انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

کارنامه قبولی پزشکی | آخرین رتبه قبولی و درصدها

اکثر داوطلبان کنکور تجربی با هدف دستیابی به رشته پرطرفدار پزشکی در آزمون کنکور شرکت می کنند. نکته ی قابل ملاحضه در رقابت کنکور تجربی علاوه بر آمار بالای شرکت کنندگان ، تراز علمی بالا نیز هست. در واقع داوطلبانی به تحصیل در رشته پزشکی نایل می شوند که علاوه بر مطالعه ی زیاد و تسلط کامل بر مباحث دید خوبی از قبولی ها نیز داشته باشند. از همین رو ما در این مطلب درصد و کارنامه قبولی تعدادی از افراد پذیرفته شده در رشته پزشکی را قرار داده ایم.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی پزشکی | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که از سهمیه ی ایثارگران 25 درصد برخوردارند یک قدم از دیگر داوطلبان جلوتر هستند اما نباید وجود این سهمیه آنها را از دیگر مسائل غافل کند و برای رسیدن به رشته پزشکی باید تمامی جوانب را بسنجند . کارنامه های واقعی زیر مربوط به سال گذشته، می تواند دید خوبی از درصد های لازم برای قبولی در رشته پزشکی به داوطلبان در این سهمیه بدهد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
رتبه داوطلب در سهمیه 2520
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 55 درصد
دین و زندگی 24 درصد
زبان خارجی 55 درصد
زمین شناسی 20 درصد
ریاضیات 50 درصد
زیست شناسی 69 درصد
فیزیک 65 درصد
شیمی 59 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه داوطلب در سهمیه 1600
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 71 درصد
دین و زندگی 80 درصد
زبان خارجی 46 درصد
زمین شناسی 21 درصد
ریاضیات 18 درصد
زیست شناسی 85 درصد
فیزیک 47 درصد
شیمی 44 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
رتبه داوطلب در سهمیه 1450
زبان و ادبیات فارسی 60 درصد
زبان عربی 67 درصد
دین و زندگی 95 درصد
زبان خارجی 30 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 62 درصد
زیست شناسی 65 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 55 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | ایثارگران 5 درصد

داوطلبان با سهمیه ی ایثارگران 5درصد ظرفیت می توانند برای درصد دروس کنکور خود، به کمک آخرین قبولی های سال گذشته که در جداول زیر آورده شده است، هدفگذاری کنند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مغان)
رتبه داوطلب در سهمیه 7156
زبان و ادبیات فارسی 48 درصد
زبان عربی 59 درصد
دین و زندگی 87 درصد
زبان خارجی 43 درصد
زمین شناسی 5 درصد
ریاضیات 36 درصد
زیست شناسی 50 درصد
فیزیک 25 درصد
شیمی 43 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رتبه داوطلب در سهمیه 1470
زبان و ادبیات فارسی 70 درصد
زبان عربی 83 درصد
دین و زندگی 78 درصد
زبان خارجی 59 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 36 درصد
زیست شناسی 75 درصد
فیزیک 49 درصد
شیمی 42 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 1449
زبان و ادبیات فارسی 69 درصد
زبان عربی 83 درصد
دین و زندگی 78 درصد
زبان خارجی 54 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات  35.5 درصد
زیست شناسی 75 درصد
فیزیک 49.9 درصد
شیمی 40 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | منطقه یک

داوطلبانی که در سهمیه ی منطقه یک در کنکور تجربی شرکت می کنند. می توانند با دریافت کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده برنامه ریزی بهتری داشته باشند جرا که از محدوده ی درصد قبولی رشته پزشکی آگاه می شوند و متناسب با آن دروس را الویت بندی کرده و مطالعه می کنند.

تعدادی از درصد و کارنامه ها ی قبولی رشته پزشکی در سهمیه منطقه یک در جدول های زیر آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه داوطلب در سهمیه 2529 درصد
زبان و ادبیات فارسی 38 درصد
زبان عربی 67 درصد
دین و زندگی 81 درصد
زبان خارجی 64 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 41.6 درصد
زیست شناسی 90.2 درصد
فیزیک 51 درصد
شیمی 48 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه داوطلب در سهمیه 2249
زبان و ادبیات فارسی 59 درصد
زبان عربی 70 درصد
دین و زندگی 77 درصد
زبان خارجی 74 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 48 درصد
زیست شناسی 78 درصد
فیزیک 36 درصد
شیمی 62 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه داوطلب در سهمیه 186
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 66 درصد
دین و زندگی 85 درصد
زبان خارجی 57 درصد
زمین شناسی 30 درصد
ریاضیات 56 درصد
زیست شناسی 77 درصد
فیزیک 74 درصد
شیمی 70 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | منطقه دو

تعدادی از درصد و کارنامه ها ی قبولی رشته پزشکی در سهمیه منطقه دو، در جدول های زیر آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه داوطلب در سهمیه 20450
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 64 درصد
دین و زندگی 54 درصد
زبان خارجی 12 درصد
زمین شناسی 3 درصد
ریاضیات 42 درصد
زیست شناسی 33.1 درصد
فیزیک 17 درصد
شیمی 50 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
رتبه داوطلب در سهمیه 3248
زبان و ادبیات فارسی 48 درصد
زبان عربی 49 درصد
دین و زندگی 65 درصد
زبان خارجی 73 درصد
زمین شناسی 41 درصد
ریاضیات 54 درصد
زیست شناسی 68 درصد
فیزیک 77 درصد
شیمی 61 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رتبه داوطلب در سهمیه 3078
زبان و ادبیات فارسی 59 درصد
زبان عربی 58 درصد
دین و زندگی 80 درصد
زبان خارجی 59 درصد
زمین شناسی 3 درصد
ریاضیات 57 درصد
زیست شناسی 83 درصد
فیزیک 69 درصد
شیمی 54 درصد

کارنامه قبولی پزشکی | منطقه سه

تعدادی از درصد و کارنامه ها ی قبولی رشته پزشکی در سهمیه منطقه سه، در جدول های زیر آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه داوطلب در سهمیه 2320
زبان و ادبیات فارسی 63 درصد
زبان عربی 59 درصد
دین و زندگی 90 درصد
زبان خارجی 32.9 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 38 درصد
زیست شناسی 40 درصد
فیزیک 48 درصد
شیمی 71  درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اراک
رتبه داوطلب در سهمیه 1420
زبان و ادبیات فارسی 54 درصد
زبان عربی 62.9 درصد
دین و زندگی 79 درصد
زبان خارجی 55 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 77 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 79 درصد
شیمی 69 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رتبه داوطلب در سهمیه 1489
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 61 درصد
دین و زندگی 63 درصد
زبان خارجی 57.8 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 64 درصد
زیست شناسی 80 درصد
فیزیک 79 درصد
شیمی 69 درصد

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره