کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی مهندسی شیمی | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

برخی از داوطلبان کنکور ریاضی علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته مهندسی شیمی می باشند. داوطلبان برای پیروزی در عرصه رقابت کنکور و دستیابی به رشته مهندسی شیمی می توانند از درصد و کارنامه قبولی های سال های گذشته بهره ببرند و با توجه به آن ها برای کنکور هدف گذاری کنند. در ادامه این مطلب تعدادی از کارنامه های قبولی پذیرفته شدگان رشته مهندسی شیمی در سال های گذشته آور‌ده شده است.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی مهندسی شیمی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کارنامه قبولی مهندسی شیمی | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که با سهمیه ایثارگران 25 درصد در کنکور ریاضی شرکت می کنند می توانند از جداول زیر  برای انتخاب رشته مهندسی شیمی استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رتبه داوطلب در سهمیه 3650
رتبه کشوری داوطلب 11440
نوع دوره پردیس خودگردان
ادبیات فارسی 35 درصد
عربی 31 درصد
معارف 53 درصد
زبان 39 درصد
ریاضیات 28 درصد
فیزیک 23 درصد
شیمی 19 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه بجنورد
رتبه داوطلب در سهمیه 1628
رتبه کشوری داوطلب 8470
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 57 درصد
معارف 44 درصد
زبان 20 درصد
ریاضیات 43 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 29 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سمنان
رتبه داوطلب در سهمیه 1620
رتبه کشوری داوطلب 8445
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 41 درصد
عربی 52 درصد
معارف 60 درصد
زبان 30 درصد
ریاضیات 39 درصد
فیزیک 21 درصد
شیمی 18 درصد

کارنامه قبولی مهندسی شیمی | ایثارگران 5 درصد

داوطلبانی که با سهمیه ایثارگران 5 درصد در کنکور ریاضی شرکت می کنند می توانند از جداول زیر  برای انتخاب رشته مهندسی شیمی استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه بجنورد
رتبه داوطلب در سهمیه 10683
رتبه کشوری داوطلب 33995
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 36 درصد
معارف 29 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 15 درصد
فیزیک 2 درصد
شیمی 4 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شهید باهنر – کرمان
رتبه داوطلب در سهمیه 9466
رتبه کشوری داوطلب 28704
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 30 درصد
معارف 30 درصد
زبان 42 درصد
ریاضیات 23 درصد
فیزیک 6 درصد
شیمی 10 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه ایلام
رتبه داوطلب در سهمیه 9246
رتبه کشوری داوطلب 25468
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 50 درصد
عربی 67 درصد
معارف 50 درصد
زبان 23 درصد
ریاضیات 25 درصد
فیزیک 39 درصد
شیمی 20 درصد

کارنامه قبولی مهندسی شیمی | منطقه یک

داوطلبان کنکور ریاضی که در سهمیه مناطق در کنکور شرکت می کنند در رقابت سخت تری برای قبولی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه های سراسری قرار دارند. توجه به درصد و کارنامه های قبولی در سال های گذشته می تواند دید خوبی از درصد افراد پذیرفته شده به داوطلبان بدهد. جداول زیر تعدادی کارنامه افراد پذیرفته شده رشته مهندسی شیمی در سهمیه منطقه یک را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی قوچان
رتبه داوطلب در سهمیه 33776
رتبه کشوری داوطلب 91580
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 13 درصد
معارف 9 درصد
زبان 12 درصد
ریاضیات 3 درصد
فیزیک 5- درصد
شیمی 9 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سمنان
رتبه داوطلب در سهمیه 23845
رتبه کشوری داوطلب 58310
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 18 درصد
عربی 19 درصد
معارف 13 درصد
زبان 14 درصد
ریاضیات 8 درصد
فیزیک 2- درصد
شیمی 11 درصد

کارنامه سوم |ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
رتبه داوطلب در سهمیه 22380
رتبه کشوری داوطلب 53410
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 15 درصد
عربی 35 درصد
معارف 50 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 8 درصد
فیزیک 19 درصد
شیمی 3-  درصد

کارنامه قبولی مهندسی شیمی | منطقه دو

جداول زیر تعدادی کارنامه افراد پذیرفته شده رشته مهندسی شیمی در سهمیه منطقه دو را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب مجتمع آموزش عالی گناباد
رتبه داوطلب در سهمیه 44997
رتبه کشوری داوطلب 117948
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 9 درصد
عربی 3 درصد
معارف 2- درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 0 درصد
شیمی 4- درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه علم وفناوری مازندران – بهشهر
رتبه داوطلب در سهمیه 39237
رتبه کشوری داوطلب 97160
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 3- درصد
معارف 0 درصد
زبان 9 درصد
ریاضیات 4 درصد
فیزیک 3- درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سمنان
رتبه داوطلب در سهمیه 33550
رتبه کشوری داوطلب 85490
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 9 درصد
عربی 7 درصد
معارف 4 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 1 درصد
فیزیک 2 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه قبولی مهندسی شیمی | منطقه سه

جداول زیر تعدادی کارنامه افراد پذیرفته شده رشته مهندسی شیمی در سهمیه منطقه سه را نشان می دهد.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول)
رتبه داوطلب در سهمیه 23180
رتبه کشوری داوطلب 91920
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 1 درصد
عربی 5 درصد
معارف 3 درصد
زبان 2 درصد
ریاضیات 6 درصد
فیزیک 2- درصد
شیمی 4 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه صنعتی قوچان
رتبه داوطلب در سهمیه 17555
رتبه کشوری داوطلب 74516
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 10 درصد
عربی 18 درصد
معارف 24 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 5 درصد
فیزیک 1- درصد
شیمی 3 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه ایلام
رتبه داوطلب در سهمیه  16156
رتبه کشوری داوطلب 70189
نوع دوره نوبت دوم
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 17 درصد
معارف 15 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 1 درصد
فیزیک 1 درصد
شیمی 10 درصد

در مطلب بالا سعی ما در جهت ارائه کارنامه  و درصد قبولی رشته مهندسی شیمی بوده است. برای دریافت کارنامه قبولی های بیشتر ، شما می توانید با مشاورین مرکز تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی مهندسی شیمی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره