کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک 98 | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

مهندسی مکانیک از رشته های مقطع کارشناسی زیرگروه یک کنکور ریاضی می باشد. داوطلبان مایل به ادامه تحصیل در رشته پر طرفدار مهندسی مکانیک با در اختیار داشتن درصد و کارنامه های قبولی سال گذشته، می توانند با آگاهی بیشتری قدم به قدم تا آزمون کنکور ریاضی پیش بروند ؛ چراکه در اختیار داشتن درصد قبولی هر درس در دانشگاه مدنظر می تواند در هدفگذاری درصد تک تک دروس تاثیرگذار باشد و داوطلبان را به موفقیت نزدیک تر کند. در ادامه این مطلب قصد داریم تعدادی از کارنامه های قبولی سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک را ارائه دهیم.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی مهندسی مکانیک می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی با سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت برای پیشروی هرچه تمام تر در کنکور و دستیابی به رشته مهندسی مکانیک می توانند از کارنامه های واقعی پذیرفته شده در دانشگاه های سراسری برای برنامه ریزی استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 4149
رتبه کشوری داوطلب 1855
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 66 درصد
معارف 18 درصد
زبان 30 درصد
ریاضیات 28 درصد
فیزیک 30 درصد
شیمی 18 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه جیرفت
رتبه داوطلب در سهمیه 2012
رتبه کشوری داوطلب 11872
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 33 درصد
معارف 45 درصد
زبان 21 درصد
ریاضیات 24 درصد
فیزیک 58 درصد
شیمی 42 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی اراک
رتبه داوطلب در سهمیه 1176
رتبه کشوری داوطلب 8353
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 53 درصد
معارف 55 درصد
زبان 21 درصد
ریاضیات 55 درصد
فیزیک 21 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک | ایثارگران 5 درصد

داشتن سهمیه ایثارگران 5درصد ظرفیت در کنار آگاهی و داشتن اطلاعات در زمینه  کارنامه افراد پذیرفته شده در دانشگاه های سراسری می تواند رشته مهندسی مکانیک را دست یافتنی تر کند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی هویزه – سوسنگرد
رتبه داوطلب در سهمیه 10138
رتبه کشوری داوطلب 45422
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 28 درصد
عربی 19 درصد
معارف 30 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 15 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی اراک
رتبه داوطلب در سهمیه 6975
رتبه کشوری داوطلب 36461
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 38 درصد
عربی 19 درصد
معارف 10 درصد
زبان 8 درصد
ریاضیات 11 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 17 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رتبه داوطلب در سهمیه 5125
رتبه کشوری داوطلب 29878
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 11 درصد
عربی 23 درصد
معارف 12 درصد
زبان 30 درصد
ریاضیات 14 درصد
فیزیک 11 درصد
شیمی 16 درصد

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک | منطقه یک

در جداول زیر تعدادی از کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه های سراسری با برخورداری از سهمیه  منطقه یک آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب مرکز آموزش عالی فیروزآباد
رتبه داوطلب در سهمیه 32445
رتبه کشوری داوطلب 82430
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 13 درصد
عربی 3 درصد
معارف 24 درصد
زبان 2 درصد
ریاضیات 3 درصد
فیزیک 4 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی سیرجان
رتبه داوطلب در سهمیه 32250
رتبه کشوری داوطلب 82316
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 13 درصد
عربی 2 درصد
معارف 20 درصد
زبان 1.9 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 5 درصد
شیمی 2 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی قوچان
رتبه داوطلب در سهمیه 31645
رتبه کشوری داوطلب 81127
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 16 درصد
عربی 7 درصد
معارف 13 درصد
زبان 9 درصد
ریاضیات 3 درصد
فیزیک 2 درصد
شیمی 2- درصد

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک | منطقه دو

در جداول زیر تعدادی از کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه های سراسری با برخورداری از سهمیه منطقه دو آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه جیرفت
رتبه داوطلب در سهمیه 47615
رتبه کشوری داوطلب 117947
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 9 درصد
عربی 3 درصد
معارف 7 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 8 درصد
فیزیک 13 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه ولایت – ایرانشهر
رتبه داوطلب در سهمیه 38955
رتبه کشوری داوطلب 83860
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 0 درصد
معارف 7 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 6 درصد
فیزیک 4- درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی هویزه – سوسنگرد
رتبه داوطلب در سهمیه 27498
رتبه کشوری داوطلب 72309
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 15 درصد
عربی 5 درصد
معارف 18 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 6 درصد

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک | منطقه سه

در جداول زیر تعدادی از کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه های سراسری با برخورداری از سهمیه  منطقه سه آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه بزگمهر قاینات
رتبه داوطلب در سهمیه 24298
رتبه کشوری داوطلب 96840
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 4- درصد
عربی 7 درصد
معارف 25 درصد
زبان 3 درصد
ریاضیات 7 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 1 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه تربت حیدریه
رتبه داوطلب در سهمیه 22688
رتبه کشوری داوطلب 90100
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 18 درصد
معارف 15 درصد
زبان 4 درصد
ریاضیات 1 درصد
فیزیک 2.5 درصد
شیمی 4.8 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه)
رتبه داوطلب در سهمیه 18247
رتبه کشوری داوطلب 76680
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 9 درصد
معارف 25 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 7 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 0 درصد

در مطلب بالا سعی ما در جهت ارائه کارنامه  و درصد قبولی رشته مهندسی مکانیک بوده است.  برای پاسخ به سوالاتتان  و دریافت اطلاعات بیشتر ، می توانید با مشاورین مرکز تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی مهندسی مکانیک می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره