کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی زیست 98 | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته زیست شناسی در 4 زیر شاخه زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی و زیست فناوری در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می شود. البته رشته دیگری تحت عنوان آموزش زیست شناسی داریم که مختص به دانشگاه فرهنگیان است و فقط داوطلبان دارای تراز 6500 و بالاتر شانس قبولی در این رشته را دارند. در ادامه قصد داریم درصد و کارنامه قبولی زیست شناسی را در تمامی شاخه های آن بررسی کنیم تا شما بدانید برای پذیرش در رشته مورد علاقه تان حداقل باید چه درصد دروسی داشته باشید.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه  و تراز قبولی زیست هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقایسه با سایر رشته های زیست شناسی پرطرفدار تر است و در دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد ارائه می شود. بیشتر داوطلبان خواهان پذیرش در دانشگاه روزانه هستند که حداقل درصد دروس لازم برای قبولی این رشته در دانشگاه های روزانه، مطابق جداول زیر است :

کارنامه اول | سهمیه 25 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه فردوسی – مشهد
رتبه داوطلب در سهمیه 3256
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 28 درصد
دین و زندگی 52 درصد
زبان خارجی 32 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 16 درصد
زیست شناسی 37 درصد
فیزیک 11 درصد
شیمی 19 درصد

کارنامه دوم | سهمیه 5 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه اصفهان
رتبه داوطلب در سهمیه 22160
زبان و ادبیات فارسی 33 درصد
زبان عربی 19 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 13 درصد
زمین شناسی 19 درصد
ریاضیات 13 درصد
زیست شناسی 52 درصد
فیزیک 9 درصد
شیمی 20 درصد

کارنامه سوم | سهمیه منطقه یک

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رتبه داوطلب در سهمیه 22209
زبان و ادبیات فارسی 43 درصد
زبان عربی 12 درصد
دین و زندگی 50 درصد
زبان خارجی 27 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 16 درصد
زیست شناسی 33 درصد
فیزیک 14 درصد
شیمی 26 درصد

کارنامه چهارم | سهمیه منطقه دو

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه دامغان
رتبه داوطلب در سهمیه 37550
زبان و ادبیات فارسی 16 درصد
زبان عربی 43 درصد
دین و زندگی 30 درصد
زبان خارجی 47 درصد
زمین شناسی 20 درصد
ریاضیات 31 درصد
زیست شناسی 37 درصد
فیزیک 9 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه پنجم | سهمیه منطقه سه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 52480
زبان و ادبیات فارسی 9 درصد
زبان عربی 20 درصد
دین و زندگی 36 درصد
زبان خارجی 11 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 19 درصد
زیست شناسی 22 درصد
فیزیک 16 درصد
شیمی 28 درصد

کارنامه قبولی زیست شناسی گیاهی

رشته زیست شناسی گیاهی نیز با ظرفیت پذیرش زیادتر از سایر رشته های زیست شناسی، در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می شود و علاقه مندان می توانند با کسب رتبه لازم در این رشته پذیرش شوند.

حداقل درصد دروس لازم و کارنامه قبولی رشته زیست شناسی گیاهی در هر یک از سهمیه های ایثارگری و مناطق مطابق جداول زیر است :

کارنامه اول | سهمیه 25 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه اصفهان
رتبه داوطلب در سهمیه 9019
زبان و ادبیات فارسی 34 درصد
زبان عربی 20 درصد
دین و زندگی 48 درصد
زبان خارجی 16 درصد
زمین شناسی 1 درصد
ریاضیات 20 درصد
زیست شناسی 17 درصد
فیزیک 24 درصد
شیمی 35 درصد

کارنامه دوم | سهمیه 5 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شیراز
رتبه داوطلب در سهمیه 22715
زبان و ادبیات فارسی 35 درصد
زبان عربی 30 درصد
دین و زندگی 17 درصد
زبان خارجی 19 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 9 درصد
زیست شناسی 16 درصد
فیزیک 13 درصد
شیمی 16 درصد

کارنامه سوم | سهمیه منطقه یک

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
رتبه داوطلب در سهمیه 54160
زبان و ادبیات فارسی 20 درصد
زبان عربی 16 درصد
دین و زندگی 29 درصد
زبان خارجی 26 درصد
زمین شناسی 7 درصد
ریاضیات 6 درصد
زیست شناسی 10 درصد
فیزیک 15 درصد
شیمی 8 درصد

کارنامه چهارم | سهمیه منطقه دو

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
رتبه داوطلب در سهمیه 65640
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 40 درصد
دین و زندگی 58 درصد
زبان خارجی 27 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 9 درصد
زیست شناسی 10 درصد
فیزیک 15 درصد
شیمی 20 درصد

کارنامه پنجم | سهمیه منطقه سه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه مازندران – بابلسر
رتبه داوطلب در سهمیه 41025
زبان و ادبیات فارسی 16 درصد
زبان عربی 48 درصد
دین و زندگی 24 درصد
زبان خارجی 9 درصد
زمین شناسی 4 درصد
ریاضیات 26 درصد
زیست شناسی 14 درصد
فیزیک 20 درصد
شیمی 21 درصد

کارنامه قبولی زیست شناسی جانوری

رشته زیست شناسی جانوری نیز در تعدادی از دانشگاه ها ارائه می شود و معمولا پذیرفته شدگان این رشته رتبه های به نسبت بالاتر یعنی بدتری را در مقایسه با قبول شدگان سایر رشته های زیست شناسی دارند بنابراین شانس قبولی داوطلبان با رتبه بالاتر برای قبولی در رشته زیست شناسی جانوری بیشتر ست.

کارنامه اول | سهمیه 25 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه اراک
رتبه داوطلب در سهمیه 5328
زبان و ادبیات فارسی 40 درصد
زبان عربی 16 درصد
دین و زندگی 32 درصد
زبان خارجی 10 درصد
زمین شناسی 29 درصد
ریاضیات 13 درصد
زیست شناسی 24 درصد
فیزیک 8 درصد
شیمی 29 درصد

کارنامه دوم | سهمیه 5 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زنجان – نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه 24216
زبان و ادبیات فارسی 20 درصد
زبان عربی 28 درصد
دین و زندگی 49 درصد
زبان خارجی 28 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 10 درصد
زیست شناسی 16 درصد
فیزیک 8 درصد
شیمی 10 درصد

کارنامه سوم | سهمیه منطقه یک

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 29350
زبان و ادبیات فارسی 21 درصد
زبان عربی 43 درصد
دین و زندگی 28 درصد
زبان خارجی 41 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 18 درصد
زیست شناسی 22 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 14 درصد

کارنامه چهارم | سهمیه منطقه دو

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه قم
رتبه داوطلب در سهمیه 52680
زبان و ادبیات فارسی 32 درصد
زبان عربی 60 درصد
دین و زندگی 59 درصد
زبان خارجی 26 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 17 درصد
زیست شناسی 29 درصد
فیزیک 18 درصد
شیمی 8 درصد

کارنامه پنجم | سهمیه منطقه سه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه 49727
زبان و ادبیات فارسی 39 درصد
زبان عربی 40 درصد
دین و زندگی 26 درصد
زبان خارجی 29 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 9 درصد
زیست شناسی 28 درصد
فیزیک 13 درصد
شیمی 7 درصد

کارنامه قبولی زیست فناوری

رشته زیست فناوری کمتر مورد توجه داوطلبان قرار می گیرد و به همین دلیل دانشگاه های کمتری نیز این رشته را ارائه می دهند. رشته زیست فناوری در دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و آزاد ظرفیت پذیرش دارد و کارنامه و درصد دروس لازم برای قبولی در این رشته محل در هر یک از سهمیه های ایثارگری و مناطق مطابق اطلاعات درج شده در جدول زیر است :

کارنامه اول | سهمیه 25 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
رتبه داوطلب در سهمیه 5188
زبان و ادبیات فارسی 35 درصد
زبان عربی 13 درصد
دین و زندگی 56 درصد
زبان خارجی 9 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 8 درصد
زیست شناسی 18 درصد
فیزیک 16 درصد
شیمی 10 درصد

کارنامه دوم | سهمیه 5 درصد ایثارگران

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه ملایر
رتبه داوطلب در سهمیه 22746
زبان و ادبیات فارسی 35 درصد
زبان عربی 17 درصد
دین و زندگی 28 درصد
زبان خارجی 20 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 12 درصد
زیست شناسی 25 درصد
فیزیک 16 درصد
شیمی 28 درصد

کارنامه سوم | سهمیه منطقه یک

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه کردستان – سنندج
رتبه داوطلب در سهمیه 12720
زبان و ادبیات فارسی 54 درصد
زبان عربی 68 درصد
دین و زندگی 50 درصد
زبان خارجی 66 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 41 درصد
زیست شناسی 46 درصد
فیزیک 33 درصد
شیمی 39 درصد

کارنامه چهارم | سهمیه منطقه دو

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 57035
زبان و ادبیات فارسی 40 درصد
زبان عربی 39 درصد
دین و زندگی 58 درصد
زبان خارجی 15 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 11 درصد
زیست شناسی 15 درصد
فیزیک 17 درصد
شیمی 16 درصد

کارنامه پنجم | سهمیه منطقه سه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه مراغه
رتبه داوطلب در سهمیه 35670
زبان و ادبیات فارسی 28 درصد
زبان عربی 10 درصد
دین و زندگی 48 درصد
زبان خارجی 20 درصد
زمین شناسی 9 درصد
ریاضیات 13 درصد
زیست شناسی 35 درصد
فیزیک 18 درصد
شیمی 20 درصد

در این مطلب راهنمای کاملی از درصد و کارنامه قبولی رشته زیست در شاخه های مختلف ارائه شد. توصیه می شود برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته های کنکور تجربی و اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش در دانشگاه های مختلف، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه  و تراز قبولی زیست هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره