کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی مهندسی معماری | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته مهندسی معماری از رشته های پرطرفدار و جذاب کنکور ریاضی به شمار می رود. داوطلبان باید توجه داشته باشند این رشته به علت تقاضای زیادی که دارد نیاز به مطالعه دروس با پیش آگاهی دارد بدین معنا که باید از درصد و کارنامه قبولی رشته مهندسی معماری اطلاع داشته باشند تا با توجه به درصد های افراد پذیرفته شده، الویت درس خواندن خود را مشخص کنند. در ادامه مطلب تعدادی از کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده در رشته مهندسی معماری آورده شده است.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی مهندسی معماری می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کارنامه قبولی مهندسی معماری | ایثارگران 25 درصد

تعدادی از داوطلبان کنکور ریاضی در سهمیه ایثارگران 25 درصد شرکت می کنند، این افراد با وجود برخورداری از یک سهمیه خوب باز هم می توانند از جداول زیر  برای انتخاب رشته هر چه بهتر مهندسی معماری استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 6920
رتبه کشوری داوطلب 20200
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 13 درصد
معارف 55 درصد
زبان 9 درصد
ریاضیات 17 درصد
فیزیک 30 درصد
شیمی 25 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه بناب
رتبه داوطلب در سهمیه 1720
رتبه کشوری داوطلب 1068
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 33 درصد
عربی 29 درصد
معارف 47 درصد
زبان 27 درصد
ریاضیات 46 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت غیرانتفاعی

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
رتبه داوطلب در سهمیه 2157
رتبه کشوری داوطلب 15078
نوع دوره غیرانتفاعی
ادبیات فارسی 50 درصد
عربی 20 درصد
معارف 55 درصد
زبان 8 درصد
ریاضیات 21 درصد
فیزیک 23 درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه قبولی مهندسی معماری | ایثارگران 5 درصد

داوطلبانی که از سهمیه ایثارگران 5درصد ظرفیت استفاده می کنند می توانند با استفاده از جدول زیر علاوه بر الویت بندی مطالعه دروس بر روی درصد های آزمون کنکور خود نیز هدفگذاری نمایند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 13540
رتبه کشوری داوطلب 36459
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 37 درصد
عربی 19 درصد
معارف 15 درصد
زبان 10 درصد
ریاضیات 12 درصد
فیزیک 15 درصد
شیمی 2.8 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت غیرانتفاعی

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
رتبه داوطلب در سهمیه 11040
رتبه کشوری داوطلب 41336
نوع دوره غیرانتفاعی
ادبیات فارسی 26 درصد
عربی 39 درصد
معارف 15 درصد
زبان 9 درصد
ریاضیات 13 درصد
فیزیک 2 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه بجنورد
رتبه داوطلب در سهمیه 9316
رتبه کشوری داوطلب 3500
نوع دوره  روزانه
ادبیات فارسی 35 درصد
عربی 20 درصد
معارف 78 درصد
زبان 6 درصد
ریاضیات 11 درصد
فیزیک 18 درصد
شیمی 10 درصد

کارنامه قبولی مهندسی معماری | منطقه یک

جداول زیر تعدادی از کارنامه های قبولی رشته مهندسی معماری در سال گذشته می باشد. در انتخاب این کارنامه ها سعی بر این بوده از تمامی دوره ها نمونه ای از آخرین قبولی آور‌ده شود.

کارنامه اول | ظرفیت غیرانتفاعی

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
رتبه داوطلب در سهمیه 27664
رتبه کشوری داوطلب 71966
نوع دوره غیرانتفاعی
ادبیات فارسی 0 درصد
عربی 10 درصد
معارف 9 درصد
زبان 12 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد
رتبه داوطلب در سهمیه 2099
رتبه کشوری داوطلب 3451
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 50 درصد
عربی 66 درصد
معارف 67 درصد
زبان 39 درصد
ریاضیات 52 درصد
فیزیک 69 درصد
شیمی 56 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 20656
رتبه کشوری داوطلب 49660
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی  9 درصد
عربی 2- درصد
معارف 29 درصد
زبان 4 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 8 درصد
شیمی 21 درصد

کارنامه قبولی مهندسی معماری | منطقه دو

کارنامه اول | ظرفیت غیرانتفاعی

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
رتبه داوطلب در سهمیه 44752
رتبه کشوری داوطلب 95840
نوع دوره غیرانتفاعی
ادبیات فارسی 5 درصد
عربی 3 درصد
معارف 11 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 0 درصد
شیمی 4 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 22950
رتبه کشوری داوطلب 59975
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 34 درصد
عربی 26 درصد
معارف 38 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 10 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
رتبه داوطلب در سهمیه 19827
رتبه کشوری داوطلب 52148
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 29 درصد
معارف 38 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 6 درصد
فیزیک 0 درصد
شیمی 7 درصد

کارنامه قبولی مهندسی معماری | منطقه سه

داوطلبان کنکور ریاضی و علاقه مند به رشته مهندسی معماری می توانند با استفاده از کارنامه های زیر برای انتخاب رشته و کنکور هدفگذاری کنند. کارنامه های آخرین قبولی رشته مهندسی معماری به شرح جداول زیر می باشد.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 30965
رتبه کشوری داوطلب 85340
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 24 درصد
عربی 32 درصد
معارف 16 درصد
زبان 8 درصد
ریاضیات 5- درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 2 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه تهران
رتبه داوطلب در سهمیه  18580
رتبه کشوری داوطلب 78021
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 12 درصد
عربی 10 درصد
معارف 5- درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 3 درصد
فیزیک 7 درصد
شیمی 8 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
رتبه داوطلب در سهمیه 4950
رتبه کشوری داوطلب 32042
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 23 درصد
عربی 25 درصد
معارف 58 درصد
زبان 13 درصد
ریاضیات 8 درصد
فیزیک 16 درصد
شیمی 5 درصد

در مطلب بالا سعی ما در جهت ارائه کارنامه و درصد قبولی رشته مهندسی معماری بوده است. در صورت داشتن هرگونه سوال و دریافت اطلاعات تکمیلی و بیشتر ، شما می توانید با مشاورین مرکز تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی مهندسی معماری می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره