دکتریمشاوره تحصیلی آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی 1400 | سرفصل های امتحانی

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته حقوق بین الملل عمومی از رشته‌های امتحانی گروه علوم انسانی می‌باشد و از گرایش های رشته حقوق است. تمامی علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری در رشته حقوق بین الملل عمومی در صورتی مجاز به شرکت در این آزمون خواهند بود که دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های رشته حقوق و یا در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و همینطور در تمامی گرایش های رشته علوم سیاسی باشند. متقاضیان بایستی برای شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی ابتدا از سرفصل ها و منابع این آزمون مطلع شوند. با توجه به اهمیت موضوع منابع در ادامه این مطلب قصد داریم برای سرفصل های امتحانی آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی 1400 منابعی را معرفی کنیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره —– تماس بگیرید.

 

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل | سرفصل امتحانی

آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی شامل سرفصل های امتحانی دروس در سطح عمومی و دروس در سطح دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

سرفصل‌های امتحانی دروس عمومی آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی شامل دروس زبان عمومی و استعداد تحصیلی می‌باشد. همچنین دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی شامل متون فقه(جهاد)، حقوق بین الملل عمومی، حقوق سازمان‌های بین المللی می‌باشد.

دروس عمومی و تخصصی در نهایت با ضرایب متفاوتی در نمره داوطلب تاثیر گذار خواهد بود به طوری که ضرایب دروس عمومی برابر با ” ضریب یک ” و ضرایب دروس تخصصی برابر با ” ضریب چهار ” می‌باشد.

 

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 1400

در این قسمت از مقاله برای هرکدام از عناوین و سرفصل‌های امتحانی حقوق بین الملل عمومی چندین منبع برای مطالعه پیشنهاد داده ایم. داوطلبان آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی می‌توانند با توجه به زمانی که تا برگزاری آزمون دکتری در اختیار دارند و همینطور وابسته به سطح آمادگی خود چندین منبع را تهیه و مطالعه نمایند.

 

منابع متون فقه _ جهاد | سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

 • کتاب ساده ساز: متون فقه | به تالیف حمیدرضا کلانتری، مرتضی طبیبی از انتشارات میزان.
 • کتاب اللمعه الدمشقیه | به تالیف محمدبن مکی شهید اول از انتشارات دارالفکر.
 • کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه | به تالیف زین الدین بن علی شهید ثانی از انتشارات بوستان کتاب قم.
 • کتاب تحریر الروضه | به تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی از انتشارات سمت.
 • کتاب بایسته های متون فقه | به تالیف ابوالحسن محمدی از انتشارات میزان.
 • کتاب گزیده متون فقه | به تالیف ابوالحسن محمدی از انتشارات میزان.
 • کتاب دادرسی در ترجمه لمعه | به تالیف سید محمد صدری از انتشارات اندیشه های حقوقی.
 • کتاب مباحث حقوقی لمعه دمشقیه | به تالیف حسینی نیک از انتشارات میزان.
 • کتاب خلاصه شرح لمعه شهید ثانی | به تالیف رضا شکری از انتشارات پردازش.
 • کتاب شرح لمعه | به تالیف زین الدین بن علی شهیدثانی | به ترجمه علی شیروانی از انتشارات دارالعلم.
 • کتاب ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه | به تالیف محمدبن مکی شهیداول و اسدالله لطفی از انتشارات مجد.

 

جزوه درس متون فقه

 • جزوه متون فقه | دانشگاه شهید بهشتی.
 • جزوه متون فقه | دکتر شکاری دانشگاه تهران.
 • جزوه متون فقه | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل | سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف روسو شارل | به ترجمه محمد علی حکمت از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب حقوق بین الملل دریاها | به تالیف رابین و لوآلن چرچیل | به ترجمه بهمن آقایی از انتشارات گنج دانش.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف مصطفی تقی زاده انصاری از انتشارات قومس.
 • کتاب حقوق بین الملل دریاها: کنوانسیون حقوق دریاها | به تالیف رابرت چرچیل | به ترجنه منصور پورنوری و محمد حبیبی از انتشارات مهدحقوق.
 • کتاب حقوق بین الملل معاهدات | به تالیف هدایت الله فلسفی از انتشارات آسیم، فرهنگ نشر نو.
 • کتاب حقوق بین الملل | به تالیف ربه کا والاس | به ترجمه مهناز بهراملو و سیدقاسم زمانی از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف پرویز ذوالعین از انتشارات مرکز چاپ و انتشارات صحیفه (وزارت امور خارجه).
 • کتاب حقوق بین الملل در جهان معاصر و حقوق بین الملل عمومی | به تالیف آنتونیو کاسسه | به ترجمه حسین شریفی طرازکوهی از انتشارات میزان.
 • کتاب حقوق معاهدات بین المللی | به تالیف محمدرضا ضیایی بیگدل از انتشارات گنج دانش.
 • کتاب حقوق بین الملل | به تالیف ملکم شاو، ترجمه محمد حسین وقار از انتشارات اطلاعات.
 • کتاب منشور سازمان ملل متحد، با اساسنامه دیوان دادگستری بین الملل | به تالیف سید مهدی کمالان از انتشارات کمالان.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف سید باقر میرعباسی از انتشارات میزان.
 • کتاب بایسته¬های حقوق بین الملل عمومی | به تالیف رضا موسی¬زاده از انتشارات میزان.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف هوشنگ مقتدر، وزارت امور خارجه از موسسه چاپ و انتشارات.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف محمدرضا ضیایی بیگدل از انتشارات گنج دانش.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی | به تالیف محمد سهرابی از انتشارات گنج دانش.
 • کتاب حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول | به تالیف جلال الدین مدنی از انتشارات پایدار.
 • کتاب تعارض قوانین | به تالیف نجادعلی الماسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب مبانی حقوق بین الملل عمومی | به تالیف پرویز ذوالعین از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

 

جزوه درس حقوق بین المللی عمومی

 • جزوه حقوق بین الملل عمومی | دکتر ابراهیم بیگ زاده | دانشگاه شهید بهشتی.
 • جزوه حقوق بین الملل عمومی | دانشگاه تهران.
 • جزوه حقوق بین الملل عمومی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

منابع حقوق سازمان های بین المللی | سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

 • کتاب بایسته های حقوق سازمان های بین المللی | به تالیف علی مشهدی از انتشارات خرسندی.
 • کتاب تحلیلی حقوق سازمان های بین المللی ویژه دانشجویان حقوق | به تالیف مژگان خسرونژاد از انتشارات راه.
 • کتاب نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی | به تالیف سید داوود آقایی از انتشارات سرای عدالت.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی (گروه حقوق) | به تالیف سیدداود آقایی از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب ایران و سازمان های بین الملل | به تالیف سید داوود آقایی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • کتاب دیوان بین المللی دادگستری | به تالیف سید باقر میر عباسی از انتشارات جنگل.
 • کتاب راهنمای سازمان ملل | به تالیف متحد نسرین مصفا از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
 • کتاب سازمان وحدت آفریقا | به تالیف محمد رضا احمدی تز انتشارات وزارت امور خارجه.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی | به تالیف دانیل دورموای | به ترجمه کمال الدین هریسی نژاد از انتشارات آیدین.
 • کتاب حقوق نهادهای بین الملل | به تالیف باوت، دی.و | به ترجمه هومن اعرابی از انتشارات کیهان.
 • کتاب نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی | به تالیف سید داود آقائی از انتشارات پیک فرهنگ.
 • کتاب سازمان¬های بین¬الملی | به تالیف محمد غفوری از انتشارات سمت.
 • کتاب سازمان های بین المللی | به تالیف سید داوود آقایی از انتشارات نسل نیکان.
 • کتاب حقوق سازمان های بین الملل | به تالیف جعفر تباکی از انتشارات دانشگاه ملی ایران.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی | به تالیف ابراهیم بیگ زاده از انتشارات مجد.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی | به تالیف سید قاسم زمانی از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
 • کتاب سازمان های بین المللی | به تالیف رضا موسی زاده از انتشارات میزان.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی، سازمانهای جهانی | به تالیف ابراهیم بیگ زاده، شهناز کلینی و منیژه یاقوتی از انتشارات مجد.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی | به تالیف مصطفی تقی زاده انصاری از انتشارات قومس.
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیت | به تالیف رضا موسی زاده و ابراهیم کوهی از انتشارات میزان.
 • کتاب حقوق بین الملل سازمان های بین المللی | به تالیف سید عبدالمجید قائم مقام فراهانی از انتشارات دادگستر.

 

جزوه درس حقوق سازمان های بین المللی

 • جزوه سازمان های بین الملل | سید باقر میر عباسی | دانشگاه تهران.
 • جزوه حقوق سازمان های بین المللی | دانشگاه شهیدبهشتی.
 • جزوه حقوق سازمان های بین المللی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل | استعداد تحصیلی 

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | به تالیف احمد صداقت از انتشارات نگاه دانش.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی | به تالیف هوشنگ عباس فام از انتشارات راه.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | به تالیف عرفانیان، اصلانی، غفارزاده از انتشارات نگاه دانش
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | به تالیف هادی مسیح خواه، محمد وکیلی از انتشارات کتابخانه فرهنگ.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011  | به تالیف مجید نگهداری از انتشارات مولف.

 

جزوه درس استعداد تحصیلی

 • جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری | به تالیف هادی مسیح خواه، محمد وکیلی از انتشارات کتابخانه فرهنگ.
 • نمونه سوالات دکتری | دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
 • جزوه استعداد تحصیلی |  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
 • جزوه استعداد تحصیلی | جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

 

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل | زبان عمومی 

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی | به تالیف شهاب اناری و همکاران از انتشارات مبتکران.
 • کتاب 504 واژه ضروری تافل از انتشارات جنگل.
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی | به تالیف عباس فرزام از انتشارات باستان.
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی از انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
 • کتاب تافل رهنما | به تالیف ابراهیم نظری تیموری از انتشارات رهنما.

 

سوالات متداول

 • داوطلبان آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی بایستی از چه منابعی برای مطالعه سرفصل های این آزمون استفاده کنند؟

در متن مقاله ای که از سوی سایت مرکز مشاوره دانتل منتشر گردید، برای تمامی سرفصل های آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی منابعی را معرفی کرده ایم.

 • بهترین منع برای مطالعه سرفصل های آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی کدام است؟

تمامی منابع معرفی شده در مطلب فوق از بهترین منابع برای مطالعه آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی می باشد که هر داوطلب می‌تواند یک یا چندین منابع را از میان منابع معرفی شده، با توجه به نیاز خود تهیه کنند.

 • سرفصل های امتحانی آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی کدام اند؟

آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی شامل سرفصل های عمومی و اختصاصی می‌باشد که در متن مقاله به آنها اشاره کردیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره —– تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره