کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه و تراز قبولی رشته زیست 98-99 | دانشگاه های سراسری

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته زیست از رشته های زیرگروه کنکور تجربی شاخه های متعددی دارد که هر ساله داوطلبان زیادی را به خود جذب می کند. آگاهی از رتبه و تراز قبولی سال گذشته می تواند به علاقه مندان رشته زیست کمک کند تا با دیدی باز اقدام به انتخاب رشته کنند. در ادامه این مطلب قصد داریم رتبه و تراز قبولی شاخه های مختلف زیست را در سال گذشته ارائه دهیم.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه  و تراز قبولی زیست هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

رشته زیست شناسی جانوری

رتبه و تراز قبولی زیست شناسی جانوری به تفکیک ظرفیت روزانه ، نوبت دوم و غیرانتفاعی در جداول زیر آورده شده است.

رتبه و تراز قبولی زیست شناسی جانوری | ظرفیت روزانه

رتبه قبولی تراز قبولی نوع سهمیه دانشگاه
5250 8900 25 درصد ایثارگران دانشگاه اراک
12116 8654 5 درصد ایثارگران دانشگاه گیلان – رشت
14070 8321 5 درصد ایثارگران دانشگاه اصفهان
17141 8145 5 درصد ایثارگران دانشگاه شهرکرد
18282 8100 5 درصد ایثارگران دانشگاه تبریز
21740 7965 5 درصد ایثارگران دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
23300 7654 5 درصد ایثارگران دانشگاه شهید باهنر – کرمان
24068 7511 5 درصد ایثارگران دانشگاه گلستان – گرگان
6840 8650 منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی
9000 8145 منطقه یک دانشگاه خوارزمی تهران
17140 7111 منطقه یک دانشگاه قم
17680 7099 منطقه یک دانشگاه شهرکرد
18973 6875 منطقه یک دانشگاه گلستان – گرگان
19590 6743 منطقه یک دانشگاه اراک
20987 6623 منطقه یک دانشگاه زنجان
23680 6432 منطقه یک دانشگاه رازی کرمانشاه
26898 6245 منطقه یک دانشگاه قم
29310 5978 منطقه یک دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
7547 7900 منطقه دو دانشگاه فردوسی – مشهد
8226 7643 منطقه دو دانشگاه تهران
13032 7245 منطقه دو دانشگاه اصفهان
13428 7211 منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی
17860 6599 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
24500 6100 منطقه دو دانشگاه خوارزمی تهران
25198 5987 منطقه دو دانشگاه گیلان – رشت
25658 5876 منطقه دو دانشگاه فردوسی – مشهد
27837 8654 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
32640 5246 منطقه دو دانشگاه شهید باهنر – کرمان
34290 5099 منطقه دو دانشگاه اراک
35568 5009 منطقه دو دانشگاه زنجان
38929 5999 منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
43000 5976 منطقه دو دانشگاه شهرکرد
45335 5833 منطقه دو دانشگاه اراک
46618 5874 منطقه دو دانشگاه شهید چمران اهواز
16119 6897 منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی
24728 6378 منطقه سه دانشگاه فردوسی – مشهد
32152 6133 منطقه سه دانشگاه مازندران – بابلسر
41669 5978 منطقه سه دانشگاه اراک
42800 5900 منطقه سه دانشگاه گلستان – گرگان
45716 5890 منطقه سه دانشگاه دامغان
47327 5889 منطقه سه دانشگاه قم

رتبه و تراز قبولی زیست شناسی جانوری | ظرفیت نوبت دوم و غیرانتفاعی

رتبه قبولی تراز قبولی نوع سهمیه دانشگاه
21950 7214 5 درصد ایثارگران دانشگاه مازندران – بابلسر
8187 8700 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
9422 8654 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
15916 8145 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
18313 7890 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک
20209 7765 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
22535 7643 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
26220 7597 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
27291 7542 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
33316 7213 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
35370 7219 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
36958 7145 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
29319 7433 منطقه سه دانشگاه فردوسی – مشهد
29948 7490 منطقه سه دانشگاه فردوسی – مشهد
49820 7433 منطقه سه دانشگاه گلستان – گرگان

رشته زیست گیاهی

رتبه و تراز قبولی زیست شناسی گیاهی به تفکیک ظرفیت روزانه ، نوبت دوم و پیام نور در جداول زیر آورده شده است.

رتبه و تراز قبولی زیست شناسی گیاهی | ظرفیت روزانه

رتبه قبولی تراز قبولی نوع سهمیه دانشگاه
16391 7621 5 درصد ایثارگران دانشگاه اصفهان
18929 7543 5 درصد ایثارگران دانشگاه تبریز
22709 7231 5 درصد ایثارگران دانشگاه شیراز
7537 8760 منطقه یک دانشگاه تهران
9785 8560 منطقه یک دانشگاه اصفهان
10630 8432 منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی
13000 8324 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
13387 8314 منطقه یک دانشگاه الزهرا(س)
14516 8356 منطقه یک دانشگاه اصفهان
15062 8207 منطقه یک دانشگاه تبریز
15831 8256 منطقه یک دانشگاه صنعتی اصفهان
15870 8190 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
15880 8156 منطقه یک دانشگاه تبریز
17962 7998 منطقه یک دانشگاه تبریز
18449 7986 منطقه یک دانشگاه شیراز
19017 7865 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
25920 6687 منطقه یک دانشگاه ارومیه
26090 6890 منطقه دو دانشگاه قم
30722 6678 منطقه دو دانشگاه گیلان – رشت
30800 6604 منطقه دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
16502 7680 منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی
17638 7564 منطقه دو دانشگاه زنجان
21589 7356 منطقه دو دانشگاه الزهرا(س)
2590 7144 منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی
29651 7090 منطقه دو دانشگاه بیرجند
30670 6900 منطقه دو دانشگاه اصفهان
31126 6894 منطقه دو دانشگاه فردوسی – مشهد
35673 6543 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
35958 6573 منطقه دو دانشگاه الزهرا(س)
37485 6289 منطقه دو دانشگاه اصفهان
37922 6277 منطقه دو دانشگاه تبریز
39953 6256 منطقه دو دانشگاه یاسوج
40734 6211 منطقه دو دانشگاه اصفهان
42180 6134 منطقه دو دانشگاه فردوسی – مشهد
44000 5987 منطقه دو دانشگاه دامغان
46347 5876 منطقه دو دانشگاه گیلان – رشت
47619 5783 منطقه دو دانشگاه تبریز
49716 5567 منطقه دو دانشگاه دامغان
54700 5478 منطقه دو دانشگاه بیرجند
56668 5267 منطقه دو دانشگاه گلستان – گرگان
59330 5246 منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه
63336 5165 منطقه دو دانشگاه ملایر
65643 5100 منطقه دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
23819 6754 منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی
25875 6632 منطقه سه دانشگاه الزهرا(س)
28628 6589 منطقه سه دانشگاه فردوسی – مشهد
36129 6256 منطقه سه دانشگاه خوارزمی تهران
41046 6028 منطقه سه دانشگاه مازندران – بابلسر

رتبه و تراز قبولی زیست شناسی گیاهی | ظرفیت نوبت دوم و پیام نور

رتبه قبولی تراز قبولی نوع سهمیه دانشگاه
14240 7200 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
14250 7166 منطقه یک دانشگاه الزهرا(س)
15249 7198 منطقه یک دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
15273 7166 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
15621 7156 منطقه یک دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
16519 6987 منطقه یک دانشگاه فردوسی – مشهد
17379 6845 منطقه یک دانشگاه تبریز
17691 6876 منطقه یک دانشگاه گلستان – گرگان
24087 7145 منطقه یک دانشگاه تبریز
24285 7124 منطقه یک دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
28362 6879 منطقه یک دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
32580 6435 منطقه یک دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
32700 6432 منطقه یک دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
52670 5764 منطقه یک دانشگاه مازندران – بابلسر
13076 7917 منطقه دو دانشگاه الزهرا(س)
33760 6118 منطقه دو دانشگاه زنجان
41270 6098 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
43883 5997 منطقه دو دانشگاه شهید باهنر – کرمان
44800 5987 منطقه دو دانشگاه تبریز
52126 5789 منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
54699 5765 منطقه دو دانشگاه شهید باهنر – کرمان
58125 5667 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر
60329 5432 منطقه دو دانشگاه مازندران – بابلسر

رشته زیست فناوری

رتبه و تراز قبولی زیست فناوری  به تفکیک ظرفیت روزانه ، نوبت دوم و غیرانتفاعی در جداول زیر آورده شده است.

رتبه و تراز قبولی زیست فناوری | ظرفیت روزانه

رتبه قبولی تراز قبولی نوع سهمیه دانشگاه
4300 8900 25 درصد ایثارگران دانشگاه کاشان
5132 8876 25 درصد ایثارگران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
4257 8856 5 درصد ایثارگران دانشگاه الزهرا(س)
14380 7816 5 درصد ایثارگران دانشگاه ملایر
23480 7087 5 درصد ایثارگران دانشگاه ملایر
24500 7077 5 درصد ایثارگران دانشگاه ملایر
2173 9600 منطقه یک دانشگاه تهران
3029 9560 منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی
4669 9431 منطقه یک دانشگاه الزهرا(س)
5761 8900 منطقه یک دانشگاه کاشان
5949 7965 منطقه یک دانشگاه خوارزمی تهران
6800 7654 منطقه یک دانشگاه شاهد
9733 7095 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
10580 6943 منطقه یک دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
11896 6954 منطقه یک دانشگاه مراغه
12631 6987 منطقه یک دانشگاه کردستان – سنندج
18342 6000 منطقه یک دانشگاه ملایر
2657 8234 منطقه یک دانشگاه تهران
5149 7985 منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی
5940 7943 منطقه یک دانشگاه خوارزمی تهران
7086 7965 منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی
8016 7843 منطقه دو دانشگاه الزهرا(س)
10062 7789 منطقه دو دانشگاه خوارزمی تهران
10800 7790 منطقه دو دانشگاه الزهرا(س)
11400 7654 منطقه دو دانشگاه خوارزمی تهران
16378 7650 منطقه دو دانشگاه یزد
30120 6245 منطقه دو دانشگاه کردستان – سنندج
31292 6147 منطقه دو دانشگاه ملایر
57000 5217 منطقه دو دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
2350 8790 منطقه سه دانشگاه تهران
5331 8290 منطقه سه دانشگاه تهران
9630 8245 منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی
10924 8156 منطقه سه دانشگاه خوارزمی تهران
11400 8061 منطقه سه دانشگاه یزد
15318 7812 منطقه سه دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)
16360 7731 منطقه سه دانشگاه الزهرا(س)
19549 7654 منطقه سه دانشگاه کاشان
23140 7609 منطقه سه دانشگاه یزد
33898 6589 منطقه سه دانشگاه مراغه
35690 6258 منطقه سه دانشگاه مراغه
36159 6236 منطقه سه دانشگاه ملایر

رتبه و تراز قبولی زیست فناوری | ظرفیت نوبت دوم و غیرانتفاعی

رتبه قبولی تراز قبولی نوع سهمیه دانشگاه
8159 8505 5 درصد ایثارگران دانشگاه کاشان
18400 7408 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
21630 7213 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
24229 7098 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
6571 8816 منطقه یک دانشگاه الزهرا(س)
8585 8123 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
9136 8100 منطقه یک دانشگاه کاشان
10493 7986 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
11685 7865 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد
15334 7346 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
22829 7156 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک
25700 6987 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
29005 6693 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد
30238 6623 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی آوج – آبیک
31000 6543 منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
7515 8223 منطقه دو دانشگاه کاشان
33670 6461 منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
45750 5432 منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)

در مطلب بالا رتبه و تراز قبولی زیست در شاخه های مختلف ارائه شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی تر و بیشتر با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه  و تراز قبولی زیست هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

‫4 دیدگاه ها

  1. سلام و خسته نباشید. ممنونم بابت مطالب مفیدتون.
    قبول شدن رتبه ۷۰۸۶ زیست فناوری شهید بهشتی توی ظرفیت مازاد بوده؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره