کنکور سراسریثبت نام کنکور سراسری

ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۳ یکی از سوالات مهم داوطلبان کنکور سراسری است. سال گذشته کنکور سراسری تغییرات زیادی کرد و در نتیجه داوطلبان کنکور سراسری ابهامات بسیار زیادی در مورد ضرایب دروس دارند. زیر گروه ها در سال ۱۴۰۲ از کنکور حذف شدند و در نتیجه هم اکنون ضریب تمامی رشته ها در هر زیرگروه آزمایشی یکسان هستند. سوابق تحصیلی نیز نسبت به سال های گذشته تغییر بسیار زیادی کرده اند و ضریب آن ها به صورت متفاوتی محاسبه می‌شود. در این مطلب به بررسی کامل ضرایب دروس کنکور سراسری پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مجموعه دانتل کو تماس بگیرید. 

 

فهرست مطالب

ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۳

داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت می‌کنند، همگی در رویای قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود هستند و اکثر آن ها به سختی در این رقابت سنگین تلاش می‌کنند. برای قبولی در کنکور داوطلبان باید به فاکتورهای مهمی همچون برنامه ریزی صحیح، مطالعه کافی و با کیفیت، استفاده از منابع آموزشی درست، کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی و غیره را مد نظر قرار دهند. 

از مهم ترین موارد در کسب موفقیت کنکور سراسری، برنامه ریزی اصولی برای مطالعه است. در هنگام برنامه ریزی داوطلبان باید به بودجه بندی و ضرایب دروس کنکور سراسری توجه داشته باشند و بر این اساس برنامه خود را تنظیم نمایند. دروسی که ضرایب بالاتری دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند و در صورت کسب درصد بالا در آن درس، رتبه داوطلب به طرز چشم گیری بهبود می‌یابد. 

بخوانید: ثبت نام کنکور

 

تغییرات ضرایب دروس کنکور سراسری 1403

در سال گذشته بر اساس مصوبه های جدید، کنکور سراسری دستخوش تغییرات بسیار زیادی شد. بر اساس این تغییرات دروس عمومی به طور کامل از کنکور سراسری حذف شدند و دیگر ضریبی در کنکور به آن ها تعلق نمی‌گیرد. هرچند که تاثیر این دروس از بین نرفته است و از طریق سوابق تحصیلی دانش آموزان و نمره و معدل آن ها در امتحانات نهایی اعمال اثر می‌نمایند. 

تغییر دیگر کنکور سراسری که به ضرایب دروس کنکور مربوط باشد، حذف زیرگروه ها است. در سال های گذشته هر یک از زیرگروه های آزمایشی چندین زیرگروه داشت که رشته های مختلف در هر یک از این زیرگروه ها قرار می‌گرفتند و ضرایب متفاوتی نیز داشتند.

داوطلبان برای قبولی در رشته مورد نظر خود، باید به ضرایب هر درس در همان زیر گروه توجه می‌کردند. اما در سال ۱۴۰۲ زیرگروه ها حذف شده و تمامی رشته ها در یک گروه قرار گرفتند. از این پس داوطلبان برای قبولی در هر یک از رشته های زیر گروه آزمایشی خود باید به ضریب مشترک دروس توجه نمایند. 

ضرایب دروس کنکور

 

اهمیت ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۳

ضرایب دروس در واقع نشان دهنده اهمیت هر درس در کنکور هستند. داوطلبان با آگاهی از ضرایب هر درس متوجه اهمیت آن شده و برنامه ریزی خود را به گونه ای تنظیم می‌کنند که زمان و انرژی بیشتری را به دروس پراهمیت تر اختصاص دهند.

در غیر این صورت ممکن است داوطلب ساعات بسیار زیادی را به مطالعه درسی با ضریب ۲ بپردازد و از دروس پراهمیتی با ضریب ۵ و یا ۱۲ غافل شود. ‌در این صورت حتی با کسب درصد ۱۰۰ در درس با ضریب ۲، رتبه کمتری از فردی که درصد ۷۰ در درسی با ضریب ۵ داشته است، کسب می‌کند. 

در ادامه این مطلب ضرایب دروس کنکور سراسری در تمامی زیر گروه های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان آورده شده است. همچنین داوطلبان می‌توانید ضریب سوابق تحصیلی هر یک از زیرگروه های آزمایشی را نیز بررسی کنند و در صورت کسب نمرات پایین برای شرکت در آزمون ترمیم معدل اقدام نمایند. 

 

ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری 1403

تا قبل از سال ‍۱۴۰۲، داوطلبان در جلسه آزمون باید به دو دفترچه شامل دفترچه سوالات اختصاصی و عمومی پاسخ می‌دادند. اما پس از این سال کنکور سراسری تغییران زیادی کرد که یکی از آن ها حذف دروس عمومی از کنکور می‌باشد.

در نتیجه ضرایب دروس کنکور سراسری نیز از بین رفته اند. در حال حاضر تاثیر دروس عمومی تنها از طریق سوابق تحصیلی اعمال می‌شود. سهم سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی در کنکور سراسری به شرح زیر می‌باشد. 

سال دروس عمومی دروس اختصاصی
1402 26 درصد 14 درصد
1403 28 درصد 22 درصد
از سال 1404 به بعد 30 درصد 30 درصد

داوطلبان دارای مدرک دیپلم نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم (سالی واحدی-ترمی واحدی) باید توجه داشته باشند که نمره کل سابقه تحصیلی آن ها در صورت شرکت در کنکور هنر و زبان تنها شامل 26 درصد سوابق تحصیلی دروس عمومی به صورت قطعی می‌شود. مابقی این درصد به دروس اختصاصی در کنکور سراسری اختصاص خواهد یافت. 

 

ضرایب دروس اختصاصی کنکور سراسری ۱۴۰۳

در حال حاضر تنهاترین و مهم ترین بخش کنکور سراسری دروس اختصاصی هستند. همانطور که گفته شد دروس عمومی در از کنکور حذف شده اند و به همین دلیل در حال حاضر داوطلبان در جلسه آزمون باید تنها به دفترچه سوالات اختصاصی پاسخ دهند. 

یکی دیگر از تغییرات کنکور سراسری حذف زیرگروه ها از کنکور می‌باشد. در سال های گذشته رشته‌ها در زیر گروه های متفاوت قرار می‌گرفتند و ضریب دروس نیز در هر زیرگروه متفاوت بود. اما در حال حاضر تمامی زیر گروه ها از کنکور حذف شده اند و همه رشته ها در یک گروه قرار گرفته اند. ضریب دروس اختصاصی برای تمامی رشته ها یکسان است.

در حال حاضر ضرایب دروس کنکور سراسری سال جدید مشخص نشده است اما انتظار می‌رود که مانند سال گذشته باشد. به منظور کسب اطلاع داوطلبان ضرایب دروس در سال گذشته آورده شده است. به محض اطلاع رسانی در مورد ضرایب دروس و ایجاد تغییرات، این مظلب بروزرسانی خواهد شد. ضرایب دروس کنکور سراسری در گروه های آزمایشی مختلف به شرح زیر می‌باشد. 

 

ضرایب دروس کنکور ریاضی 1403

همانطور که گفته شد زیر گروه ها در سال ۱۴۰۲ از کنکور حذف شده اند و از این پس تمامی رشته ها از ضریب یکسانی برخوردار هستند. ضرایب دروس کنکور ریاضی اختصاصی پس از حذف زیرگروه ها به شرح زیر می‌باشد.

درس ضریب
فیزیک 9
ریاضی 12
شیمی 7

 

ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۳

دروس تخصصی در کنکور سراسری از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. در واقع تاثیر دروس تخصصی سه برابر دروس عمومی است پس داوطلبان باید تمرکز بیشتری بر مطالعه این دروس داشته باشند. از دروس تخصصی کنکور تجربی می توان به ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی اشاره کرد. ضرایب دروس کنکور سراسری در زیر گروه آزمایشی تجربی به شرح زیر می‌باشد. 

درس ضریب
ریاضی 7
فیزیک 7
شیمی 9
زمین شناسی 1
زیست شناسی 12

 

ضرایب دروس کنکور انسانی 1403

دروس اختصاصی در کنکور‌ انسانی تاثیر بسیار زیادی دارند و برخی از دروس با داشتن ضرایب بسیار زیاد می‌توانند نتیجه کنکور را برای داوطلب به طور کل تغییر دهند. جدول ضرایب دروس اختصاصی انسانی به شرح زیر هستند.

درس ضریب
ریاضی 6
عربی 8
زبان و ادبیات فارسی 5
اقتصاد 2
تاریخ و جغرافیا 5
روانشناسی 2
علوم اجتماعی 5
فلسفه و منطق 5

 

ضرایب دروس کنکور هنر ۱۴۰۳

رشته هنر یکی از رشته های شناور کنکور سراسری است که داوطلبان می‌توانند علاوه بر شرکت در یکی از رشته های اصلی در رشته های شناور نیز شرکت نمایند. رشته های کنکور هنر آزمون عملی نیز دارد که ضریب آن ۱۲ می‌باشد و در نهایت بر رتبه کل داوطلب تاثیر می‌گذارد. ضرایب دروس کنکور سراسری در رشته هنر به شرح زیر است. 

درس ضریب
درک عمومی هنر 12
خلاقیت تصویری و تجسمی 3
درک عمومی ریاضی- فیزیک 5

 

ضرایب دروس کنکور زبان خارجی 1403

رشته زبان خارجی نیز دیگر رشته شناور کنکور سراسری است. پس از حدف دروس عمومی از کنکور سراسری، داوطلبان این گروه آزمایشی باید تنها به یک درس در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور پاسخ دهند. ضرایب دروس کنکور زبان خارجی به شرح زیر است. 

درس ضریب
زبان تخصصی  1

 

تاثیر ضریب سوابق تحصیلی دروس در کنکور نظام جدید ۱۴۰۳

همانطور که گفته شد مهم ترین نکته در مورد ضرایب دروس کنکور سراسری این است که زیرگروه ها از کنکور حذف شده اند و تمامی رشته ها در یک گروه قرار گرفته اند. تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی کنکور نظام آموزشی جدید به شرح زیر می‌باشد. 

ضریب سوابق تحصیلی کنکور ریاضی

دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده اند و ضرایب دروس کنکور در این دروس نیز از بین رفته اند. اما این بدان معنی نیست که دروس عمومی دیگر بر کنکور و رتبه داوطلب تاثیر نمی‌گذارد. دروس عمومی همچنان بر رتبه داوطلب اعمال اثر می کنند اما تاثیر آن ها از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود.

علاوه بر دروس عمومی، دروس اختصاصی نیز سوابق تحصیلی مشخصی دارند که در کنار درصد اکتسابی در کنکور بر رتبه تاثیر می‌گذارد. ضریب سوابق تحصیلی کنکور ریاضی به شرح زیر می‌باشد. 

دروس عمومی
درس ضریب
تعلیمات دینی 16/52
ادبیات فارسی 21/63
زبان خارجی 11/8
زبان عربی 9/05
علوم اجتماعی 2/56
سلامت و بهداشت 3/44
دروس اختصاصی
درس ضریب
هندسه 3 4/63
حسابان 2 7/84
ریاضیات 3/92
شیمی 3 7/49
فیزیک 3 11/12

 

ضرایب دروس کنکور |‌ ضریب سوابق تحصیلی کنکور تجربی

سوابق تحصیلی در کنکور سراسری از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. با حذف دروس عمومی از کنکور سوابق تحصیلی تنها راه اعمال اثر این دروس می‌باشند. از سوی دیگر دروس اختصاصی نیز علاوه بر آزمون از طریق سوابق تحصیلی نیز بر رتبه داوطلب تاثیر می‌گذارد. ضریب سوابق تحصیلی کنکور تجربی به شرح زیر می‌باشد. 

دروس عمومی
درس ضریب
عربی، زبان قرآن 3 9/05
زبان خارجی 3 11/8
فارسی 3 21/93
تعلیمات دینی 3 16/52
علوم اجتماعی 2/56
سلامت و بهداشت 3/44
دروس اختصاصی
ریاضی 3 6/88
فیزیک 3 6/19
شیمی 3 9/91
زیست شناسی 3 12/02

 

ضرایب دروس کنکور |‌ ضریب سوابق تحصیلی کنکور انسانی

سوابق تحصیلی در کنکور انسانی در دو بخش دروس عمومی و دروس اختصاصی تاثیر گذار می‌باشند. ضریب سوابق تحصیلی کنکور انسانی در جدول زیر بررسی شده اند. 

دروس عمومی
درس ضریب
تعلیمات دینی 19/13
فارسی 21/63
سلامت و بهداشت 3/44
زبان خارجی 11/80
دروس اختصاصی
عربی 3 5/1
علوم و فنون ادبی 3 7/8
ریاضی و آمار 3 6
تاریخ 3 7
جغرافیا 3 6
جامعه شناسی 3 7
فلسفه 2 5/1

 

ضرایب دروس کنکور | ضریب سوابق تحصیلی کنکور علوم و معارف اسلامی

داوطلبان رشته علوم و معارف اسلامی در جلسه کنکور سراسری باید به دفترچه اختصاصی رشته خود پاسخ دهند. ضریب سوابق تحصیلی کنکور علوم و معارف اسلامی در دو بخش عمومی و اختصاصی می‌باشد. ضریب سوابق تحصیلی این رشته به شرح زیر می‌باشد. 

دروس عمومی
تعلیمات دینی 19/13
فارسی 21/63
سلامت و بهداشت 3/44
زبان خارجی 11/80
دروس اختصاصی
علوم و فنون ادبی 3 7/8
ریاضی و آمار 3 6
عربی 3 8/6
احکام 3 3/5
فلسفه 2 5/1
تاریخ 3 7
علوم و معارف قرانی 3 7

 

ضریب سوابق تحصیلی کنکور هنر و زبان

همانطور که در بالا گفته شد ضریب سوابق تحصیلی دروس هنر و زبان تنها از طریق دورس عمومی اعمال می‌شود. تاثیر دروس اختصاصی تنها به عملکرد هر داوطلب در جلسه آزمون بستگی دارد. تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی کنکور هنر و زبان به شرح زیر می‌باشد. 

درس ضریب
تعلیمات دینی 3 16/52
فارسی 3 21/61
عربی، زبان، قران 3 9/05
سلامت و بهداشت 3/44
زبان خارجی 3 11/8

 

تاثیر ضریب سوابق تحصیلی دروس در کنکور نظام قدیم (سالی واحدی-ترمی واحدی)

داوطلبان کنکور سراسری که فارغ التحصیل نظام آموزشی قدیم یعنی نظام سالی واحدی-ترمی واحدی هستند و از سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۷ مدرک دیپلم خود را دریافت کرده‌اند، ضرایب سوابق تحصیلی شان به صورت متفاوتی از داوطلبان نظام آموزشی جدید محاسبه می‌شود. تاثیر ضرایب دروس کنکور در سوابق تحصیلی در کنکور نظام قدیم (سالی واحدی-ترمی واحدی) به شرح زیر می‌باشد. 

 

ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور ریاضی

داوطلبان کنکور ریاضی در سال های گذشته و بر اساس نظام سالی واحدی/ترمی واحدی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را دریافت کرده اند، مطابق با جدول زیر سوابق تحصیلی شان در کنکور ریاضی محاسبه می‌شود. ضرایب دروس کنکور در سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور ریاضی به شرح زیر است. 

سابقه تحصیلی دیپلم
دروس عمومی زبان فارسی3 8/58
ادبیات فارسی 3 8/58
عربی 3 9/52
تعلیمات دینی و قران 3 13/09
زبان خارجی 3 12/27
دروس اختصاصی حسابان 5/88
هندسه 2 4/63
جبر و احتمال 3/92
فیزیک 3 و ازمایشگاه 8/34
شیمی 3 و ازمایشگاه 7/49
سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
دروس عمومی زبان فارسی  6/16
معارف اسلامی  4/88
دروس اختصاصی حساب دیفرانسیل و انتگرال  1/96
فیزیک(ریاضی) 2/78

 

ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور تحربی

فارغ التحصیلان نظام آموزشی قدیم نیز مشمول تغییرات کنکور سراسری می شوند. این افراد نیز بایستی در جلسه آزمون تنها به سوالات دروس اختصاصی پاسخ بدهند. دروس عمومی برای داوطلبان نظام قدیم نیز از طریق سوابق تحصیلی محاسبه می شود. ضرایب دروس کنکور تجربی به شرح زیر هستند.

سابقه تحصیلی دیپلم
دروس عمومی زبان فارسی3 8/58
ادبیات فارسی 3 8/58
عربی 3 9/52
تعلیمات دینی و قران 3 13/09
زبان خارجی 3 12/27
دروس اختصاصی زمین شناسی 2/56
ریاضی 3 6/88
زیست شناسی 2 و ازمایشگاه 9/02
فیزیک 3 و ازمایشگاه 4/64
شیمی 3 و ازمایشگاه 9/91
سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
دروس عمومی زبان فارسی  6/16
معارف اسلامی  4/88
دروس اختصاصی زیست شناسی  3
فیزیک(تجربی) 1/55

 

ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور انسانی

ضریب دروس عمومی و اختصاصی داوطلبان نظام آموزشی قدیم سالی واحدی/ترمی واحد در رشته ادبیات و علوم انسانی به شرح زیر می‌باشد. 

سابقه تحصیلی دیپلم
دروس عمومی زبان فارسی تخصصی 16/96
تعلیمات دینی و قران 3 15/45
زبان خارجی 3 12/54
دروس اختصاصی ریاضی  6
ادبیات فارسی تخصصی 2/92
ارایه های ادبی 2/92
عربی 3 ویژه علوم انسانی 3/83
تاریخ ایران و جهان 2 7
جغرافیا 2 6
جامعه شناسی 2 7
فلسفه و منطق 5/1
سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
دروس عمومی زبان فارسی  5/84
معارف اسلامی  5/21
دروس تخصصی ادبیات فارسی تخصصی 1/95
عربی 1/28

 

ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور انسانی (علوم و معارف اسلامی)

ضریب دروس عمومی و اختصاصی داوطلبان نظام آموزشی قدیم سالی واحدی/ترمی واحد در رشته علوم و معارف اسلامی به شرح زیر می‌باشد. 

سابقه تحصیلی دیپلم
دروس عمومی زبان فارسی تخصصی 16/96
اصول عقاید3 15/45
زبان خارجی 3 12/54
دروس اختصاصی ریاضی  6
ادبیات فارسی تخصصی 7/02
عربی 3ویژه علوم معارف 5/81
تاریخ اسلام 2 4/5
جامعه شناسی 2 3/43
فلسفه و منطق 4/59
اخلاق 2 3/5
تفسیر و علوم قرانی 2 5/25
سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
دروس عمومی زبان فارسی  5/84
اصول و عقاید 5/21
دروس تخصصی ادبیات عرب 2/15
فقه و اصول 1/75

 

ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور هنر و زبان

سوابق تحصیلی نظام آموزشی سالی واحدی/ترمی واحدی در رشته های هنر و زبان خارجی نیز مانند نظام آموزشی قدیم تنها با دروس عمومی محاسبه می‌شود. دروس اختصاصی تنها از طریق درصدهای داوطلب در جلسه آزمون اعمال اثر می‌نمایند. ضرایب دروس کنکور در سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی کنکور هنر و زبان به شرح زیر است. 

سابقه تحصیلی دیپلم
دروس عمومی زبان فارسی3(ریاضی و تجربی) 8/11
ادبیات فارسی 3(ریاضی و تجربی) 8/11
زبان فارسی تخصصی
(ادبیات و علوم انسانی
و علوم و معارف اسلامی )
16/22
  عربی 3 (علوم انسانی و معارف) 9/05
  تعلیمات دینی و قران 3/اصول عقاید 3  12/39
  زبان خارجی 3 11/8
سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
دروس عمومی زبان فارسی  5/41
معارف اسلامی/ اصول و عقاید 4/13

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری 1403

در هنگام پذیرش داوطلبان علاوه بر ضرایب دروس کنکور و رتبه و تراز کنکور سراسری، معدل نیز مورد توجه سازمان سنجش قرار می‌گیرد. در سال های قبل معدل و سوابق تحصیلی به صورت مثبت اعمال اثر می‌کردند یعنی اگر معدل داوطلب پایین بود و باعث افت رتبه می‌شد، سوابق تحصیلی اعمال نمی‌شدند. تنها در صورتی معدل محاسبه می‌شد که تاثیر مثبت بر رتبه و تراز داوطلب می‌گذاشت. 

اما پس از سال ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی به صورت قطعی بر کنکور تاثیر می‌گذارند. میزان تاثیر سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۳ پنجاه درصد می‌باشد و از سال ۱۴۰۴ به بعد نیز تاثیر آن به شصت درصد خواهد رسید.

در نتیجه این تغییرات داوطلبانی که سوابق تحصیلی خوبی ندارند، دچار افت رتبه کنکور نیز خواهند شد. این داوطلبان می‌توانند برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود در آزمون ترمیم معدل شرکت نمایند. چنانچه نمرات آزمون ترمیم معدل کمتر از نمرات قبلی شود، همان نمرات قبلی محاسبه می‌شود. 

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی مشاوره تحصیلی تلگرام کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

 

مشاوره ضرایب دروس کنکور سراسری

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند، باید از ضرایب دروس کنکور سراسری اطلاع کامل داشته باشند و بر این اساس برنامه ریزی درسی خود را تنظیم کنند. با توجه به حذف دروس عمومی و تاثیر ۵۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۳، اهمیت ضرایب دروس کنکور بیش از پیش افزایش یافته است. 

چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی در زمینه ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۳ برای تان وجود دارد و یا در مورد آمادگی کنکور با مشکلی مواجه شده‌اید، می‌توانید با مشاوران تحصیلی صحبت کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری‌تان کنند. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه ضرایب دروس کنکور سراسری می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. تاثیر ضرایب دروس کنکور سراسری به چه صورت است؟

    ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۳ در هر پنج گروه آزمایشی در متن مقاله آورده شده است. 

  2. ضریب دروس عمومی در کنکور به چه صورت است؟

    دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و ضریب آن ها از طریق سوابق تحصیلی اعمال می‌شود.

  3. داوطلبانی که معدل آن ها پایین است چه باید بکنند؟

    این داوطلبان می‌توانند در آزمون ترمیم معدل شرکت کنند تا معدل شان ارتقا یابد. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره