کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی پزشکی | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

اکثر داوطلبان کنکور تجربی با هدف دستیابی به رشته پرطرفدار پزشکی در آزمون کنکور شرکت می کنند. نکته ی قابل ملاحضه در رقابت کنکور تجربی علاوه بر آمار بالای شرکت کنندگان ، تراز علمی بالا نیز هست. در واقع داوطلبانی به تحصیل در رشته پزشکی نایل می شوند که علاوه بر مطالعه ی زیاد و تسلط کامل بر مباحث دید خوبی از قبولی ها نیز داشته باشند. از همین رو ما در این مطلب درصد و کارنامه قبولی تعدادی از افراد پذیرفته شده در رشته پزشکی را قرار داده ایم.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی پزشکی | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که از سهمیه ی ایثارگران 25 درصد برخوردارند یک قدم از دیگر داوطلبان جلوتر هستند اما نباید وجود این سهمیه آنها را از دیگر مسائل غافل کند و برای رسیدن به رشته پزشکی باید تمامی جوانب را بسنجند . کارنامه های واقعی زیر مربوط به سال گذشته، می تواند دید خوبی از درصد های لازم برای قبولی در رشته پزشکی به داوطلبان در این سهمیه بدهد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
رتبه داوطلب در سهمیه 2520
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 55 درصد
دین و زندگی 24 درصد
زبان خارجی 55 درصد
زمین شناسی 20 درصد
ریاضیات 50 درصد
زیست شناسی 69 درصد
فیزیک 65 درصد
شیمی 59 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه داوطلب در سهمیه 1600
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 71 درصد
دین و زندگی 80 درصد
زبان خارجی 46 درصد
زمین شناسی 21 درصد
ریاضیات 18 درصد
زیست شناسی 85 درصد
فیزیک 47 درصد
شیمی 44 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
رتبه داوطلب در سهمیه 1450
زبان و ادبیات فارسی 60 درصد
زبان عربی 67 درصد
دین و زندگی 95 درصد
زبان خارجی 30 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 62 درصد
زیست شناسی 65 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 55 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | ایثارگران 5 درصد

داوطلبان با سهمیه ی ایثارگران 5درصد ظرفیت می توانند برای درصد دروس کنکور خود، به کمک آخرین قبولی های سال گذشته که در جداول زیر آورده شده است، هدفگذاری کنند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مغان)
رتبه داوطلب در سهمیه 7156
زبان و ادبیات فارسی 48 درصد
زبان عربی 59 درصد
دین و زندگی 87 درصد
زبان خارجی 43 درصد
زمین شناسی 5 درصد
ریاضیات 36 درصد
زیست شناسی 50 درصد
فیزیک 25 درصد
شیمی 43 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رتبه داوطلب در سهمیه 1470
زبان و ادبیات فارسی 70 درصد
زبان عربی 83 درصد
دین و زندگی 78 درصد
زبان خارجی 59 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 36 درصد
زیست شناسی 75 درصد
فیزیک 49 درصد
شیمی 42 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 1449
زبان و ادبیات فارسی 69 درصد
زبان عربی 83 درصد
دین و زندگی 78 درصد
زبان خارجی 54 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات  35.5 درصد
زیست شناسی 75 درصد
فیزیک 49.9 درصد
شیمی 40 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | منطقه یک

داوطلبانی که در سهمیه ی منطقه یک در کنکور تجربی شرکت می کنند. می توانند با دریافت کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده برنامه ریزی بهتری داشته باشند جرا که از محدوده ی درصد قبولی رشته پزشکی آگاه می شوند و متناسب با آن دروس را الویت بندی کرده و مطالعه می کنند.

تعدادی از درصد و کارنامه ها ی قبولی رشته پزشکی در سهمیه منطقه یک در جدول های زیر آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه داوطلب در سهمیه 2529 درصد
زبان و ادبیات فارسی 38 درصد
زبان عربی 67 درصد
دین و زندگی 81 درصد
زبان خارجی 64 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 41.6 درصد
زیست شناسی 90.2 درصد
فیزیک 51 درصد
شیمی 48 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه داوطلب در سهمیه 2249
زبان و ادبیات فارسی 59 درصد
زبان عربی 70 درصد
دین و زندگی 77 درصد
زبان خارجی 74 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 48 درصد
زیست شناسی 78 درصد
فیزیک 36 درصد
شیمی 62 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه داوطلب در سهمیه 186
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 66 درصد
دین و زندگی 85 درصد
زبان خارجی 57 درصد
زمین شناسی 30 درصد
ریاضیات 56 درصد
زیست شناسی 77 درصد
فیزیک 74 درصد
شیمی 70 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | منطقه دو

تعدادی از درصد و کارنامه ها ی قبولی رشته پزشکی در سهمیه منطقه دو، در جدول های زیر آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه داوطلب در سهمیه 20450
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 64 درصد
دین و زندگی 54 درصد
زبان خارجی 12 درصد
زمین شناسی 3 درصد
ریاضیات 42 درصد
زیست شناسی 33.1 درصد
فیزیک 17 درصد
شیمی 50 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
رتبه داوطلب در سهمیه 3248
زبان و ادبیات فارسی 48 درصد
زبان عربی 49 درصد
دین و زندگی 65 درصد
زبان خارجی 73 درصد
زمین شناسی 41 درصد
ریاضیات 54 درصد
زیست شناسی 68 درصد
فیزیک 77 درصد
شیمی 61 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رتبه داوطلب در سهمیه 3078
زبان و ادبیات فارسی 59 درصد
زبان عربی 58 درصد
دین و زندگی 80 درصد
زبان خارجی 59 درصد
زمین شناسی 3 درصد
ریاضیات 57 درصد
زیست شناسی 83 درصد
فیزیک 69 درصد
شیمی 54 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | منطقه سه

تعدادی از درصد و کارنامه ها ی قبولی رشته پزشکی در سهمیه منطقه سه، در جدول های زیر آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه داوطلب در سهمیه 2320
زبان و ادبیات فارسی 63 درصد
زبان عربی 59 درصد
دین و زندگی 90 درصد
زبان خارجی 32.9 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 38 درصد
زیست شناسی 40 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 71  درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اراک
رتبه داوطلب در سهمیه 1420
زبان و ادبیات فارسی 54 درصد
زبان عربی 62.9 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 55 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 77 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 79 درصد
شیمی 69 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رتبه داوطلب در سهمیه 1489
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 61 درصد
دین و زندگی 63 درصد
زبان خارجی 57.8 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 64 درصد
زیست شناسی 80 درصد
فیزیک 79 درصد
شیمی 69 درصد

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره