کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی 98-99 | دانشگاه های سراسری

کانال تلگرام تحصیلی     

داوطلبان زیادی در کنکور تجربی علاقه مند به انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی می باشند. برای یک انتخاب رشته آگاهانه در ابتدا بایستی از رتبه و تراز قبولی سال های گذشته اطلاع داشت و بدین ترتیب با توجه به رتبه اکتسابی از نتیجه انتخاب رشته اطمینان حاصل کرد. در ادامه رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی را در دانشگاه های مختلف ارائه داده ایم.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی علوم آزمایشگاهی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی | دانشگاه روزانه

مسلما الویت اول داوطلبان، دانشگاه های روزانه می باشد. در این بخش از مطلب رتبه و تراز قبولی داوطلبان در سال های گذشته که در سهمیه های ایثارگران 25 درصد، ایثارگران 5 درصد و سهمیه مناطق شرکت کرده اند را در جداولی به تفکیک آورده ایم.

رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه 25 درصد ایثارگران

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
2240 9539 دانشگاه علوم پزشکی تهران
2341 9528 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2380 9458 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
2852 9326 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2998 9220 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3153 9160 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
3436 9087 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
3450 8900 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
3500 8911 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
3893 8868 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
3945 8795 دانشگاه علوم پزشکی زابل
4042 8612 دانشگاه علوم پزشکی دزفول
4158 8570 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
4193 8545 دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان)
4260 8658 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
4780 8435 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
5934 8045 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه 5 درصد ایثارگران

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
5941 8837 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
6019 8717 دانشکده علوم پزشکی گراش
6028 8698 دانشکده علوم پزشکی خمین
6125 8649 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
6408 8609 دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب)
7298 8510 دانشکده علوم پزشکی سراب
7392 8509 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه یک

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
2000 9238 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2812 8899 دانشگاه علوم پزشکی تهران
3353 8870 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
3650 8764 دانشگاه علوم پزشکی ایران
3735 8689 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3890 8515 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3941 8479 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
4126 8253 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4167 8228 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
4182 8290 دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
4378 7900 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
4751 7986 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
4758 7954 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4800 7911 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4896 7890 دانشگاه علوم پزشکی قم
4920 7865 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
4942 7832 دانشگاه علوم پزشکی فسا
5150 7679 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
5300 7600 دانشگاه علوم پزشکی قم
5690 7432 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
5787 7425 دانشگاه علوم پزشکی بابل
5900 7494 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
6016 7290 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
6017 7296 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
6063 7297 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
6141 7290 دانشگاه علوم پزشکی اراک
6230 7180 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
6600 7199 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6860 6910 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
6999 6980 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
7085 6959 دانشگاه علوم پزشکی فسا
7100 6969 دانشکده علوم پزشکی خمین
7921 6788 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
8073 6751 دانشکده علوم پزشکی مراغه
8080 6682 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
8400 6656 دانشکده علوم پزشکی گراش
8890 6635 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه دو

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
3032 8880 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3080 8865 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
3870 8856 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
3950 8846 دانشگاه علوم پزشکی تهران
4230 8787 دانشگاه علوم پزشکی ایران
4870 8770 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6300 8635 دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
7471 8589 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
7980 8600 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
8298 8387 دانشگاه علوم پزشکی قم
8508 8251 دانشگاه علوم پزشکی همدان
8615 8200 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
8800 8050 دانشگاه علوم پزشکی یزد
9566 7788 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9621 7660 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
9978 7483 دانشگاه علوم پزشکی دزفول
10890 7312 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
11025 7244 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
12287 7190 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
12500 7195 دانشکده علوم پزشکی سراب
12848 7165 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
12903 7099 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
13049 7000 دانشگاه علوم پزشکی دزفول
13131 6892 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
14285 6855 دانشگاه علوم پزشکی بم
14380 6870 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
14660 6836 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
14931 6820 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
15042 6760 دانشگاه علوم پزشکی زابل
15520 6754 دانشگاه علوم پزشکی بم
15960 6752 دانشکده علوم پزشکی گراش
16500 6636 دانشکده علوم پزشکی آبادان
17438 6535 دانشگاه علوم پزشکی اراک
18315 6578 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه سه

رتبه قبولی تراز قبولی دانشگاه
2280 9325 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2790 9310 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
3099 9148 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3160 9109 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
3320 90888 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
3650 9000 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
3812 8974 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
3957 8680 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4580 8651 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4819 8349 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
5268 8150 دانشگاه علوم پزشکی همدان
6219 7988 دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
6412 7869 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
6820 7688 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
7190 7467 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
7300 7448 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7600 7213 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
7980 7195 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
8032 7100 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
8100 7036 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
8532 6989 دانشگاه علوم پزشکی بابل
8568 6972 دانشکده علوم پزشکی گراش
8681 6873 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
9190 6660 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
9400 6348 دانشگاه علوم پزشکی یزد
10820 6229 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
11535 6149 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
11600 6148 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی | ظرفیت پردیس خودگردان،نوبت دوم، غیرانتفاعی

 رتبه قبولی سهمیه  دانشگاه توع دوره
7320 ایثارگران 25 درصد دانشگاه علوم پزشکی سمنان نوبت دوم
7235 ایثارگران 5 درصد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
3393 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
3767 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
9841 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
11399 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان
7179 منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
13396 منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی
13750 منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان
15159 منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی

رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی | دانشگاه آزاد

توجه داشته باشید که در دانشگاه آزاد رتبه کشوری حائز اهمییت است و در جداول زیر رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی برای پذیرش در دانشگاه آزاد در دو ظرفیت آزاد و مازاد ارائه شده است.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه دانشگاه
285490 7022 ایثارگران دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
70448 9500 ایثارگران دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
77047 10300 ایثارگران دانشگاه آزاد واحد مرند
75128 20890  بسیج فعال دانشگاه ازاد واحد قم
102835 ‌30059 بسیج فعال دانشگاه آزاد واحد گرگان
35990  9930 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد مشهد
40520 10319 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد کاشان
11150 43450 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد تبریز
13876 53000 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
14270 56679 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد اردبیل
15000 56350 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد بابل
17186 70190 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد بروجرد
57590 20650 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد اراک
56345 24250 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد ساری
36900 27248 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد تنکابن
57600 31841 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد شاهرود
83690 35230 سهمیه مناطق دانشگاه آزاد واحد زاهدان
84900 27672 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد تبریز
80238 26783 سهمیه مناطق دانشگاه ازاد واحد لاهیجان

ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد

رتبه در سهمیه رتبه کشوری دانشگاه
15080 30639 دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
16135 36848 دانشگاه آزاد واحد مشهد
16500 29452 دانشگاه آزاد واحد تبریز
17800 65455 دانشگاه آزاد واحد شاهرود
20000 72300 دانشگاه آزاد واحد چالوس
20890 75135 دانشگاه آزاد واحد اراک
22165 79232 دانشگاه آزاد واحد ارومیه
25790 60240 دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
27670 64900 دانشگاه آزاد واحد تبریز

درمطلب بالا رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی از رشته های زیرگروه یک کنکور تجربی در سال های گذشته را ارائه کردیم. جهت دریافت اطلاعات و رتبه های قبولی بیشتر و تخمین شانس قبولی متناسب با رتبه تان با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی علوم آزمایشگاهی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره