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1059 9167 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1200 8899 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
1210 8892 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1290 8871 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
1335 8866 دانشگاه علوم پزشکی همدان
1470 8764 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1533 8682 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1591 8539 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1610 8441 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1659 8426 دانشگاه علوم پزشکی اراک
1890 8239 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2040 8338 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
2161 8198 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
10145 8138 دانشکده علوم پزشکی گراش

رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه سه

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
135 11292 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
215 11178 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
256 10865 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
258 10799 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
270 10785 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
289 10760 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
390 10443 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
396 10342 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
428 10304 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
460 10877 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
477 10200 دانشگاه علوم پزشکی بابل
539 9800 دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
590 9541 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
630 9459 دانشگاه علوم پزشکی فسا
661 9467 دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
700 9324 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
752 9246 دانشکده علوم پزشکی آبادان
821 9878 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
857 9784 دانشگاه علوم پزشکی دزفول
919 9206 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
949 9136 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1120 9102 دانشگاه علوم پزشکی زابل
1136 8977 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1139 8564 دانشگاه علوم پزشکی بم
1240 8431 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1400 8435 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1420 8099 دانشگاه علوم پزشکی اراک

رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی | دانشگاه پردیس خودگردان

برای رشته پزشکی در دانشگاه های پردیس خودگردان به علت شهریه سنگین تعداد کمی از داوطلبان جذب می شوند.

رتبه قبولی سهمیه دانشگاه
1350 ایثار گران 25 درصد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1490 ایثارگران 25 درصد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1400 ایثارگران 5 درصد دانشگاه علوم پزشکی اراک
1460 ایثارگران 5 درصد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 2000 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2270 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2860 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
2967 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
1669 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1700 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
1751 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان
1780 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر)
1843 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1900 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل بندرانزلی)
1948 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1970 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1966 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان
2020 منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

رتبه و تراز قبولی رشته پزشکی | دانشگاه آزاد

در دانشگاه آزاد فقط رتبه کشوری و تراز اکتسابی داوطلبان مورد ارزیابی قرار می گیرد و هیچ یک از رتبه های سهمیه و رتبه در زیر گروه ها ، بررسی نمی شوند.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه دانشگاه
7500 960 ایثارگران دانشگاه ازاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
10641 1380 ایثارگران دانشگاه آزاد واحد کازرون
10749 1420 ایثارگران دانشگاه آزاد واحد مشهد
4920 890 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد مشهد
5153 951 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد کازرون
5686 1059 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد یزد
5827 1090 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد نجف اباد
6480 1230 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد شاهرود
6940 1320 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد کرمان
6318 1886 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد اردبیل
6450 1930 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد تبریز
7350 2180 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد ساری
9140 2182 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد قم
5470 2615 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحدکازرون
5740 2720 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد نجف اباد
6400 3000 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد قم
6630 3115 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد ساری
7309 3436 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد مشهد
7756 3630 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد یزد

در مطلب بالا تمامی رتبه های قبولی رشته پزشکی در دوره ها و دانشگاه های مختلف را ارائه دادیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مرکز مشاوره دانتل تماس حاصل بفرمایید.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.v

کانال تلگرام تحصیلی     

یک دیدگاه

  1. اطلاعاتتون در مورد رتبه قبولی و تراز قبولی ایثارگران 25 درصد کاملا اشتباهه، همه ش ، مثلا تراز قبولی و رتبه قبولی برای پزشکی بیرجند رو زدین 499 با تراز 9870 جالبه که رتبه 290 که پزشکی ایران زدین تراطش رو 2666 زدین، چجوری تراز رتبه 290 کمتر از رتبه 400 و 490 هستش؟ یا قبولی ایران ترازش کمتر از قبولی بیرجندهه ،؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره