کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی دندانپزشکی | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته دندانپزشکی از رشته های زیرگروه یک کنکور تجربی می باشد. این رشته در بین داوطلبان زیرگروه تجربی طرفداران زیادی دارد و همین امر سبب می شود رقابت سختی برای دستیابی به آن شکل گیرد. کسی در این رقابت ها و مسیر پیروز خواهد شد که هر قدم را با گاهی بردارد. یکی از مسائل مهم آگاهی از درصد وکارنامه های قبولی سال های گذشته در رشته دندانپزشکی می باشد تا به کمک این کارنامه ها هدف و میزان تلاش برای رسیدن به آن تعیین گردد. در ادامه این مطلب تعدادی از کارنامه های قبولی دندانپزشکی به تفکیک سهمیه های مختلف آورده شده است.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی دندانپزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی | ایثارگران 25 درصد

در این بخش از مطلب درصد و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی، تعدادی از کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی با دارا بودن سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه داوطلب در سهمیه 1370
زبان و ادبیات فارسی 54 درصد
زبان عربی 69 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 58 درصد
زمین شناسی 18 درصد
ریاضیات 39 درصد
زیست شناسی 79 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 59 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
رتبه داوطلب در سهمیه 1118
زبان و ادبیات فارسی 60 درصد
زبان عربی 67 درصد
دین و زندگی 94 درصد
زبان خارجی 80 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 43 درصد
زیست شناسی 72 درصد
فیزیک 60 درصد
شیمی 59 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رتبه داوطلب در سهمیه 1370
زبان و ادبیات فارسی 88 درصد
زبان عربی 67 درصد
دین و زندگی 96 درصد
زبان خارجی 53 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 80 درصد
زیست شناسی 81 درصد
فیزیک 67 درصد
شیمی 53 درصد

کارنامه قبولی دندانپزشکی | ایثارگران 5 درصد

کارنامه های زیر تعدادی از آخرین قبولی های رشته دندانپزشکی در سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بابل
رتبه داوطلب در سهمیه 1326
زبان و ادبیات فارسی 30 درصد
زبان عربی 26 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 53 درصد
زمین شناسی 20 درصد
ریاضیات 65 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 68 درصد
شیمی 71 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 528
زبان و ادبیات فارسی 69 درصد
زبان عربی 73 درصد
دین و زندگی 50 درصد
زبان خارجی 90 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 59 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 67 درصد
شیمی 84 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رتبه داوطلب در سهمیه 428
زبان و ادبیات فارسی 59 درصد
زبان عربی 90 درصد
دین و زندگی 87 درصد
زبان خارجی 79 درصد
زمین شناسی 8 درصد
ریاضیات 70 درصد
زیست شناسی 68 درصد
فیزیک 58 درصد
شیمی 52 درصد

کارنامه قبولی دندانپزشکی | منطقه یک

داوطلبان با سهمیه مناطق ، برای تخمین شانس قبولی خود پس از انتخاب رشته و یا الویت بندی مطالعه  دروس و هدفگذاری برای کنکور می توانند از درصد و کارنامه افراد پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی استفاده کنند.

جداول زیر تعدادی از کارنامه های قبولی رشته دندانپزشکی در سهمیه  منطقه یک را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی همدان
رتبه داوطلب در سهمیه 1400
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 56 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 77 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 37 درصد
زیست شناسی 80 درصد
فیزیک 44 درصد
شیمی 85 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه داوطلب در سهمیه 1180
زبان و ادبیات فارسی 35 درصد
زبان عربی 30 درصد
دین و زندگی 49 درصد
زبان خارجی 77 درصد
زمین شناسی 4 درصد
ریاضیات 71 درصد
زیست شناسی 81 درصد
فیزیک 80 درصد
شیمی 70 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه داوطلب در سهمیه 1100
زبان و ادبیات فارسی 70 درصد
زبان عربی 54 درصد
دین و زندگی 80 درصد
زبان خارجی 50 درصد
زمین شناسی 2 درصد
ریاضیات 74 درصد
زیست شناسی 77 درصد
فیزیک 85 درصد
شیمی 78 درصد

کارنامه قبولی دندانپزشکی | منطقه دو

جداول زیر تعدادی از کارنامه های قبولی رشته دندانپزشکی در سهمیه منطقه دو را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه داوطلب در سهمیه 2267
زبان و ادبیات فارسی 67 درصد
زبان عربی 78 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 55 درصد
زمین شناسی 4 درصد
ریاضیات 56 درصد
زیست شناسی 75 درصد
فیزیک 89 درصد
شیمی 69 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 2018
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 68 درصد
دین و زندگی 82 درصد
زبان خارجی 54 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 39 درصد
زیست شناسی 95 درصد
فیزیک 68 درصد
شیمی 40 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه داوطلب در سهمیه 2258
زبان و ادبیات فارسی 60 درصد
زبان عربی 68 درصد
دین و زندگی 79درصد
زبان خارجی 74 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 51 درصد
زیست شناسی 80 درصد
فیزیک 36 درصد
شیمی 78  درصد

کارنامه قبولی دندانپزشکی | منطقه سه

جداول زیر تعدادی از کارنامه های قبولی رشته دندانپزشکی در سهمیه منطقه سه را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
رتبه داوطلب در سهمیه 1768
زبان و ادبیات فارسی 57 درصد
زبان عربی 68 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 70 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 67 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 70 درصد
شیمی 68 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه داوطلب در سهمیه 991
زبان و ادبیات فارسی 68 درصد
زبان عربی 72 درصد
دین و زندگی 90 درصد
زبان خارجی 47 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 46 درصد
زیست شناسی 78 درصد
فیزیک 63 درصد
شیمی 66 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رتبه داوطلب در سهمیه 899
زبان و ادبیات فارسی 53 درصد
زبان عربی 81 درصد
دین و زندگی 68 درصد
زبان خارجی 78 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 79 درصد
زیست شناسی 77 درصد
فیزیک 86 درصد
شیمی 79 درصد

مطالب بالا حاوی اطلاعات کارنامه و درصد قبولی افراد پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی در سال گذشته بوده است. برای دریافت نمونه کارنامه قبولی بیشتر و همینطور تحلیل کارنامه و اطلاعات تکمیلی، می توانید با مشاورین مرکز تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی دندانپزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره